פסגות גדיש אגח עד 20% מניות - 270

קופת גמל פסגות גדיש אגח עד 20% מניות של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 22/11/1992
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.56%

יתרות
הפקדות ללא העברות 53.38
משיכת כספים ללא העברות -46.71
העברות בין הקופות -83.94
צבירה נטו -77.27
יתרת נכסים 1333.48

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.47%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.28%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.25%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.5%
תשואה מצטברת 5 שנים 16.33%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.38%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.07%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.73%
סטיית תקן 60 חודשים 0.84%
אלפא שנתית 0.6%
שארפ ענף -0.69%
שארפ כל הקופות -0.59%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.03%
יחס נזילות 87.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות38.7%516002.11
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות24.95%332651.69
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.93%12353.71
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות19.01%253479.78
פיקדונות0.26%3425.76
הלוואות6.46%86155.25
מזומנים ושווי מזומנים2.04%27146.09
קרנות נאמנות4.82%64226.02
נכסים אחרים2.85%38036.02
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.75%1196810.51
נכסים לא סחירים10.25%136665.93
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ78.55%1047505.04
נכסים בחו"ל ובמט"ח21.45%285971.39

גרף יתרות של פסגות גדיש אגח עד 20% מניות

גרף תשואות של פסגות גדיש אגח עד 20% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות גדיש אגח עד 20% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו