השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה של חברות ניהול קרנות הפנסיה והגמל הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח כולל מגדל, כלל, הראל, מנורה, אלטשולר שחם, פסגות, אקסלנס נשואה ואחרים. המערכת מבוססת על נתונים מפנסיה נט ומותאמת לכל סוגי הדפדפנים. תוכלו להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


קרנות חדשות כוללות תוכנית פנסיה מקיפה, קרנות כלליות כוללות תוכנית יסוד בלבד
סוג הקרן
הנתונים מעודכנים נכון לחודש מאי 2020
109 קרנות פנסיה
השווה
שם קרןתשואה שנה אחרונהתשואה 3 שניםתשואה 5 שנים שיעור דמי הניהול הממוצע מההפקדות השוטפות בשנה האחרונה דמי ניהול מההפקדות
שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול מהנכסים
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 0.85% 11.36% 22.15% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - גילעד כללי 2.77% 13.39% 21.88% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 1.13% 13.68% 20.29% 2.12% 0.19%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.63% 11.56% 20.15% 2.44% 0.24%
איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 2.04% 11.93% 20.07% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.52% 11.68% 19.06% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 0.55% 12.92% 18.9% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - כללי -0.03% 12.03% 18.58% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 0.45% 12.12% 18.24% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 0.29% 12.45% 17.93% 2.12% 0.19%
ספיר 0.81% 12.99% 17.84% 2.02% 0.21%
הראל פנסיה - מניות 1.96% 9.87% 17.73% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - הלכה 4.55% 13.78% 17.67% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית כללי 1.6% 11.72% 17.39% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 1.34% 10.93% 17.23% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות -1.71% 12.47% 17.11% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 0.08% 12% 17.1% 2.12% 0.19%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 0.68% 11.21% 17.02% 2.12% 0.19%
מגדל מקפת אישית מניות 1.94% 12.04% 16.51% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה - מסלול מניות 0.53% 11.15% 15.16% 2.11% 0.18%
פסגות פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 1.75% 9.03% 15% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח 3.19% 10.42% 15% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2025 1.01% 10.12% 14.87% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.65% 10.39% 14.69% 2.11% 0.18%
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 0.72% 9.02% 14.5% 2.88% 0.23%
מסלול אג"ח עד 15% מניות 2.41% 10.53% 14.41% 2.02% 0.21%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה 1.71% 10.63% 14.24% 2.12% 0.19%
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 2.3% 10.19% 13.54% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2020 1.02% 8.66% 13.12% 2.12% 0.19%
איילון מיטב מקיפה הלכה 3.71% 11.45% 12.9% 2.11% 0.18%
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 1.98% 10.8% 12.63% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 2.04% 10.43% 12.63% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית הלכה 1.35% 10.03% 12.38% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול אג"ח 0.95% 7.42% 12.03% 2.12% 0.19%
חושן (כהלכה) 0.27% 9.36% 11.96% 2.02% 0.21%
פסגות מקיפה - אפיק מניות -0.07% 9.74% 11.84% 2.88% 0.23%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 1.61% 11.04% 11.38% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.39% 4.91% 8.03% 2.21% 0.23%
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.33% 4.84% 7.98% 2.44% 0.24%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק זכאים קיימים 5.4% 16.28% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - זכאים קיימים לקצבה 7.39% 18.36% 2.01% 0.22%
מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה 6.47% 17.42% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים 6.25% 16.39% 2.21% 0.23%
איילון מיטב מקיפה קצבה לזכאים קיימים 7.18% 18.77% 2.11% 0.18%
הראל פנסיה - מנוף כללי 2.6% 13.1% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים 7.72% 17.84% 2.01% 0.22%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 0.11% 11.83% 2.12% 0.19%
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.02% 4.55% 2.01% 0.22%
כלל פנסיה מניות 0.18% 12.31% 2.02% 0.21%
כלל פנסיה אג"ח 2.95% 10.16% 2.02% 0.21%
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 5.97% 17.36% 2.02% 0.21%
מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים 6.14% 16.5% 2.02% 0.21%
כלל פנסיה עד 50 0.72% 11.5% 2.02% 0.21%
כלל פנסיה 50-60 0.99% 10.99% 2.02% 0.21%
כלל פנסיה 60 ומעלה 1.94% 10.87% 2.02% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 4.62% 18.48% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 4.83% 16.69% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 6.58% 15.62% 1.81% 0.17%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5.59% 15.73% 1.81% 0.17%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 0.29% 10.8% 1.55% 0.05%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 0.62% 9.71% 1.55% 0.05%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 1.46% 9.92% 1.55% 0.05%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 1.93% 11.46% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 2.24% 11.33% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 2.42% 11.05% 2.01% 0.22%
פסגות פנסיה מקיפה אג"ח עד 20% מניות 2.71% 9.94% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה חו"ל 1.98% 12.98% 2.88% 0.23%
איילון מיטב מקיפה 50-60 2.47% 12.07% 2.11% 0.18%
איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה 2.49% 10.28% 2.11% 0.18%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 1.64% 12.61% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 2.42% 11.23% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 2.82% 11.62% 2.44% 0.24%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 6.45% 15.82% 2.44% 0.24%
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 2.23% 10.64% 2.44% 0.24%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 2.2% 12.47% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 1.22% 10.69% 2.44% 0.24%
מסלול קצבה לזכאים קיימים 6.34% 17.35% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.05% 2.01% 0.22%
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 4.04% 2.01% 0.22%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 0.97% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 1.45% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 1.84% 2.44% 0.24%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 3.02% 2.44% 0.24%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 3.3% 1.55% 0.05%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.74% 1.81% 0.17%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 3.07% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 2.67% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 2.71% 2.21% 0.23%
מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 3.92% 2.21% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 4.21% 2.88% 0.23%
פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 4.13% 2.88% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה חדשים 2.27% 2.12% 0.19%
איילון מיטב פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 3.15% 2.11% 0.18%
מסלול הלכה למקבלי קצבה 2.68% 2.02% 0.21%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.48% 2.02% 0.21%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 1.07% 1.81% 0.17%
איילון מיטב מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (למעט לפנסיונרים זכאים קיימים) 7.66% 17.45% 2.11% 0.18%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 4.48% 16.04% 1.81% 0.17%
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים (עד 1.1.18) 3.88% 13.58% 1.55% 0.05%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.21% 17.06% 2.44% 0.24%
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים 7.55% 18.39% 2.01% 0.22%
מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים 5.66% 16.19% 2.02% 0.21%
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 7.2% 17.6% 2.21% 0.23%
מנורה מבטחים פנסיה - תיק מקבלי פנסיה קיימים 7.71% 18.39% 2.12% 0.19%
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.75% 15.75% 2.88% 0.23%
איילון מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית 1.64% 9.75% 2.11% 0.18%
פסגות פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה 6.68% 17.64% 2.88% 0.23%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 2.7% 10.9% 2.11% 0.18%
איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 2.02% 12.75% 2.11% 0.18%

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

הצעה ממשווק פנסיוני
סמן עד 4 אפשרויות

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קרנות פנסיה

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים ומעלה, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קרן עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

קרא על חיסכון לפנסיה