אינפיניטי גמל מניות בחו"ל - 1536

קופת גמל אינפיניטי גמל מניות בחו"ל של אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/3/2011
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 5.94
משיכת כספים ללא העברות -0.83
העברות בין הקופות -3.24
צבירה נטו 1.87
יתרת נכסים 43.59

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.33%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.99%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.71%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.56%
תשואה מצטברת 3 שנים 28.87%
תשואה מצטברת 5 שנים 39.86%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.82%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.94%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.48%
סטיית תקן 60 חודשים 2.81%
אלפא שנתית 2.16%
שארפ ענף 0.39%
שארפ כל הקופות 0.41%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.65%
יחס נזילות 100%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות100.55%43833.75
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים-0.5%-217.35
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים-0.05%-23.09
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.05%43616.4
נכסים לא סחירים-0.05%-23.09
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ51.03%22247.63
נכסים בחו"ל ובמט"ח48.97%21345.69

גרף יתרות של אינפיניטי גמל  מניות בחו"ל

גרף תשואות של אינפיניטי גמל  מניות בחו"ל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אינפיניטי גמל  מניות בחו"ל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו