מהן הטבות המס בהפקדה לקרן פנסיה ב- 2018

המדינה מחייבת אותנו, שכירים ועצמאים כאחד, להפריש סכומים לקרן פנסיה. חובה זו מטילה צל כבד על הנטו שלנו, מצד אחד, אך מצד שני המדינה מעניקה הטבות מס על ההפקדות לקרן פנסיה וחיסכון פנסיוני אחר. הטבות מס שכדאי להכיר את המקסימום שלהן ולשקול עד כמה לנצל אותן.


תקרת הפקדה לקרן פנסיה

הפקדה לקרן פנסיה עבור שכירים היא חובה חוקית המוטלת על המעסיקים החל משנת 2008. החוק קובע את שיעורי הפרשה לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים) וכן את סכומי ההפקדה הזכאים להטבות מס מסוגים שונים.

החל מינואר 2017 קיימת גם חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאיים, בשיעורים שונים משל שכירים.

שימו לב, יש שוני בין הסכומים שחייבים להפריש לפנסיה על פי חוק ובין תקרת הסכום להפקדה עליה ניתן לקבל הטבת מס. תקרת סכום ההפקדה גבוהה יותר מסכום החובה.

נתחיל בגובה שיעורי ההפרשה לפי חוק פנסיה חובה, ולאחר מכן תאור הטבות המס והתקרות שלהן.

שיעורי ההפקדה לפי חוק פנסיה חובה לשכירים

בשנת 2017 תקרת ההפקדה התעדכנה. צו הרחבה מ- 23.5.16 קבע כי שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני יוגדלו בשתי פעימות.

מ- 2014 ועד לתחילת צו ההרחבה הסכומים עמדו על:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.5% 6% 17.5%

אחרי צו ההרחבה:

א. החל מ- 1.7.16:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.25% 5.75% 6%

ב. החל מ- 1.1.17:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
6.5% 6% 6%

ג. החל מ- 1.1.18:

הפרשות מעסיק הפרשות עובד הפרשות מעסיק לפיצויים
מינימום 6.5%. מקסימום 7.5% מינימום 6%. מקסימום 7% מינימום 6%. מקסימום 8.33%

בסך הכל ניתן להפריש עד 20.5% מפעמיים תקרת השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע נקבע על ידי ביטוח לאומי ב-1.1.18 ועומד ב- 2018 על 9,906 ש"ח.

כלומר עד 20.5% מ – 19,812 ש"ח לחודש, המעמידים את תקרת ההפרשה על 4061.46 ש"ח לחודש. חשוב שסיכום הפרשות המעסיק, ההפרשות לפיצויים והפרשות העובד לא יעלו על 4061.46 ש"ח לחודש.

תקרת הטבת מס בהפקדה לקרן פנסיה לשכירים

על הפרשת כספים לקרן פנסיה, המדינה מעניקה הטבות מס הכנסה שנקבעו בסע' 45 וסע' 47 לחוק מס הכנסה.

הטבת מס הכנסה של אי חיוב במס הכנסה:

החל מינואר 2018 ניתנת הטבת מס הכנסה על הפקדה לקרן פנסיה עד סכום של 4061.46 ש"ח לחודש או 22.83% מהשכר – הנמוך מביניהם. אחוזי ההפקדה לקרן פנסיה יתחלקו כך: 7% העובד מפריש ממשכורתו, 7.5% הפרשת מעסיק ו- 8.33% הפרשת מעסיק לפיצויים.

דוגמאות להפרשה לקרן פנסיה עד 4061.46 ש"ח לחודש:

אם מפרישים 22.83% מהמשכורת ניתן לבטח עד תקרת שכר של 17,790

אם מפרישים 21.83% ניתן לבטח עד שכר של 18,605 ש"ח

אם מפרישים 20.83% ניתן לבטח עד שכר של 19,498 ש"ח

אם מפרישים 19.50% ניתן לבטח עד שכר של 20,828 ש"ח

אם מפרישים 18.50% ניתן לבטח עד שכר של 21,954 ש"ח

ניתן לפרק את הסכום הזה לחלקיו ומרכיביו כדי להבין את הטבות מס הכנסה על כל אחד מהם:

7.5% הפרשת מעסיק: הסכום המקסימלי של הטבת מס זו הוא 1,485.9 ש"ח לחודש. הפקדות בסכום גבוה יותר יחייבו את השכיר במס הכנסה. החישוב כאן הוא: 7.5% של 19,812 ש"ח. הסכום של 19,812 ש"ח מייצג את פעמיים השכר הממוצע במשק.

8.33% הפרשת מעסיק לפיצויים: הסכום המקסימלי של הטבת מס זו הוא 1650.33 ש"ח לחודש. מעבר לכך השכיר ישלם מס הכנסה על ההפרשות.

הטבת מס הכנסה – זיכוי מס מהמשכורת המבוטחת

תקרת השכר המזכה בזיכוי מס הכנסה בסך 35% עומדת על הפרשת 7% משכר העובד עד תקרה של 8700 ש"ח לחודש, שהם הפרשה של עד 609 ש"ח בחודש (7% של 8,700). הגובה המקסימלי של הטבה זו הוא 213 ש"ח לחודש, המחושבים כך:

35% מתוך 609 הם 213.15 ש"ח לחודש שהם 2,558 ש"ח לשנה.

הטבת מס הכנסה – זיכוי וניכוי על המשכורת הלא מבוטחת ומשכורת של עצמאי

שכירים שיש להם שכר לא מבוטח או משכורת נוספת כעצמאיים זכאים להפקיד לפנסיה באופן עצמאי עד 16% מהשכר הזה. כשההטבה מתחלקת בין 5% זיכוי מס ו- 11% ניכוי מס. גם הטבת מס על המשכורת הלא מבוטחת מוגבלת עד 8,700 ש"ח לחודש, כלומר, עד הפרשה של 16% מתוך 8,700 ש"ח שהם עד 1,392 ש"ח לחודש (בנוסף למה שהפרשתם על המשכורת המבוטחת). בדרך כלל כדי לקבל את הטבת מס על הפקדות עבור משכורת לא מבוטחת, תצטרכו להגיש למס הכנסה דוח שנתי בו תפרטו את ההפקדות שביצעתם. קיימת גם דרך אחרת והיא הפקדה דרך מקום העבודה. תוכלו לבדוק עם אחראי השכר במקום עבודתכם אם הם יכולים לבצע את ההפקדה יחד עם ההפקדות עבור המשכורת המבוטחת, ואז הדיווח על ההפקדה וחישוב המס והטבת המס נעשים על ידי מקום העבודה. הטבת המס תנתן לא רק עבור הפרשה לקרן הפנסיה שלכם, אלא גם לקופת גמל או לקרן פנסיה של בן משפחה.

הטבת מס רווח הון

אין תקרה. ההטבה ניתנת על כל הסכום המופרש לפנסיה, וניתן בקצבה חודשית לאחר גיל פרישה.

שיעורי ההפקדה לפי חוק פנסיה חובה לעצמאים

חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים החלה רק ב- 1.1.17. שיעורי ההפקדה עומדים על:

מי שמרוויח עד 4,953 ש"ח לחודש (שהם מחצית השכר הממוצע במשק) חייב להפקיד 4.5% מההכנסה החודשית, כלומר עד כ- 215 ש"ח לחודש.

על סכומים מעבר ל-4,953 ועד 9,906 ש"ח לחודש יש לשלם עוד 12.55% מההכנסה החודשית, כלומר עד 621.6 ש"ח נוספים לחודש.

אין חובת הפקדה מעבר לסכומים אלה, ולכן חובת ההפקדה המקסימלית לעצמאים עומדת על 842 ש"ח לחודש : 220.4+621.6=842.

כמובן שסכומים אלה נגזרים מהשכר הממוצע במשק ומשתנים עם השתנותו.

חובת ההפקדה לקרן פנסיה לוותה בהקטנת הסכום שחייבים לשלם לביטוח לאומי.

תקרת הטבת מס בהפקדה לקרן פנסיה לעצמאים

החוק מעודד עצמאים להפקיד מעבר לסכום החובה שתואר למעלה. עידוד זה בא לידי ביטוי בהטבת מס הכנסה על הפקדות לקרן פנסיה עד 16.5% מהשכר של העצמאי, כל עוד הוא אינו עובר את פעמיים ההכנסה הממוצעת במשק.

16.5% של הטבת מס הכנסה מתחלקות כך:

  • 5.5% זיכוי מס: בשנת 2018 הסכום להפרשה עומד על תקרה שנתית של 11,484 ש"ח לשנה. זיכוי מס הוא בגובה 35% מהסכום שתפרישו. אם הפרשתם לזיכוי מס 10,000 ש"ח, הזיכוי עומד על 3,500 ש"ח. אם הפרשתם את מלוא ה- 11,484 ש"ח, הזיכוי יעמוד על 4,019 ש"ח.
  • 11% ניכוי מס: תקרת ההפרשה לניכוי מס ב- 2018 עומדת על 22,968 לכל השנה. ניכוי המס ינתן בגובה מדרגת המס שאתם אמורים לשלם.

מקסימום הסכום שתוכלו להפריש לקרן פנסיה ולקבל עליו הטבת מס עומד על 34,452 ש"ח ב- 2018, ומקסימום הטבת המס שתוכלו לקבל עומד על 11,139 ש"ח.

פירוט על כלל חובות וזכויות פנסיה לעצמאים תוכלו לקרוא במאמר "פנסיה חובה לעצמאים 2017 – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2018".

הטבת מס רווח הון

בדומה לשכירים אין מגבלה על להטבת מס רווח הון והיא קיימת על כל הסכום שהופרש לחיסכון פנסיוני ושמתקבל כקצבה לאחר גיל פרישה.