רום קלאסי כללי - 408

קרן השתלמות רום קלאסי כללי של החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1978
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.33%

יתרות
הפקדות ללא העברות 737.67
משיכת כספים ללא העברות -491.99
העברות בין הקופות -159.62
צבירה נטו 86.06
יתרת נכסים 4469.54

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.89%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 11.2%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.4%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.45%
תשואה מצטברת 3 שנים 15.55%
תשואה מצטברת 5 שנים 30.61%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.94%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.49%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.73%
סטיית תקן 60 חודשים 2.03%
אלפא שנתית 1.44%
שארפ ענף 0.44%
שארפ כל הקופות 0.61%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.65%
יחס נזילות 85.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות16.93%756812.62
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות14.24%636276.33
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.34%15005.41
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות45.44%2030899.85
פיקדונות0%0
הלוואות6.89%307895.96
מזומנים ושווי מזומנים1.67%74574.76
קרנות נאמנות3.96%177000
נכסים אחרים10.54%471073.48
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים81.89%3660015.82
נכסים לא סחירים18.11%809522.58
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ51.25%2290787.4
נכסים בחו"ל ובמט"ח48.75%2178751

גרף יתרות של רום קלאסי כללי

גרף תשואות של רום קלאסי כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של רום קלאסי כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

מנהלת השקעות

בדיקה לשיפור ביצועי קופות וקרנות

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את המוצר שתרצה לבדוק