ביטוח מחלות קשות

בהשוואת ביטוח מחלות קשות תוכלו להשוות את מחירי חברות הביטוח הראל, מנורה – מבטחים, הפניקס, מגדל, כלל ואיילון עבור סכום פיצוי מסויים, לפי גילכם, מינכם והאם אתם מעשנים. תוכלו גם להשוות את תנאי הביטוח: כמה מחלות קשות מכוסות, מהן המחלות, תנאים לקבלת פיצוי עבור מחלה קשה שניה, תקופות אכשרה וכן מדד השירות ומדד תשלום התביעות שנבדקו על ידי משרד האוצרתוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 18
  הפניקס חברה לביטוחמרפא ארד - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא ארד" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המכסה 9 מחלות, מחולקות ל-3 קבוצות. במקרה גילוי מחלה קשה מבין המחלות המכוסות בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 300,000 ש"ח .
 • במקרה של מחלה נוספת מקבוצות 2-4, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי.
 • הביטוח כולל החזר הוצאות רפואיות: במקרה של מות המבוטח, ניתן לקבל החזר עד 70% מההוצאות הרפואיות.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה: מגיל 21 ועד 60 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: 90 יום. למקרה שני - 180 יום מהמקרה הראשון.
  למקרה כתוצאה מתאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם.


מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 14.70
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פיצוי עבור גילוי מחלה קשה או אירוע חמור. סכום פיצוי למחלה קשה בגובה 200,000 ש"ח.
 • ביטוח "מענקית זהב" כולל 32 מחלות, המחולקות ל- 4 קבוצות, וכן פיצוי למחלת הסרטן, הפירוט המלא נמצא בפוליסה.
 • ניתן לרכוש פיצוי הנע מ- 50,000 ועד 700,000 ש"ח
 • מחלות מקבוצות 2 עד 4 מאפשרות קבלת פיצוי נוסף וזהה בגובהו, אם המבוטח חלה במחלה אחרת מתוך קבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 3, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 4.
 • במחלות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר מתן הפיצוי.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה.
  180 יום למחלה שניה.
 • גיל הצטרפות: מלידה ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת בסיום כל תקופה.


מדד שירות משרד האוצר: 71
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 48.80
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה נותן פיצוי בעת איתור מחלה קשה או מצב רפואי הכלולים בפוליסת הביטוח. הפוליסה מכסה 34 מחלות, בחלוקה ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה מחושבת לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש פיצוי בסכום מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות קשות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר התשלום. אין ביטוח למחלה שניה.
 • מחלה קשה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלה שניה אם היא מקבוצה 1 או מקבוצה 3.
 • מחלה קשה מקבוצה 3: יהיה כיסוי למחלה שניה ובלבד שהיא שונה מהמחלה הראשונה. חריג לכך: מחלה ראשונה ושניה שהן סרטן - ינתן פיצוי בגובה 100% מהסכום לשתיהן, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • קיים פיצוי נוסף לניתוח המטפל בסרטן הערמונית ולסרטן שד מקומי
 • גיל הצטרפות: מגיל שנה ועד גיל 60.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים, עד לגיל סיום ביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 72
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 35.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא ילדים - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא ילדים" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המותאמת לילדים ולמחלות האפייניות לגיל צעיר. "מרפא ילדים" מכסה 16 מחלות האופייניות לגילאים צעירים. כשהמבוטח מגיע לגיל 21, הביטוח מתעדכן לפיצוי בגין 32 מחלות קשות המותאמות למבוגרים. במקרה גילוי מחלה קשה מבין המחלות המכוסות בביטוח, ינתן פיצוי בתשלום אחד.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 200,000 ש"ח .
 • מחלה קשה ראשונה לפני גיל 21 תסיים את הביטוח.
  לאחר גיל 21, ניתן לקבל פיצוי לשתי מחלות קשות, בכפוף לתנאים. בכל אחד מהמקרים ינתן מלוא סכום הפיצוי הנרכש.
 • החזר הוצאות רפואיות בעקבות מות המבוטח: ניתן לקבל החזר עד 70% מההוצאות הרפואיות.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 300,000 ש"ח. בגיל 21 ניתן להגדיל את סכום פיצוי עד 600,000 ש"ח בכפוף לחיתום רפואי
 • גיל כניסה: מגיל 0 ועד 20 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה: למחלה ראשונה: 90 יום. למחלה שניה - 180 יום מהמחלה הראשונה.
  למבוטח בוגר תחל תקופת האכשרה מחדש לפי כללי "מרפא ארד".
  למקרה כתוצאה מתאונה אין תקופת אכשרה.
 • הביטוח תקף לשנתיים ומתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות בכל פעם, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 35.40
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן אור TOP" היא ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסת הביטוח וכוללת 34 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-3 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר התשלום.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: יהיה כיסוי למחלה שניה, אם היא משתייכת לאחת הקבוצות האחרות: קבוצה 1 או קבוצה 3.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 3: יהיה כיסוי לכל מחלה שניה השונה מהמחלה הקשה הראשונה. עם זאת, אדם שחלה בסרטן, יוכל לקבל פיצוי גם על מחלת סרטן שניה. כל אחת ממחלות הסרטן תזכה בפיצוי בגובה 100%, בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • פיצוי נוסף לסרטן שד מקומי ולניתוח המטפל בסרטן הערמונית.
 • הצטרפות: מגיל שנה ועד גיל 60.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 72
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 17.50
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית זהב" היא ביטוח מחלות קשות הנותן מענק כספי (פיצוי) על גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה וכוללת 32 מחלות, המחולקות ל-4 קבוצות, וכן פיצוי למחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצות 2 עד 4 מאפשרות פיצוי נוסף, במלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש, במקרה של מחלה נוספת המשתייכת לקבוצות 2-4, ושאינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 2, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 3 או 4.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר התשלום.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה: 180 יום מהמחלה הראשונה.
 • הצטרפות: מגיל 0 ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 71
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 24.40
עלות חודשית


  הראלמענקית זהב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של הראל נותן למבוטח סכום פיצוי במקרה בו המבוטח אובחן כחולה במחלה קשה מתוך המחלות שהפוליסה כוללת. הביטוח מכסה 32 מחלות המחולקות ל- 4 קבוצות וכן פיצוי למחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 300,000 ש"ח .
 • סכום הפיצוי שהמבוטח יכול לרכוש: מ- 50,000 ש"ח ועד 700,000 ש"ח.
 • פיצוי שני, זהה בסכומו, במקרה של גילוי מחלה נוספת: במקרה מחלה מקבוצה 2 עד 4, הביטוח ממשיך להיות בתוקף ומעניק פיצוי למחלה נוספת, בתנאים הבאים: המחלה הנוספת משתייכת לקבוצות 2-4, ואינה בקבוצה של המחלה הראשונה.
  דוגמא: חלית במחלה מקבוצה 4, תוכל לקבל פיצוי למחלה נוספת המשתייכת לקבוצה 2 או 3.
 • הרחבת תשלום לסרטן השד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • אם המחלה היא מקבוצה 1, הביטוח מסתיים לאחר מתן המענק.
 • תקופת אכשרה:למחלה ראשונה- 90 יום.
  למחלה שניה - 180 יום מהמחלה הראשונה.
 • גיל הצטרפות ל"מענקית זהב": מגיל 0 ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 מוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה של שנתיים נוספות.


מדד שירות משרד האוצר: 71
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 73.20
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 200,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת "מזור מורחב" היא ביטוח מחלות קשות. הביטוח נותן פיצוי בעת גילוי מחלה קשה מתוך הרשימה המפורטת בפוליסה. רשימת המחלות הקשות במזור מורחב מכילה 32 מחלות ומצבים רפואיים, המחולקות ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 200,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש מגיע עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות המשתייכות לקבוצה 2 מאפשרות פיצוי נוסף לשתי מחלות קשות נוספות, במלוא גובה סכום הפיצוי שנרכש, כל עוד מדובר במחלות שונות. כלומר, ניתן לקבל את סכום הפיצוי הנרכש 3 פעמים ואז הביטוח יסתיים.
 • מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן, בתנאי הפוליסה ותקופת אכשרה מיוחדת.
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  תקופת אכשרה למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • מועד הצטרפות: מגיל לידה ועד גיל 65.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. בגיל 70 מוקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 69
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 576.40
עלות חודשית


  מנורהקרן אור TOP - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח מחלות קשות של מנורה - מבטחים המעניק פיצוי בתשלום אחד בעת גילוי מחלה קשה, מתוך 34 המחלות המנויות בפוליסה. המחלות הקשות והמצבים רפואיים מחולקים ל-3 קבוצות.
 • מוצגת פרמיה לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש: מ- 100,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • מחלות מקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר התשלום. לא ינתן פיצוי למחלה שניה.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 2: ינתן פיצוי למחלה קשה שניה, בתנאי שהיא משתייכת לקבוצה 1 או לקבוצה 3.
 • מחלה ראשונה מקבוצה 3: ינתן פיצוי למחלה שניה שאינה המחלה הראשונה.
 • למחלת הסרטן יש כללים מיוחדים: מבוטח אשר חלה פעמיים בסרטן יוכל לקבל פיצוי על מלוא הסכום הנרכש עבור המחלה הראשונה ועבור המחלה השניה. בכפוף לתקופת אכשרה מיוחדת ולבדיקות הדמיה תקינות במשך 5 שנים.
 • בנוסף, יש פיצוי נפרד לסרטן שד מקומי ולניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • כניסה לביטוח משנה ועד גיל 60.
 • סיום הביטוח: גיל 75. לגיל אין השפעה על סכום הפיצוי.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למחלה שניה: 180 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 72
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 52.50
עלות חודשית


  מגדלמזור מורחב - פיצוי 300,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסת ביטוח מחלות קשות מזור מבית מגדל מעניקה פיצוי למבוטח שאובחן כחולה במחלה קשה מתוך רשימת המחלות הקשות המנויות בביטוח. הרשימה כוללת 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים, בחלוקה ל-2 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 300,000 ש"ח.
 • מבוטח יכול לרכוש סכום פיצוי עד 700,000 ש"ח.
 • מחלות קבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי על מחלה מקבוצה זו.
 • מחלות קבוצה 2 מאפשרות פיצוי נוסף לשתי מחלות קשות נוספות. לכל מחלה ינתן סכום הפיצוי המלא שנרכש. בתנאי שהמבוטח חלה במחלות שונות. אם המחלה השניה שייכת לקבוצה 1, הביטוח יסתיים ולא ימשיך למחלה קשה שלישית. אם היא מקבוצה 2 - יהיה פיצוי גם למקרה מחלה שלישי ואז הביטוח יסתיים.
 • חריג לכלל הקודם: מחלת הסרטן מאפשרת פיצוי ראשון ושני למחלת הסרטן.
 • תקופות אכשרה:
  למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה ושלישית: 365 יום מהמחלה הקודמת.
 • ניתן להצטרף לביטוח מהלידה ועד גיל 65.
 • הביטוח מסתיים בגיל 75 שנים. בגיל 70 יקטן סכום הביטוח ב- 50% .
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 69
מדד שירות תשלום תביעות: 75
₪ 864.60
עלות חודשית


  הראלמענקית סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מענקית סרטן - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המעניק פיצוי כספי בעת גילוי מחלת הסרטן, מהסוגים המנויים בפוליסה.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • קיימת הרחבת תשלום לסרטן שד וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית.
 • סכום הפיצוי שניתן לרכוש נע מ- 50,000 ש"ח ועד 500,000 ש"ח.
 • קיימת זכאות לסכום פיצוי נוסף על מקרה סרטן המתגלה 5 שנים ויותר לאחר המקרה הראשון.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 0 ועד גיל 65.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75.
  החל מגיל 65 יוקטן סכום הביטוח ב- 5% מידי שנה.
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 71
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 18.40
עלות חודשית


  מנורהקרן לחיים - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"קרן לחיים - פיצוי למחלת הסרטן" היא ביטוח מחלות קשות המיועד לעזור למבוטח אשר חלה בסרטן לסוגיו השונים. "קרן לחיים" מעניקה פיצוי כספי בתשלום אחד בעת אבחון מחלת הסרטן.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • ניתן לרכוש סכום פיצוי עד לסך 400,000 ש"ח.
 • פיצוי למחלת סרטן נוספת: פיצוי נוסף בסך 100% מהפיצוי הנרכש ינתן במקרה סרטן שני שהתגלה אצל המבוטח, כפוף לתקופת אכשרה נוספת.
 • סרטן שד מקומי וניתוח סרטן ערמונית מאפשרים פיצוי בגובה 20% מסכום הפיצוי שנרכש. סוגי סרטן אלה אינם נחשבים ל"מחלת סרטן" לפי הגדרתה בפוליסה ולא יספרו במניין מחלות הסרטן של המבוטח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
  למקרה סרטן שני: 5 שנים ממועד ההחלמה ממחלת הסרטן הראשונה
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל 1 ועד גיל 69.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75. הגיל אינו משפיע על גובה הפיצוי.
 • משך הביטוח הוא שנתיים ויתחדש אוטומטית לעוד שנתיים בסיום התקופה. כך עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 72
מדד שירות תשלום תביעות: 78
₪ 8.60
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחמרפא סרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מרפא סרטן" הינה תוכנית ביטוח מחלות קשות המיועדת במיוחד למקרי סרטן. באבחון סרטן ינתן פיצוי חד פעמי.
 • הפרמיה המוצגת היא עבור פיצוי בסך 100,000 ש"ח .
 • במקרה גילוי סרטן נוסף, ניתן לקבל פיצוי נוסף בסכום זהה לסכום הפיצוי הראשון, לאחר תקופת אכשרה נוספת.
 • הביטוח כולל החזר הוצאות רפואיות בחוץ לארץ, עד 25% מסכום הביטוח.
 • המבוטח בוחר את סכום הפיצוי: מ- 50,000 ש"ח ועד 600,000 ש"ח.
 • גיל כניסה ל"מרפא סרטן": מגיל 0 ועד 60 שנה.
  גיל תום ביטוח: 75. בגיל 70 יופחת סכום הכיסוי ב- 50%, והפרמיה תופחת בהתאם.
 • תקופת אכשרה:למחלה ראשונה- 90 יום. למחלה שניה - 60 חודשים מיום סיום הטיפול במקרה הראשון.
 • הביטוח תקף לשנתיים. עם סיומו הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, וכן הלאה עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 77
מדד שירות תשלום תביעות: 80
₪ 11.30
עלות חודשית


  איילון בשביל החוסן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"איילון בשביל החוסן" - ביטוח מחלות קשות הנותן פיצוי לאבחון מחלה קשה מתוך 35 מחלות קשות המנויות בפוליסה ומחולקות ל-4 קבוצות.
 • הפרמיה המוצגת היא לפיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • חלה המבוטח במחלה קשה השייכת לקבוצה 1: הביטוח מסתיים לאחר תשלום הפיצוי הנרכש.
 • חלה המבוטח במחלה קשה מקבוצות 2-4: הביטוח ימשך למחלה קשה שניה, אך הכיסוי יהיה בגובה 50% מסכום הפיצוי הנרכש. הפיצוי ינתן בתנאי שהמחלה השניה משתייכת לקבוצת מחלות אחרת משל המחלה הראשונה, וגם אינה שייכת לקבוצה 1
 • עם הפחתת סכום הפיצוי למחלה שניה ב- 50%, גם הפרמיה תופחת בהתאם.
 • הצטרפות: מגיל שנתיים ועד גיל 60.
 • גיל סיום הביטוח: 75 שנים. החל מגיל 65 יפחת סכום הפיצוי ב- 50%
 • תקופת אכשרה למחלה ראשונה: 90 יום.
  למחלה שניה: 365 יום מאבחון המחלה הראשונה
 • תקופת הביטוח היא שנתיים והביטוח מתחדש אוטומטית לתקופה נוספת כל שנתיים.


מדד שירות משרד האוצר: 67
מדד שירות תשלום תביעות: 68
₪ 19.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פיצוי לסרטן - פיצוי 100,000 ש"ח
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"מדיכלל פיצוי לסרטן 2017" היא תוכנית ביטוח מחלות קשות יעודית לפגיעה ממחלת הסרטן, ומעניקה פיצוי כספי בסכום שנרכש, בעת אבחון מחלת הסרטן, לפי תנאי הפוליסה.
 • מוצגת עלות הפרמיה עבור רכישת פיצוי בגובה 100,000 ש"ח.
 • סרטן שד מקומי וניתוח המטפל בסרטן הערמונית מאפשרים פיצוי עד 50,000 ש"ח, תלוי בסכום הפיצוי שנרכש.
 • ניתן לרכוש פיצוי שגובהו עד 600,000 ש"ח.
 • תקופת אכשרה: 90 יום.
 • גיל כניסה לביטוח: מגיל שנה ועד גיל 60.
  גיל סיום הביטוח: גיל 75.
  החל מגיל 70 יוקטן סכום הביטוח ב- 50%.
 • משך הביטוח הוא שנתיים. בסיום כל תקופת ביטוח הוא יתחדש אוטומטית לעוד שנתיים, עד לגיל סיום הביטוח.


מדד שירות משרד האוצר: 73
מדד שירות תשלום תביעות: 79
₪ 11.10
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויותקראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

טיפים בהשוואת ביטוח מחלות קשות

 • ביטוח מחלות קשות נותן למבוטח פיצוי כספי הניתן כולו בתשלום אחד. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות או על ידי רופא מומחה בתחומו, תלוי במחלה ובתנאי חברת הביטוח. ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל בכך שהוא נותן סכום כסף בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.
 • בידקו את רשימת המחלות שהביטוח מכסה וההגדרות בפוליסת הביטוח
 • מומלץ לרכוש ביטוח בריאות לכיסוי הוצאות רפואיות וטיפולים לפני שרוכשים ביטוח מחלות קשות