השוואת ביטוח דירה מבנה ותכולה

השוואת ביטוח דירה מבנה ותכולה בין חברות הביטוח השונות כולל ביטוחי הדירה של מגדל, הפניקס, כלל, הראל, הכשרה, שלמה, שומרה כולל פירוט הכיסויים הביטוחיים השונים שמקבלים בכל תוכנית ביטוח.


סוג ביטוח
 

  שומרה ביטוח מבנה ותכולה "בונוס לדירה"
להשוואת ביטוחי דירה     
מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות
  מגדל ביטוח מבנה ותכולה "עד הגג"
להשוואת ביטוחי דירה     
הפוליסה מציעה כיסויים ביטוחיים סטנדרטיים, כיסויים ייחודיים ואפשרות להרחבות
  הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס"
להשוואת ביטוחי דירה     
מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות. ביטוח דירה הכולל כיסויים והרחבות רבים.
  מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה"
להשוואת ביטוחי דירה     
מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות. פוליסת ביטוח המעניקה שיפוי (החזר כספי) במקרה של אובדן או נזק שנגרמו לדירה או תכולתה כתוצאה ישירה מאחד או יותר סיכונים המפורטים בפוליסה.
  כלל ביטוח מבנה ותכולה "בית בטוח"
להשוואת ביטוחי דירה     
מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות. פוליסת ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח" מבית "כלל ביטוח", מכסה נזקים למבנה הדירה, לתכולתה ואת אחריותך כלפי עובדי משק הבית והזולת (צד שלישי).
  שלמה ביטוח מבנה ותכולה "ניו הום"
להשוואת ביטוחי דירה     
מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות
  הפניקס ביטוח מבנה ותכולה "הבית שלי"
להשוואת ביטוחי דירה     
מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות. תוכנית ביטוח המשלבת ביטוח מבנה ותכולת דירה.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם