מור מנורה מבטחים עד 50 - 9789

קופת גמל מור מנורה מבטחים עד 50 של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 19/10/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.34%

יתרות
הפקדות ללא העברות 40.6
משיכת כספים ללא העברות -6.2
העברות בין הקופות 4.62
צבירה נטו 39.02
יתרת נכסים 463.52

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.57%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.49%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 19.04%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.98%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.29%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 84.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות10.9%50505.49
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.6%127910.51
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.96%9075.3
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות37.68%174636.85
פיקדונות-0.43%-2015.52
הלוואות5.63%26078.33
מזומנים ושווי מזומנים4.95%22955.47
קרנות נאמנות7.58%35158.14
נכסים אחרים4.15%19218.11
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים88.43%409889.3
נכסים לא סחירים11.57%53633.38
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ62.32%288875.52
נכסים בחו"ל ובמט"ח37.68%174647.16

גרף יתרות של מור  מנורה מבטחים עד 50

גרף תשואות של מור  מנורה מבטחים עד 50
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מור  מנורה מבטחים עד 50

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו