מהי קרן השתלמות

קרן השתלמות היא כלי השקעה אטרקטיבי שכן יש פטור ממס על רווחיה. כדאי להכיר את הכלי הזה, וכדאי לבדוק האם תוכלו להפריש אליה כספים ובאיזה שיעורים.


קרן השתלמות

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון המנוהלת ע"י בית השקעות. לאחר 6 שנים ניתן למשוך ממנה את הכסף שנחסך פטור ממס. משיכה קודם לכן תחוייב במס. ניתן גם להמשיך ולחסוך, עד לרגע בו נזקקים לכסף. אין לחסכון זה תאריך פקיעה או סיום. ניתן גם למשוך רק חלק מהכסף, אבל, משיכה חלקית מונעת המשך הפקדה לקרן. אם תרצה להמשיך להפקיד, תצטרך להצטרף מחדש לקרן זו או אחרת. יש בתי השקעות המאפשרים לקיחת הלוואות על בסיס הרווחים בקרן ההשתלמות. בשונה ממכשירי חסכון אחרים, קרן השתלמות היא כלי חסכון הוני. מקבלים את כל הסכום בבת אחת ולא כקצבה הנפרשת לאורך חודשים ושנים. לכל קרן השתלמות יש מסלולי השקעה שונים, לפיהם נמדדת רמת הסיכון וכן תשואת הקרן. עליך לבחור בקרן ברמת הסיכון והתשואה המתאימה לך. לצורך כך כדאי לערוך השוואת קרנות השתלמות לפי תשואתן לאורך שנים ולפי מסלולי ההשקעה שלהן. אתה רשאי לבחור את קרן ההשתלמות בה אתה מעוניין. מותר להחליף קרן השתלמות נוכחית באחרת, תוך שמירה על כל הזכויות, הוותק והנזילות, כל עוד היא מתאימה למגזר אליו אתה משתייך.

קרן השתלמות לשכירים היא קרן אליה מפקידים העובד עד 2.5% משכרו והמעסיק, עד 7.5% משכר העובד, מידי חודש במשך תקופת עבודתו של השכיר. הסכום שהמעביד מפקיד עבור העובד, עד לתקרה הזו, הוא פטור ממס הכנסה. גם הרווחים של קרן ההשתלמות, עד לתקרה, פטורים ממס רווח הון. הפקדות מעבר לתקרה יחוייבו במס הכנסה ומס רווח הון. לא ניתן להפקיד לקרן זו אם אינך שכיר.

קרן השתלמות לעצמאים מעניקה גם היא הטבות מס עד לתקרת חסכון מוגדרת.

הטבת מס הכנסה: תנתן לעצמאי המפקיד עד 4.5% מהכנסתו השנתית. תקרת ההכנסה השנתית בשנת 2015 עומדת על 264,000 ₪. כלומר, המקסימום להפקדה פטורה ממס הכנסה הוא 11,880 ₪. הפקדה בסכום העולה על המגבלה תחוייב במס הכנסה, כמו כל הכנסה אחרת. ההטבה ניתנת בדרך של ניכוי מס.

הטבת מס רווח הון: ינתן פטור ממס רווח הון בגובה 25% מהרווח על סכום הפקדה שנתי של עד 18,480 ₪ בשנת 2015. סכום הפקדה גבוה יותר יחוייב במס רווח הון על הרווח הריאלי. רק עצמאים רשאים להפקיד לקרן זו.

קיימות קרנות השתלמות למגזרים מיוחדים: קרן השתלמות למורים וקרן השתלמות לחברי קיבוץ, להן יש תנאים מיוחדים.