ארם 50-60 - 9920

קופת גמל ארם 50-60 של ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בע''מ
תאריך הקמה 10/11/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.28%

יתרות
הפקדות ללא העברות 35.58
משיכת כספים ללא העברות -23.27
העברות בין הקופות -106.87
צבירה נטו -94.56
יתרת נכסים 1147.71

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.3%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.68%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.43%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 16.53%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.23%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.15%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 85%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות7.2%82680.8
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות33%378737.19
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.96%22544.41
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות35.64%409023.21
פיקדונות0.21%2450.92
הלוואות1.27%14587.46
מזומנים ושווי מזומנים9.34%107251.25
קרנות נאמנות5.13%58863.9
נכסים אחרים6.24%71573
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים90.88%1043044.46
נכסים לא סחירים9.12%104667.68
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ76.99%883663.89
נכסים בחו"ל ובמט"ח23.01%264048.24

גרף יתרות של ארם 50-60

גרף תשואות של ארם 50-60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של ארם 50-60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו