פנסיה חובה לעצמאים מ-2017 – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2019

חוק פנסיה לעצמאיים נחקק ב-2017 כחלק מהחקיקה החברתית המיועדת לדאוג לאזרח גם לאחר פרישתו לגמלאות. החוק נחקק מתוך מחשבה על עובדים עצמאיים שחלקם לא חסכו במשך שנות עבודתם. מטרת מחוקקי החוק היתה לוודא שבזמן פרישה לגמלאות יהיו לעצמאים מספיק חסכונות על מנת לכלכל את עצמם בכבוד ולא יהפכו לנטל כספי על החברה ועל בני משפחותיהם.


פנסיה חובה לעצמאים

עודכן ביוני 2019

שנת 2017 החלה בבשורה לציבור העצמאים בישראל – פנסיה חובה לעצמאים. חוק פנסיה חובה לעצמאים נועד להשוות את מצבם של העצמאים במשק למצבם של השכירים ולאפשר להם קצבה ממנה יהנו בעת הפרישה לגמלאות. מטרה נוספת של "פנסיה לעצמאים" היא עזרה במימון תקופת המעבר לעבודה חדשה או לפתיחת עסק חדש, לעצמאים שסגרו עסק או הפסיקו לעבוד, מעין "דמי אבטלה".

החוק מעורר שאלות כמו: כמה להפקיד לקרן פנסיה? בדיוק לפי דרישות החוק או יותר? האם חובה להפקיד מידי חודש או שניתן לבחור בהפקדה חד פעמית לקרן פנסיה פעם בשנה? מה הסנקציות על אי הפקדה ובאיזה מקרים מותר למשוך את הכסף לפני גיל פרישה.

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים?

במהלך 2016 הוצעו שתי הצעות חוק שונות שעסקו בנושא הפנסיה לעצמאים. מתוך מטרה להרחיב את חובת הפנסיה החלה על שכירים ולהחיל אותה גם על עצמאים.

בסופו של דבר, שתיהן לא התקבלו, והפנסיה לעצמאים הוכנסה בדלת האחורית המשמשת להעברת חקיקה מהירה או חקיקה שעשויה לעורר התנגדויות – חוק ההסדרים.

"חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז -2016" מכיל בפרק ב' שלו את הוראות העוסקות בפנסיה חובה לעצמאים ובהשפעותיה על העצמאים מבחינת ביטוח לאומי והטבות מס שונות.

על מי חל חוק קרן פנסיה לעצמאים?

החוק קובע שעל כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסה שלו, בדומה לשכירים.

החוק חל על עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה.

יש פטור מהפקדות לקרן פנסיה לעצמאי שעונה על אחד מהמקרים המפורטים:

 • אם בתום שנת המס, החל ב-31.12 של כל שנה, התקיים אחד מאלה:
  • טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
  • גילו צעיר מ- 21 שנים
  • הגיע לגיל 60
 • או אם גילו היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17. כלומר, נולד לפני 31.12.1961

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית תשלומים שהעצמאי לא הפקיד בזמן ובהטלת קנסות על מי שלא יבצע את מלוא ההפקדה השנתית לקרן פנסיה חובה. כיום הוגדר קנס בסך 500 ש"ח (סכום המתעדכן מידי שנה), שיוטל על מי שלא הפקיד לקרן הפנסיה במועד. המועד לתחילת הטלת קנסות הוא 01.12.19 על איחורים בתשלום משנת המס 2018 ואילך.

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית סכומי ההפקדות לקרן פנסיה רק מעצמאי שהרוויח לפחות את שכר המינימום השנתי.

מה סכום המינימום שחייבים להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2019

סכום ההפקדה לקרן פנסיה נקבע לפי ההכנסה החייבת, שהיא – הכנסות פחות הוצאות (מוכרות) ומתחלק למדרגות:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%. השכר הממוצע נקבע על ידי הביטוח הלאומי ב-1.1. מידי שנה. השנה ביטוח הלאומי קבע ב- 1.1.19 כי השכר הממוצע עומד על 10,273 ש"ח. אם כך, עד גובה הכנסה של 5,136.5 ש"ח, יש להפקיד 4.45% שהם 228.57 ש"ח לחודש, שהם 2,743 ש"ח לכל 2019.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%
 • לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

כלומר, עבור הפקדה לקרן פנסיה ב- 2019, מי שמרוויח מעל 5,136.5 ש"ח לחודש, יפריש לפנסיה עד לסך של 5,136.5 ש"ח 4.45% מהשכר, ועל הסכום שמ-5137 ש"ח ועד 10,273 ש"ח, יפריש 12.55%.

לדוגמא, מי שמרוויח 7,500 ש"ח, ישלם 4.45% עבור 5,136.5 ש"ח (כלומר 228.57 ש"ח לחודש) ועוד 12.55% מתוך שאר ה- 2363.5 ש"ח (שהם 296.6 ש"ח לחודש). סה"כ הפקדה חודשית של 525.2 ש"ח המסתכמים בהפרשה שנתית של 6,302.3 ש"ח.

מי שמרוויח את השכר הממוצע שהוא 10,273 ש"ח לחודש או יותר, ישלם 4.5% על 5,136.5 ש"ח ו- 12.55% על שאר ה- 5,136.5 ש"ח (שהם 644.63 ש"ח לחודש). סה"כ הפקדה חודשית של 873 ש" המסתכמים בהפרשה שנתית של 10,478 ש"ח לכל השנה.

לסיכום – מקסימום ההפרשה השנתית למי שמרוויח את השכר הממוצע או יותר הוא 10,478 ש"ח לכל שנת 2019.

מכיוון שאצל עצמאיים קשה לחזות את ההכנסה החייבת במהלך השנה אליה מתייחסת חובת ההפקדה, ניתן להפקיד סכומים לפי ההערכה ולבצע השלמות בסוף השנה, או לחילופין, לבצע הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה בסוף השנה, אם קרן הפנסיה מאפשרת זאת ותזרים המזומנים של העסק לא נפגע מכך.

המדינה תיידע אתכם על אי הפקדת כספים לקרן פנסיה בזמן לאחר הגשת הדוח השנתי, אך מומלץ לא להגיע לנקודה הזו ולשלם בזמן, כיוון שאם תשלמו לאחר ששנת המס הסתיימה (כלומר, לאחר 31.12 של אותה שנה) לא תוכלו לנצל את הטבות המס.

מה סכום המקסימום (תקרת ההפקדה) שמותר להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים ב-2019

ראינו שחובת ההפקדה ב- 2019 היא בין 229 ל-873 ש"ח לחודש, אך עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה סכום העומד על 20.5% מתוך פעמיים המשכורת השנתית הממוצעת. ב- 2019 סכומי המקסימום להפקדה הם: 10,273 כפול 2 = 20,546 ש"ח (246,552 ש"ח לשנה), ש- 20.5% מתוכם הם 4,212 ש"ח המותרים להפקדה מידי חודש, וסה"כ 50,543 ש"ח לשנה.

דוגמא: המשכורת השנתית היא 117,300 ש"ח – מותר להפקיד 20.5% ממנה שהם 24,047 ש"ח לכל השנה.

דוגמא 2: אתם מרוויחים משכורת שנתית של 270,000 ש"ח – אפשר להפקיד 20.5% מ- 246,552 ש"ח (שזו כאמור התקרה השנתית) שהם 50,543 ש"ח הפקדה שנתית.

התוצאות של הפקדה מעבר לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה

אם תפקידו מעבר לתקרת ההפקדה השנתית, יש לך שתי השלכות:

 • לא תקבלו הטבת מס על ההפקדה העודפת שמעבר לתקרה להטבת המס. אתם יכולים לשקול ולבדוק אפיקי השקעה וחיסכון אחרים שיכולים לתגמל אתכם יותר.
 • הכספים העודפים יועברו אוטומטית לקרן פנסיה כללית משלימה באותה חברה או גוף בה מתנהלת קרן הפנסיה לעצמאים שלכם. אם אתם רוצים לבחור שההפקדה העודפת תועבר לחיסכון פנסיוני אחר (כמו קופת גמל או קרן פנסיה משלימה המנוהלת על ידי גוף אחר)– עליכם להגדיר זאת מראש.

מדוע נקבעה הגבלה על סכומי ההפקדה לקרן פנסיה?

הגבלת סכומי ההפקדה לקרן פנסיה נקבעה כי משרד האוצר מעניק לקרנות הפנסיה החדשות הבטחת תשואה בגובה 4.96% לשנה על 30% מהכספים המנוהלים בהן. להבטחת התשואה יש משמעות כספית גבוהה מבחינת משרד האוצר ולכן הוא מגביל את גובה ההפקדות.

הטבות המס שניתנות על הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל לעצמאים

ראשית, שימו לב שסכום המקסימום לקבלת הטבת מס נמוך מסכום המקסימום שמותר לכם להפקיד בקרן הפנסיה. הטבת המס ניתנת על סכום שנתי של 34,848 ש"ח ב- 2019 שהם הפקדה של 2,904 ש"ח לחודש בלבד ולא על כל ה- 4,212 ש"ח.

הטבת המס עומדת על 16.5% מההפקדה לקרן הפנסיה, עד לתקרה, שהיא כאמור 34,848 ש"ח בשנת 2019.

16.5% אלה מתחלקים לשניים:

 • 5.5% זיכוי מס: עד סכום שנתי של 11,616 ש"ח ב- 2019. גובה הזיכוי הוא 35% מהסכום שהפקדתם. אם הפקדתם את כל 11,616 ש"ח, גובה הזיכוי הוא 4,066 ש"ח.
 • 11% ניכוי מס: עד סכום שנתי של 23,232 ש"ח ב- 2019. גובה הניכוי הוא לפי מדרגת המס שלכם. מקסימום סכום הניכוי, אם הפקדתם את כל ה- 23,232 ש"ח הוא 7,201 ש"ח.

סך מקסימום הטבת המס ב- 2019 , אם הפרשתם 34,848 ש"ח, עומד על 11,257 ש"ח שהם כשליש מסכום ההפקדה השנתי.

כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיה חובה לעצמאים?

הטבות מס הכנסה גדלו בעקבות החוק:

 • זיכוי על הפקדה לקרן פנסיה עלה מ – 16% ל – 16.5%, בתנאי שלא נוצלה הטבת המס לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה.
 • הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

אני גם שכיר וגם עצמאי, כמה אני צריך להפקיד לקרן פנסיה?

אתה מפריש לקרן פנסיה לפי הכנסותיך כשכיר. אם ההפקדה הזו עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי, אינך צריך להפקיד עוד. אם היא נמוכה יותר, עליך להשלים את ההפרש.

דוגמא: אם כשכיר אתה מפריש לקרן פנסיה 200 ש"ח לחודש, וכעצמאי חישבת שאתה צריך להפקיד 500 ש"ח לחודש, תצטרך להפקיד עוד 300 ש"ח לקרן פנסיה לעצמאים. אך אם כשכיר אתה מפריש מידי חודש 842 ש"ח או יותר, אינך מחוייב להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים.

שימו לב, אתם זכאים למלוא הטבות המס לעצמאיים, אפילו אם הפקדתם לקרן פנסיה רק במסגרת עבודתכם כשכירים, וגם לשיעורי ביטוח לאומי המעודכנים לעצמאיים

העברתי לקופת גמל יותר מסכום החובה לקרן פנסיה לעצמאים, האם עלי להעביר גם לקרן פנסיה?

אינכם חייבים, כי הפקדתם את דרישת החובה הקבועה בחוק. אבל כדאי לכם להפקיד עד תקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס הכנסה. כאמור, אתם בוחרים לאן להפקיד: לאותה קופת גמל או לקרן פנסיה, קופת גמל אחרת או ביטוח מנהלים. קיימת גם האפשרות של קופת גמל להשקעה, עליה אפשר לקרוא במאמר. "קופת גמל להשקעה קיבלה היתר שיווק".

כיצד משפיעה פנסיה חובה לעצמאיים על התשלומים לביטוח לאומי?

על מנת להקל על ציבור החוסכים העצמאיים בעלי הכנסות נמוכות, יופחתו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמתחת ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק שהם 6,164 ש"ח לחודש ב- 2019:

דמי ביטוח לאומי ירדו מ- 6.72% ל- 2.87% ודמי הבריאות המופחתים עומדים על 3.1% מהשכר.

עם זאת, הוגדלו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעבר לכך מ – 11.23% ל – 12.83%. דמי הבריאות עומדים על 5%.

מהם דמי אבטלה לעצמאי?

חוק פנסיה חובה לעצמאים, מאפשר משיכה מקרן פנסיה במקרים המוגדרים כמצב אבטלה של עצמאי. מקרים אלה הם:

 • העצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו.
 • העצמאי סגר את העסק.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה המחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים.

ניתן למשוך "דמי אבטלה" רק לאחר 24 חודשים (שנתיים) לפחות של הפרשה לפנסיה מתוך 36 החודשים האחרונים וסכום ההפרשות השנתי עומד על המינימום הנדרש בחוק.

"דמי האבטלה" אינם על כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה, אלא רק על החלק המוגדר בחוק. לפי החוק הסכום המיועד לאבטלה הוא הנמוך מבין:

 • שליש מהכספים המופקדים.
  או
 • 12,200 ש"ח לכל שנה בה הפקדתם לקרן פנסיה.

קיימת הטבה שניתן לנצלה פעמיים בלבד במהלך תקופת החיסכון: אם הסכום שניתן למשוך נמוך משלוש פעמים שכר המינימום החודשי של אותה שנה, אפשר להגדיל אותו ולמשוך את שכר המינימום כפול 3. ב- 2019 שכר המינימום הוא 5,300 לחודש ולכן ניתן למשוך ב- 2019 סכום של 15,900 ש"ח גם אם לפי החישוב זכאים לפחות. אם ניצלתם כבר את מלוא ההטבה, תוכלו למשוך רק את הסכום הנמוך כמתואר למעלה.

"דמי האבטלה" פטורים ממס לפי התקרה הקבועה בחוק.

הסכום לא ינתן בבת אחת, אלא יתחלק על פני 3 חודשים. רק אם העצמאי הגיע לגיל פרישה הוא יכול לקבל את הסכום בתשלום אחד.

כדי לקבל את "דמי האבטלה" תצטרכו להביא מסמכים המוכיחים את בקשתכם:

 • אישור מביטוח לאומי המאשר שמדובר בחוסך עצמאי בתקופת אבטלה
 • אישור מרשות המיסים על סגירת תיק מע"מ ותיק מס הכנסה.
 • הצהרה חתומה מעורך דין או רואה חשבון שהעסק אינו פעיל.
 • כל מסמך נוסף שקרן הפנסיה תדרוש כדי להוכיח את סגירת העסק.

חשוב לזכור שכל משיכה מקרן פנסיה מקטינה את הסכום שצברתם לעת הפרישה לגמלאות. בכך שונים "דמי האבטלה" לעצמאים מדמי אבטלה רגילים המשולמים מביטוח לאומי.

משיכה מקרן פנסיה בעת פרישה לגמלאות

זהה לכללים החלים על שכירים. ניתן למשוך את הסכום הצבור לפנסיה בתשלום אחד.

האם כדאי להפקיד מעבר לדרישת חוק הפקדות עצמאי לקרן פנסיה?

חוק פנסיה חובה לעצמאים דורש הפקדות של סכומים קטנים יחסית. אם ברצונכם לשמור על רמת חיים דומה לאחר הפרישה לגמלאות, מומלץ לחסוך יותר מהמינימום שהחוק דורש, לפחות עד התקרה לקבלת הטבות מס, העומדת כאמור על 16.5% מההכנסה עד תקרת הכנסה שנתית של 211,200 ש"ח בשנת 2019.

אם תרצו להפקיד מעבר לסכום הזכאי להטבת מס, כדאי למצוא אפיק השקעה בו תקבלו הטבת מס אחרת, דמי ניהול נמוכים, או תשואה גבוהה כמו קופת גמל להשקעה, קרן פנסיה של אחד מבני המשפחה, קרן השתלמות וכן הלאה. השוו בין ערוצי ההשקעה השונים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) על מנת למצוא את קרן הפנסיה המתאימה לכם ואפיקי חיסכון בעלי תשואה גבוהה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא מספיק לבדוק רק את דמי הניהול ולהתמקח עליהם, אלא חשוב לבדוק גם את טיב השירות ואת התשואות. לדוגמה, קרן פנסיה עם תשואות נמוכות ושירות בעייתי תספק חיסכון נמוך יותר גם עם דמי הניהול נמוכים יחסית.

אם בחרתם לחסוך באפיק השקעה אחר, אל תזניחו את אלמנט הביטוח הקיים בקרן פנסיה. בטחו את עצמכם בביטוח נפרד לאבדן כושר עבודה וביטוח חיים.