פנסיה חובה לעצמאים 2017 – מי חייב להפקיד וכמה בשנת 2018

פנסיה לעצמאיים 2017 – זו המטרה החברתית של חוק פנסיה חובה לעצמאים. החוק נחקק מתוך דאגה לעצמאים, שבזמן פרישה לגמלאות יהיו להם מספיק חסכונות על מנת לכלכל את עצמם בכבוד ולא יהפכו לנטל כלכלי על החברה.


פנסיה חובה לעצמאים

שנת 2017 החלה בבשורה לציבור העצמאים בישראל – פנסיה חובה לעצמאים. חוק פנסיה חובה לעצמאים נועד להשוות את מצבם של העצמאים במשק למצבם של השכירים ולאפשר להם קצבה ממנה יהנו בעת הפרישה לגמלאות. מטרה נוספת של "פנסיה לעצמאים" היא עזרה במימון תקופת המעבר לעבודה חדשה או לפתיחת עסק חדש, לעצמאים שסגרו עסק או הפסיקו לעבוד, מעין "דמי אבטלה".

כמו כל חוק חדש, גם כאן מתעוררות שאלות כמו: כמה להפריש לקרן פנסיה? בדיוק לפי דרישות החוק או יותר? האם חובה להפקיד מידי חודש או שניתן לבחור בהפקדה חד פעמית לקרן פנסיה פעם בשנה? מאיזה תאריך מתחילה חובת ההפקדה לקרן פנסיה? 2017 או מאוחר יותר? האם כל עצמאי חייב להפקיד או שיש כאלה הפטורים מכך? אין מענה מדוייק לכל השאלות, ובעיקר לשאלות העוסקות בתנאים למשיכת הכסף שלא בגיל פרישה, כיוון שטרם הותקנו התקנות האמורות לטפל בכך. בינתיים ניתן לענות לשאלות המטופלות במסגרת החוק.

מהו חוק פנסיה חובה לעצמאים?

במהלך 2016 הוצעו שתי הצעות חוק שונות שעסקו בנושא הפנסיה לעצמאים. מתוך מטרה להרחיב את חובת הפנסיה החלה על שכירים ולהחיל אותה גם על עצמאים.

בסופו של דבר, שתיהן לא התקבלו, והפנסיה לעצמאים הוכנסה בדלת האחורית המשמשת להעברת חקיקה מהירה או חקיקה שעשויה לעורר התנגדויות – חוק ההסדרים.

חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 מכיל את הוראות העוסקות בפנסיה חובה לעצמאים ובהשפעותיה על העצמאים מבחינת ביטוח לאומי והטבות מס שונות.

על מי חל חוק קרן פנסיה לעצמאים?

החוק קובע שעל כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסה שלו, בדומה לשכירים.

החוק חל על עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה.

יש פטור מהפקדות לקרן פנסיה לעצמאי שעונה על אחד מהמקרים המפורטים:

 • אם בתום שנת המס, החל ב-31.12 של כל שנה, התקיים אחד מאלה:
  • טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
  • גילו צעיר מ- 21 שנים
  • הגיע לגיל 60
 • או אם גילו היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17. כלומר, נולד לפני 31.12.1961

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית תשלומים שהעצמאי לא הפקיד בזמן ובהטלת קנסות על מי שלא יבצע את מלוא ההפקדה השנתית לקרן פנסיה חובה. כיום הוגדר קנס בסך 500 ש"ח (סכום המתעדכן מידי שנה), שיוטל על מי שלא הפקיד לקרן הפנסיה במועד. הקנסות יוטלו החל מ- 01.12.19 על איחורים בתשלום משנת המס 2018 ואילך.

המרכז לגביית קנסות יטפל בגביית סכומי ההפקדות לקרן פנסיה רק מעצמאי שהרוויח לפחות את שכר המינימום השנתי.

כמה חובה להפריש לקרן פנסיה לעצמאים?

סכום ההפקדה לקרן פנסיה נקבע לפי ההכנסה החייבת, קרי – הכנסות פחות הוצאות (מוכרות) ומתחלק לשלוש מדרגות:

 • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%. השכר הממוצע נקבע על ידי הביטוח הלאומי ב1.1. מידי שנה. השנה ביטוח הלאומי קבע ב- 1.1.18 כי השכר הממוצע עומד על 9,906 ש"ח. אם כך, עד גובה הכנסה של 4,953 ש"ח, יש להפקיד 4.45% שהם 220.41 ש"ח לחודש, שהם 2,645 ש"ח לכל 2018.
 • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%
 • לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

כלומר, עבור הפקדה לקרן פנסיה ב- 2018, מי שמרוויח מעל 4,953 ש"ח לחודש, יפריש לפנסיה עד לסך של 4,953 ש"ח 4.45% מהשכר, ועל הסכום שמעל 4,953 ש"ח ועד 9,906 ש"ח, יפריש 12.55%.

לדוגמא, מי שמרוויח 5,500 ש"ח, ישלם 4.5% מתוך 4,953 ש"ח ו- 12.55% מתוך שאר ה- 547 ש"ח. סה"כ הפקדה חודשית של 289 ש"ח.

מי שמרוויח 9,906 ש"ח לחודש או יותר, ישלם 4.5% מתוך 4,953 ש"ח ו- 12.55% מתוך שאר ה- 4,953 ש"ח. סה"כ הפקדה חודשית של 842 ש"ח.

מכיוון שאצל עצמאיים קשה לחזות את ההכנסה החייבת במהלך השנה אליה מתייחסת חובת ההפקדה, ניתן להפקיד סכומים לפי ההערכה ולבצע השלמות בסוף השנה, או לחילופין, לבצע הפקדה חד פעמית לקרן פנסיה בסוף השנה, אם קרן הפנסיה מאפשרת זאת ותזרים המזומנים של העסק לא נפגע מכך.

המדינה תיידע אתכם על אי הפקדת כספים לקרן פנסיה בזמן לאחר הגשת הדוח השנתי, אך מומלץ לא להגיע לנקודה הזו ולשלם בזמן, כיוון שאם תשלמו לאחר ששנת המס הסתיימה, לא תוכלו לנצל את הטבות המס.

מה תקרת ההפקדה לקרן פנסיה לעצמאים ב-2018?

ראינו שחובת ההפקדה היא בין 220 ל-842 ש"ח לחודש, אך עצמאי רשאי להפקיד לקרן פנסיה סכום העומד על 16.5% עד למשכורת שגובהה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. נציג זאת במספרים: ב- 2018 תקרת סכום השכר להפקדה היא : 9906*2= 19,812 ש"ח לחודש, ש- 20.5% מתוכה הם 4,061.46 ש"ח שניתן להפקיד בכל חודש לקרן פנסיה לעצמאים.

מהי הטבת המס על הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל?

ראשית, שימו לב שסכום המקסימום לקבלת הטבת מס נמוך מסכום המקסימום שמותר לכם להפקיד בקרן הפנסיה. הטבת המס ניתנת על סכום שנתי של 34,452 ש"ח ב- 2018 שהם הפקדה של 2,871 ש"ח לחודש בלבד ולא על כל ה- 4,061 ש"ח.

הטבת המס עומדת על 16.5% מההפקדה לקרן הפנסיה, עד לתקרה, שהיא כאמור 34,452 ש"ח בשנת 2018.

16.5% אלה מתחלקים לשניים:

 • 5.5% זיכוי מס: עד סכום שנתי של 11,484 ש"ח ב- 2018. גובה הזיכוי הוא 35% מהסכום שהפקדתם.
 • 11% ניכוי מס: עד סכום שנתי של 22,968 ש"ח ב- 2018. גובה הניכוי הוא לפי מדרגת המס שלכם.

כיצד השתנו הטבות המס בעקבות חוק פנסיה חובה לעצמאים?

הטבות מס הכנסה השתנו בעקבות החוק :

 • זיכוי על הפקדה לקרן פנסיה יועלה מ – 16% ל – 16.5%, בתנאי שלא נוצלה הטבת המס לרכישת ביטוח אבדן כושר עבודה.
 • הטבת המס לקרן השתלמות תהיה עד 4.5% מהכנסתו של העצמאי, ללא הפחתה של 2.5% מסכום ההפקדה כפי שהיה עד תחילת החוק.

הפקדתם סכומים מעבר לתקרת ההפקדה לקרן פנסיה?

יש לכך שתי השלכות:

 • לא תקבלו הטבת מס על ההפקדה העודפת שמעבר לתקרה להטבת המס. אתם יכולים לשקול ולבדוק אפיקי השקעה וחיסכון אחרים שיכולים לתגמל אתכם יותר.
 • הכספים העודפים יועברו לקרן פנסיה כללית באותה חברה או גוף בה מתנהלת קרן הפנסיה לעצמאים שלכם.

אני גם שכיר וגם עצמאי, כמה אני צריך להפקיד לקרן פנסיה?

אתה מפריש לקרן פנסיה לפי הכנסותיך כשכיר. אם ההפקדה הזו עברה את סך חובת ההפקדה כעצמאי, אינך צריך להפקיד עוד. אם היא נמוכה יותר, עליך להשלים את ההפרש.

דוגמא: אם כשכיר אתה מפריש לקרן פנסיה 200 ש"ח לחודש, וכעצמאי חישבת שאתה צריך להפקיד 500 ש"ח לחודש, תצטרך להפקיד עוד 300 ש"ח לקרן פנסיה לעצמאים. אך אם כשכיר אתה מפריש מידי חודש 842 ש"ח או יותר, אינך מחוייב להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים.

שימו לב, אתם זכאים למלוא הטבות המס לעצמאיים, אפילו אם הפקדתם לקרן פנסיה רק במסגרת עבודתכם כשכירים, וגם לשיעורי ביטוח לאומי המעודכנים לעצמאיים

העברתי לקופת גמל יותר מסכום החובה לקרן פנסיה לעצמאים, האם עלי להעביר גם לקרן פנסיה?

אינכם חייבים, כי הפקדתם את דרישת החובה הקבועה בחוק. אבל כדאי לכם להפקיד עד תקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס הכנסה. כאמור, אתם בוחרים לאן להפקיד: לאותה קופת גמל או לקרן פנסיה, קופת גמל אחרת או ביטוח מנהלים. קיימת גם האפשרות של קופת גמל להשקעה, עליה אפשר לקרוא במאמר. "קופת גמל להשקעה קיבלה היתר שיווק".

כיצד משפיעה פנסיה חובה לעצמאיים על התשלומים לביטוח לאומי?

על מנת להקל על ציבור החוסכים העצמאיים בעלי הכנסות נמוכות, יופחתו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמתחת ל- 60% מהכנסה הממוצעת במשק שהם 5,944 ש"ח לחודש ב- 2018:

דמי ביטוח לאומי ירדו מ- 6.72% ל- 2.87%.

עם זאת, הוגדלו דמי ביטוח לאומי על חלק השכר שמעבר לכך מ – 11.23% ל – 12.83%.

אין שינוי בתשלום דמי הבריאות הנגבים באמצעות ביטוח לאומי.

מהם דמי אבטלה לעצמאי?

חוק פנסיה חובה לעצמאים, מאפשר משיכה מקרן פנסיה במקרים המוגדרים כמצב אבטלה של עצמאי. מקרים אלה הם:

 • העצמאי הפסיק לעסוק במשלח ידו.
 • העצמאי סגר את העסק.
 • העצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה המחייבת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאים.

מותר למשוך מקרן פנסיה לעצמאים במצב אבטלה רק אם היו הפקדות של העצמאי לקרן פנסיה בשנתיים מתוך השלוש שנים האחרונות, וכן בהתאם לתקנות שיותקנו בהמשך.

"דמי האבטלה" אינם על כל הכספים שהופקדו בקרן הפנסיה, אלא רק על החלק המוגדר בחוק. בעיקרון החוק מגדיר כי שליש מהכספים המופקדים מיועד למצבי אבטלה.

בהנחה שהפקדות עצמאי לקרן פנסיה נמשכו שנים ארוכות והצטבר בקרן הפנסיה סכום משמעותי, מהו המקסימום שהעצמאי המובטל יכול למשוך?

כרגע ההנחיות אינן ברורות לחלוטין, אך נראה כי ניתן למשוך את הסכום הגבוה מבין 2 אפשרויות:

 • סכום בגובה שכר מינימום כפול 3. את הסכום הזה ניתן למשוך רק פעמיים במשך כל תקופת חיי הקרן.
  או
 • הסכום הנמוך מבין 2 אפשרויות:
  א. הסכום שנקבע למצבי אבטלה בהפקדה – כלומר שליש מכל הכספים שהופקדו.
  ב. מספר שנות ההפקדה לקרן פנסיה כעצמאי כפול 12,230 ש"ח, אם לא קיבל מענק פרישה.

הסכום לא ינתן בבת אחת, אלא יתחלק על פני 3 חודשים. רק אם העצמאי הגיע לגיל פרישה הוא יכול לקבל את הסכום בתשלום אחד.

חשוב לזכור שכל משיכה מקרן פנסיה מקטינה את הסכום שצברתם לעת הפרישה לגמלאות. בכך שונים "דמי האבטלה" לעצמאים מדמי אבטלה רגילים המשולמים מביטוח לאומי.

מהי המשיכה מקרן פנסיה בעת פרישה לגמלאות?

זהה לכללים החלים על שכירים.

האם כדאי להפריש מעבר לדרישת חוק הפקדות עצמאי לקרן פנסיה?

חוק פנסיה חובה לעצמאים דורש הפקדות של סכומים קטנים יחסית. אם ברצונכם לשמור על רמת חיים דומה לאחר הפרישה לגמלאות, מומלץ לחסוך יותר מהמינימום שהחוק דורש, לפחות עד התקרה לקבלת הטבות מס, העומדת כאמור על 16.5% מההכנסה עד תקרת הכנסה שנתית של 208,800 ש"ח בשנת 2018.

תוכלו לבחור אם להפקיד את היתרה לקרן פנסיה של בן משפחה או לחסוך גם באפיקי חיסכון אחרים, תוך ניצול הטבות המס הקיימות עבורם. השוו בין ערוצי ההשקעה השונים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) על מנת למצוא את קרן הפנסיה המתאימה לכם ואפיקי חיסכון בעלי תשואה גבוהה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, לא מספיק לבדוק רק את דמי הניהול ולהתמקח עליהם, אלא חשוב לבדוק גם את טיב השירות ואת התשואות. לדוגמה, קרן פנסיה עם תשואות נמוכות ושירות בעייתי לא תהיה אטרקטיבית גם עם דמי ניהול נמוכים יחסית.

אם בחרתם לחסוך באפיק השקעה אחר, אל תזניחו את אלמנט הביטוח הקיים בקרן פנסיה. בטחו את עצמכם בביטוח נפרד לאבדן כושר עבודה וביטוח חיים.