רעות מניות - 1317

קרן השתלמות רעות מניות של רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 19/5/2008
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.54%

יתרות
הפקדות ללא העברות 2.21
משיכת כספים ללא העברות -1.44
העברות בין הקופות -2.47
צבירה נטו -1.7
יתרת נכסים 16.11

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.61%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.56%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.71%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.48%
תשואה מצטברת 3 שנים 28.97%
תשואה מצטברת 5 שנים 33.35%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.85%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.93%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.29%
סטיית תקן 60 חודשים 2.45%
אלפא שנתית 2.28%
שארפ ענף 0.46%
שארפ כל הקופות 0.46%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.7%
יחס נזילות 83.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.04%5.85
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות82.73%13329.09
פיקדונות0%0
הלוואות0.25%39.97
מזומנים ושווי מזומנים5.35%861.2
קרנות נאמנות1.21%195.66
נכסים אחרים10.43%1680.35
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים89.18%14368.81
נכסים לא סחירים10.82%1743.32
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ46.33%7464.65
נכסים בחו"ל ובמט"ח53.67%8647.48

גרף יתרות של רעות מניות

גרף תשואות של רעות מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של רעות מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור