מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 - 9780

קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 15/10/2015
התמחות ראשית מדרגות
דמי ניהול 0.48%

יתרות
הפקדות ללא העברות 37.9
משיכת כספים ללא העברות -5.12
העברות בין הקופות 183.49
צבירה נטו 216.27
יתרת נכסים 500.72

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.09%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.32%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
תשואה מצטברת 3 שנים 12.09%
תשואה מצטברת 5 שנים
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.88%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.01%
סטיית תקן 60 חודשים
אלפא שנתית
שארפ ענף
שארפ כל הקופות
שארפ ריבית חסרת סיכון
יחס נזילות 87.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות23.43%117295.27
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות29.35%146966.84
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.42%2125.01
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות20.74%103873.01
פיקדונות0.1%496.75
הלוואות2.88%14442.08
מזומנים ושווי מזומנים13.23%66250.67
קרנות נאמנות6.56%32870.98
נכסים אחרים3.28%16402
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים93.52%468282.07
נכסים לא סחירים6.48%32440.54
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.38%352402.95
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.62%148319.66

גרף יתרות של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו