כלל תמר מניות - 127

קופת גמל כלל תמר מניות של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 11/10/1994
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.56%

יתרות
הפקדות ללא העברות 6.29
משיכת כספים ללא העברות -9
העברות בין הקופות 19.5
צבירה נטו 16.79
יתרת נכסים 272.9

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.63%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.82%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.84%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.5%
תשואה מצטברת 3 שנים 35.28%
תשואה מצטברת 5 שנים 34.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 10.6%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.12%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.7%
סטיית תקן 60 חודשים 2.89%
אלפא שנתית 2.28%
שארפ ענף 0.4%
שארפ כל הקופות 0.41%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.63%
יחס נזילות 91%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות3.72%10155.03
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0.05%142.98
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.68%1856.51
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות79.06%215765.91
פיקדונות0%0
הלוואות0.77%2090.98
מזומנים ושווי מזומנים8.56%23348.42
קרנות נאמנות6.03%16448.99
נכסים אחרים1.13%3095.49
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.24%265378.29
נכסים לא סחירים2.76%7526.02
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ47.19%128770.18
נכסים בחו"ל ובמט"ח52.81%144134.12

גרף יתרות של כלל תמר מניות

גרף תשואות של כלל תמר מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של כלל תמר מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו