ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות - 1036

קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 11/10/2004
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.67%

יתרות
הפקדות ללא העברות 43.25
משיכת כספים ללא העברות -22.58
העברות בין הקופות -17.78
צבירה נטו 2.89
יתרת נכסים 1334.75

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.66%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 8.2%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.85%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.68%
תשואה מצטברת 3 שנים 35.58%
תשואה מצטברת 5 שנים 49.89%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 10.68%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 8.43%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.15%
סטיית תקן 60 חודשים 2.11%
אלפא שנתית 5.4%
שארפ ענף 1.01%
שארפ כל הקופות 1.04%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.05%
יחס נזילות 86.9%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.62%261887.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות1.59%21159.2
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.36%4871.33
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות51.58%688462.79
פיקדונות-2.68%-35731.32
הלוואות1.52%20291.81
מזומנים ושווי מזומנים27.38%365421.8
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים0.63%8383.16
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים97.65%1303431.19
נכסים לא סחירים2.35%31314.99
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ88.42%1180193.73
נכסים בחו"ל ובמט"ח11.58%154552.44

גרף יתרות של ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

גרף תשואות של ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו