הטבות מס ותקרת הפקדה לקרן השתלמות לשנת 2019

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, מכיוון שהיא מעניקה הטבות מס רבות ופטורים בלעדיים שאינם כלולים באפיקי חיסכון אחרים ובניגוד לקרן פנסיה, היא נזילה כבר לאחר שש שנים. יש לכם קרן השתלמות או אתם מעוניינים להצטרף לאחת? תוכלו להרוויח יותר אם תדעו לקבל את כל הטבות המס שהמדינה נותנת. אם כך, איזה הטבות מס תקבלו וכמה מפרישים לקרן השתלמות?


תקרת הפקדה לקרן השתלמות

עודכן ביולי 2019

תקרת הפקדה לקרן השתלמות

תקרת קרן השתלמות מוגדרת בתור הסכום המקסימלי אותו ניתן להפקיד בחודש או בשנה על מנת לזכות בהטבות מס. ניתן כמובן להפקיד מעבר לתקרה, אך סכומים אלו לא יוכרו לצורך הטבות מס. כמו כן, אחוזי הפרשה לקרן השתלמות משתנים בין שכיר לעצמאי כפי שנפרט מיד.

הטבת מס רווח הון בקרן השתלמות לשכירים ועצמאים

אחת מהטבות המס הניתנות בהפקדה לקרן השתלמות היא פטור ממס רווח הון עד סכום הפקדה שנתי המשתנה משנה לשנה. רווחים על סכומי הפקדה הגבוהים מתקרת הפטור כן יחוייבו במס רווח הון בגובה 25% מהרווחים, אבל במקום שתחוייבו בתשלום מס בכל פעם שאתם משנים מסלול השקעה או עוברים מקרן השתלמות אחת לאחרת, המס מחושב ומשולם רק ביום בו אתם מושכים את הכסף מקרן ההשתלמות.

תקרת קרן השתלמות לעצמאים

אין חובת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים, אך קרן השתלמות היא בחירה מצויינת וכדאית בשל הטבות המס הקיימות אך ורק בערוץ השקעה זה:

  • הטבת מס הכנסה במעמד ההפקדה, שתוכר כהוצאה מוכרת באותה שנת מס.
  • הטבת מס של פטור מתשלום מס רווח הון.

הטבת מס במעמד ההפקדה לקרן השתלמות

פקודת מס הכנסה קובעת כי עצמאי יקבל הטבת מס עבור הפקדה של עד 4.5% מההכנסה השנתית שלו לקרן השתלמות. יש הגבלה על גובה ההכנסה השנתית המזכה בהטבת מס, ובשנת 2019 תקרת ההכנסה השנתית היא 264,000 ש"ח, כאשר ההוצאה מוכרת כבר מהשקל הראשון (זהו שיפור לעומת שנים קודמות בהן תקרת ההפקדה עמדה על 7% וההוצאה הוכרה רק מ- 4.5% ומעלה). 4.5% מתוך 264,000 ש"ח מביאים אותנו לתקרת הפקדה שנתית לקרן השתלמות העומדת על 11,880 ש"ח. על הפקדות מעבר לכך, תשלמו מס הכנסה במעמד ההפקדה.

דוגמא: הכנסה שנתית של 257,000 ש"ח תאפשר הטבת מס למפקידים עד 11,565 ש"ח (4.5% מתוך 257,000 ש"ח). בעוד הכנסה שנתית בסך 310,000 ש"ח תאפשר לכם להפקיד לקרן השתלמות ולקבל הטבת מס על תקרת ההפקדה - 11,880 ש"ח המהווה רק 3.8% מההכנסה השנתית.

תוכלו להפקיד יותר ולחסוך יותר לעתיד, אך ללא הטבת מס הכנסה, והסכומים שתפקידו מעבר ל- 11,880 ש"ח כן יחשבו כחלק מההכנסות שלכם וימוסו לפי מדרגת המס שלכם. אבל תוכלו לקבל פטור ממס רווח הון על הפקדה גדולה יותר, עד תקרת ההפקדה המפורטת בסעיף הבא.

הטבת מס פטור ממס רווח הון על רווחי קרן השתלמות

מס רווח הון בסך 25% מכלל הרווח מוטל על כל אפיק בו אתם חוסכים ושנותן לכם תשואה חיובית, אך קרנות השתלמות פטורות ממס רווח הון על סכומי הפקדה שנתיים המגיעים לתקרה שנקבעה באותה השנה.

ב- 2019 תוכלו לקבל פטור ממס רווח הון על סכום הפקדה שנתי המגיע עד לתקרה של 18,480 ש"ח.

כלומר, אם תחליטו להפקיד מעבר ל- 11,880 ש"ח המזכים אתכם בהטבת מס הכנסה, יש לכם אפשרות להפקיד עוד 6,600 ש"ח בשנה שיהיו פטורים ממס רווח הון. גם זו הטבה שכדאי מאד להתחשב בה, בעיקר אם ידעתם לבחור קרן רווחית עם תשואות גבוהות.

על רווחי הפקדות מעבר לסכום של 18,480 ש"ח בשנת 2019, יגבה מס רווח הון בסך 25%.

תקרת קרן השתלמות לשכירים

כאשר מדובר על הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, מהות ההטבות הינה זהה, אך התקרות שונות :

ההפקדה המרבית המזכה בהטבות במס הכנסה ופטור ממס רווח הון היא 10% מן השכר הנחלקות ביחס של 1:3 בין המעסיק (7.5%) והעובד (2.5%). ניתן גם להפקיד פחות, כל עוד נשמר היחס של 1:3, למשל: 2% עובד ו-6% מעביד או 1.5% עובד ו- 4.5% מעביד.

העובד לא נהנה מהטבת מס על הסכומים שהוא מפקיד מתוך שכרו (עד 2.5%), שכן הם מופקדים לאחר שמנכים את מס הכנסה משכרו. הוא כן מקבל הטבת מס על הסכום שהמעסיק מפקיד עבורו – סכום זה מועבר במלואו לקרן ההשתלמות ללא ניכוי מס הכנסה.

תקרת ההטבה היא למשכורת חודשית בסך 15,712 ש"ח כך שהסכום המירבי להפקדה בכל חודש הוא 1571.2 ש"ח או 10% מהשכר (המתחלקים ל- 7.5% על ידי המעביד ו-2.5% ממשכורת הנטו של השכיר), לפי הנמוך מביניהם. סכום זה נשאר ללא שינוי משנת 2017.

הפקדת המעסיק לקרן השתלמות מעבר לתקרה

במצב בו המעסיק מפקיד כספים בקרן השתלמות עבור העובד, מעבר לתקרה השנתית של 18,854 ש"ח ב- 2019, או אחוזי הפרשה לקרן השתלמות שונים מיחס 1:3, העובד יחוייב במס: העובד יחויב, כבר במועד ההפקדה, במס הכנסה על סכומי ההפקדה הנוספים, על פי מדרגות המס החלות עליו. בנוסף, ישולם מס רווח הון בגובה 25% על הרווחים מהסכום העודף.

הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים – עד מתי ניתן לבצע אותן ב – 2019?

השאלה רלוונטית רק לעצמאים כי לשכירים ההפקדה מתבצעת מידי חודש על ידי המעביד, והשכיר אינו מעורב בה.

עצמאים יכולים לבחור אופן הפקדה לקרן השתלמות: סכום חודשי או תקופתי במהלך השנה או סכום חד פעמי עבור כל השנה. לפי פקודת מס הכנסה, ההפקדות לשנת מס מסוימת מוכרות עד ל – 31 בדצמבר של אותה שנה ולכן הפקדות לשנת המס 2019 יוכרו עד לתאריך 31.12.19. חשוב להדגיש שההפקדה תוכר רק ברגע שהיא נקלטת בחברה שמנהלת את קרן ההשתלמות ותיכלל בדו"ח השנתי לאותה השנה. לכן מומלץ לתת הוראות להפקדה האחרונה (דרך צ'ק בנקאי או העברה בנקאית) מספר ימים ואפילו שבועות לפני תום השנה ולדאוג לכך שההפקדה לקרן השתלמות אכן תירשם לפני התאריך הנ"ל (למשל – בחלק מהקרנות יש לספק אסמכתא לאחר שמבצעים העברה בנקאית).

מעבר לשנת 2019, יש להתעדכן בשינויים בתקרות לקרן השתלמות כפי שמפורסמות על ידי מס הכנסה.

ניתן לראות את תקרות ההפקדה המעודכנות לשנת 2019 (בפרק ו') וכן מידע נוסף בחוברת שפרסמה רשות המיסים:

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר שהוא גם עצמאי

אם שכיר הוא גם עצמאי, הוא לא יקבל הטבה כפולה. תקרות ההפקדה שלו יהיו יחושבו לפי הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים בלבד. סך כל ההפקדות שלו לצורך חישוב התקרה יהיו מורכבות משכרו כשכיר ועליהן יתווספו הפקדות כעצמאי עד לתקרת ההפקדה. למה הכוונה?

מקום העבודה יפקיד לקרן השתלמות לשכיר לפי החישוב הנהוג אצלו. הפקדה זו נעשית בצורה זהה כמו ההפקדה לכל שכיר אחר.

עכשיו עליכם לקחת את תקרת ההכנסה להפקדות לקרן השתלמות עצמאים (264,000 ש"ח ב- 2019) ולהפחית ממנה את המשכורת השנתית שלכם כשכירים.

אם אתם מרוויחים 16,000 ש"ח בחודש שהם 192,000 ש"ח בשנה, תוכלו להפקיד 4.5% מתוך:
264,000-192,000=72,000
4.5% מתוך 72,000 ש"ח הם עוד 3,240 ש"ח שתוכלו להפקיד ב- 2019.

חישוב לפי משכורת ולא לפי סכום הפקדה נשמע לא הוגן, בעיקר אם מקום העבודה מפקיד פחות מתקרת ההפקדה השנתית לשכיר, אבל זה החישוב.

אם מקום העבודה אינו מפקיד את המקסימום עבורכם, מומלץ לחשב את הטבת המס שתקבלו כשכיר + עצמאי מול הטבת מס כעצמאי בלבד ולבחור את הדרך בה הטבת המס גדולה יותר.

האם להפקיד מעל לתקרת קרן השתלמות או לא

למרות שמעבר לתקרה, לא חל הפטור על מס רווח הון ותשלום מס הכנסה, במקרים מסוימים בהחלט ייתכן שעדיין ישתלם לעובד או לעצמאי להפקיד כספים מעבר לתקרה, על מנת לפזר את השקעותיו באופן טוב יותר. בכל מקרה, יש לשים לב שדמי הניהול אותם גובים בתי ההשקעות הם לרוב גבוהים יותר מדמי הניהול באפיקים אחרים, כתלות בכושר המיקוח של המפקיד ושל גובה הסכום הכולל שנמצא בקרן. לפי החוק, תמיד אפשר לעבור בין בתי ההשקעות השונים מבלי לאבד את הפטורים וההטבות, כך שהדבר יכול לשחק לטובתם של המשקיעים.


קבל הצעה לקרן השתלמות

סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה