תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשנת 2018

קרן השתלמות היא אחד מאמצעי החיסכון המשתלמים ביותר כיום, מכיוון שהיא מעניקה הטבות מס רבות ופטורים בלעדיים שאינם כלולים באפיקי חיסכון אחרים ובניגוד לקרן פנסיה, היא נזילה כבר לאחר שש שנים. עם זאת, לפני שפותחים קרן השתלמות, חשוב לדעת כיצד למצות את הטבות המס הללו עד תומן. אם כך, כמה מפרישים לקרן השתלמות?


תקרת הפקדה לקרן השתלמות

תקרת הפקדה לקרן השתלמות

תקרת קרן השתלמות מוגדרת בתור הסכום המקסימלי אותו ניתן להפקיד בחודש או בשנה על מנת לזכות בהטבות מס. ניתן כמובן להפקיד מעבר לתקרה, אך סכומים אלו לא יוכרו לצורך הטבות מס. כמו כן, אחוזי הפרשה לקרן השתלמות משתנים בין שכיר לעצמאי כפי שנפרט מיד.

תקרת קרן השתלמות לעצמאים

אין חובת הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים, אך ההפקדה כדאית בשל הטבות המס :

  • הטבת מס הכנסה במעמד ההפקדה, שתוכר כהוצאה מוכרת באותה שנת מס.
  • הטבת מס של פטור מתשלום מס רווח הון.

ההפקדה המרבית המזכה בהטבת מס הכנסה במעמד ההפקדה היא 4.5% מההכנסה, עד להכנסה של 261,000 ש"ח בשנת 2018, כאשר ההוצאה מוכרת כבר מהשקל הראשון (זהו שיפור לעומת שנים קודמות בהן תקרת ההפקדה עמדה על 7% וההוצאה הוכרה רק מ- 4.5% ומעלה). התקרה השנתית על סך כל ההפקדות עומדת על סכום של 11,745 ₪. על הפקדות מעבר לכך, תשלמו מס הכנסה במעמד ההפקדה.

ההפקדה המרבית המזכה בפטור ממס רווח הון בקרן השתלמות לעצמאים, היא 18,240 ₪ לשנה (אין שינוי לעומת 2017). על הפער שבין 4.5% מהשכר ובין 18,240 ש"ח, תוכלו לקבל פטור ממס רווח הון, אך תשלמו מס הכנסה. זו עדיין הטבה שכדאי להתחשב בה, ולהפריש את הסכום הנוסף.

על הפקדות מעבר לסכום של 18,240 ש"ח בשנת 2018, יגבה מס הכנסה לפי מדרגת המס המתאימה ומס רווח הון בסך 25%.

קרן השתלמות לעצמאי שהוא גם שכיר: במידה ושכיר הוא גם עצמאי, הרי שאחוזי הפרשה לקרן השתלמות והתקרות שלהן, זהות לאלו של מי שמפריש לקרן השתלמות לעצמאים בלבד, אך הוא אינו יכול לקבל הטבה כפולה וסך כל ההפקדות שלו לצורך חישוב התקרה יהיו מורכבות מהפקדותיו כשכיר פלוס הפקדותיו כעצמאי.

תקרת קרן השתלמות לשכירים

כאשר מדובר על הפקדה לקרן השתלמות לשכירים, מהות ההטבות הינה זהה, אך התקרות שונות :

ההפקדה המרבית המזכה בהטבות במס הכנסה ופטור ממס רווח הון היא 10% מן השכר הנחלקות ביחס של 1:3 בין המעסיק (7.5%) והעובד (2.5%). הסכום המרבי לחודש הוא 1,571 ₪ (תקרת ההטבה היא למשכורת חודשית בסך 15,712 ש"ח) או 10% מהשכר , לפי הנמוך מביניהם. סכום זה נשאר ללא שינוי משנת 2017.

הפקדת המעסיק לקרן השתלמות מעבר לתקרה

במצב בו המעסיק מפקיד כספים בקרן השתלמות עבור העובד, מעבר לתקרה השנתית של 18,854 ש"ח ב- 2018, או אחוזי הפרשה לקרן השתלמות שונים מיחס 1:3, העובד יחוייב במס: העובד יחויב, כבר במועד ההפקדה, במס הכנסה על סכומי ההפקדה הנוספים, על פי מדרגות המס החלות עליו. בנוסף, ישולם מס רווח הון בגובה 25% על הרווחים מהסכום העודף.

הפרשות לקרן השתלמות לעצמאים – עד מתי ניתן לבצע אותן ב – 2018?

עצמאים יכולים לבחור אופן הפקדה לקרן השתלמות: סכום חודשי או תקופתי במהלך השנה או סכום חד פעמי עבור כל השנה. לפי פקודת מס הכנסה, ההפקדות לשנת מס מסוימת מוכרות עד ל – 31 בדצמבר של אותה שנה ולכן הפקדות לשנת המס 2018 יוכרו עד לתאריך 31.12.18. חשוב להדגיש שההפקדה תוכר רק ברגע שהיא נקלטת בחברה שמנהלת את קרן ההשתלמות ותיכלל בדו"ח השנתי לאותה השנה. לכן מומלץ לתת הוראות להפקדה האחרונה (דרך צ'ק בנקאי או העברה בנקאית) מספר ימים ואפילו שבועות לפני תום השנה ולדאוג לכך שההפקדה לקרן השתלמות אכן תירשם לפני התאריך הנ"ל (למשל – בחלק מהקרנות יש לספק אסמכתא לאחר שמבצעים העברה בנקאית).

מעבר לשנת 2018, יש להתעדכן בשינויים בתקרות לקרן השתלמות כפי שמפורסמות על ידי מס הכנסה.

ניתן לראות את תקרות ההפקדה המעודכנות לשנת 2018 באתר רשות המיסים:

קופות גמל וקרנות השתלמות - סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2018 ואילך

נושא זה פחות רלוונטי לשכירים, אשר עבורם המעביד מפקיד לקרן השתלמות לשכירים במסגרת המשכורת החודשית.

אז האם להפקיד מעל לתקרת קרן השתלמות או לא

למרות שמעבר לתקרה, לא חל הפטור על מס רווח הון ותשלום מס הכנסה, במקרים מסוימים בהחלט ייתכן שעדיין ישתלם לעובד או לעצמאי להפקיד כספים מעבר לתקרה, על מנת לפזר את השקעותיו באופן טוב יותר. בכל מקרה, יש לשים לב שדמי הניהול אותם גובים בתי ההשקעות הם לרוב גבוהים יותר מדמי הניהול באפיקים אחרים, כתלות בכושר המיקוח של המפקיד ושל גובה הסכום הכולל שנמצא בקרן. לפי החוק, תמיד אפשר לעבור בין בתי ההשקעות השונים מבלי לאבד את הפטורים וההטבות, כך שהדבר יכול לשחק לטובתם של המשקיעים.


קבל הצעה לקרן השתלמות

סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

למד על קופות גמל וקרנות פנסיה