ביטוח תאונות אישיות

באינדקס זה תוכלו להשוות בין פוליסות ביטוח תאונות אישיות של חברות הביטוח מגדל, כלל, ביטוח ישיר, מנורה, הראל ואיילון. ביטוח תאונות אישיות מיועד להבטיח מענק כספי במקרה של תאונה. האינדקס כולל את מחיר ביטוח התאונות האישיות ותנאי הפוליסה. הגורמים המשפיעים על מחיר פוליסת ביטוח תאונות אישיות הם מין המבוטח, גיל המבוטח, האם הוא מעשן ואיזה סכום פיצוי הוא מעוניין לקבל.


ביטוח תאונות אישיות

מיין לפי:  חברה | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 14 מתוך - 14
  הראלאמצע החיים - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח תאונות אישיות של הראל "אמצע החיים" במסלול "זהב" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בסך 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות מתאונה בסך 50,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • לסיעוד מתאונה ינתן פיצוי חד פעמי בגובה 20,000 ש"ח
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ניתן לרכוש ביטוח תאונות אישיות לילדים במסגרת פוליסה ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, כסף ופלטינום.
₪ 46.00
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - ארד
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "ארד" כולל:
 • כיסוי לתאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עקב העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות מורה פרטי.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. מסלולים נוספים: כסף, זהב ופלטינום
₪ 29.77
עלות חודשית


  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "פורטה" מכסה:
 • פיצוי למוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה,מלאה או חלקית, שנגרמה מתאונה, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים וכוויות שנגרמו מתאונה, בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז בגין תאונה בגובה 200 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי בגין היעדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.
₪ 33.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 100
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 100,000 ש"ח" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בגובה 100,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 300 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר בחירה בין מסלולים הנבדלים ביניהם בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
₪ 38.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 100,000 ש"ח כוללת:
 • פיצוי מוות כתוצאה מתאונה בסך של 100,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, בסך של 100,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה, בסך של 20,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בסך של 300 ש"ח.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: טיפול פסיכולוגי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

סכומי הביטוח שניתן לרכוש נעים בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
₪ 32.00
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "כסף" כולל את הכיסויים:
 • כיסוי תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי עבור מוות מתאונה בסך 150,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה (מלאה או חלקית) מתאונה בסך 150,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בסך 20,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה בסך 25,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בסך 300 ש"ח. אשפוז בטיפול נמרץ מעניק פיצוי כפול.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי על היעדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר הוצאות עבור מורה פרטי.
ילדים מכוסים ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות המאפשר בחירה בין מסלולים שסכום הפיצוי בהם שונה: ארד, זהב ופלטינום.

₪ 44.00
עלות חודשית


  הראלאמצע החיים - כסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" במסלול "כסף" כוללת:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות מתאונה בגובה 50,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי סיעוד מתאונה (חד פעמי) בגובה 15,000 ש"ח.
 • כיסוי אשפוז מתאונה (פיצוי יומי) בגובה 150 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פלסטי, עד 20,000 ש"ח.
 • כיסוי הוצאות ניתוח פגיעה אורתופדית. לכתף עד 8,000 ש"ח. לברך או קרסול עד 5,000 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 18: מקרה שנגרם מפעילות ספורט שאינה ספורט אתגרי.
ביטוח תאונות אישיות לילדים ניתן לרכוש במסגרת פוליסה ביטוח תאונות אישיות משפחתית או כתוספת לפוליסת בריאות קיימת.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.
לביטוח תאונות אישיות "אמצע החיים" קיימים מסלולים נוספים בגובהי פיצוי שונים: מסלולי ארד, זהב ופלטינום.
₪ 30.75
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 150
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 150,000 ש"ח" וכוללת:
 • פיצוי עבור מוות מתאונה שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור נכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, שגובהו 150,000 ש"ח.
 • פיצוי עבור שברים וכוויות מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה שגובהו 30,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה שגובהו 450 ש"ח.
 • מבוטח עד גיל 21: טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי להעדרויות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" מאפשר רכישת מסלול פיצוי בסכום המתאים למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
₪ 55.50
עלות חודשית


  איילון הגנה מתאונה AL למשפחה
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" במסלול "סטנדרט" כולל:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 75,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה,מלאה או חלקית, מתאונה, בגובה 75,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, בגובה 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 15,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 150 ש"ח.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים.
  פיצוי עקב העדרות משתי בחינות מגן או בחינת בגרות.
ילדים זכאים ל- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

ביטוח תאונות אישיות "הגנה מתאונה AL למשפחה" מאפשר רכישת ביטוח במסלול "פורטה" שבו סכומי פיצוי שונים.
₪ 26.25
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 75
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 75,000 ש"ח" מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בסך 75,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית, בסך 75,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה בסך 15,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בסך 15,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי עבור אשפוז עקב תאונה בסך 225 ש"ח.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 21: טיפולים פסיכולוגיים או פסיכיאטרים. פיצוי עבור העדרות בחינת בגרות או 2 בחינות מגן, לפחות.

לבחירת הלקוח מסלולי ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
₪ 29.25
עלות חודשית


  מגדלדואגים למשפחה מורחב - זהב
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח תאונות אישיות "דואגים למשפחה מורחב" במסלול "זהב"כולל:
 • מכסה תאונות בישראל או בחוץ לארץ.
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 200,000 ש"ח
 • פיצוי עבור נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 200,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה בגובה 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה בגובה 450 ש"ח. לאשפוז בטיפול נמרץ ינתן פיצוי כפול.
 • כיסוי למבוטחים עד גיל 25: טיפולים פסיכולוגיים. פיצוי עבור העדרות מבחינות מגן או בגרות. החזר עלות מורה פרטי.
ילדים מכוסים רק ב- 50% מסכום הפיצוי והכיסוי הביטוחי.

המבוטח יכול לרכוש את מסלול ביטוח תאונות אישיות המתאים לצרכיו: ארד, כסף, ופלטינום. המסלולים נבדלים זה מזה בסכום הפיצוי.
₪ 66.00
עלות חודשית


  כלל חברה לביטוחמדיכלל הגנה עצמית 200
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" במסלול "פיצוי 200,000 ש"ח" כוללת את הכיסויים:
 • פיצוי למוות מתאונה: 200,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה, מלאה או חלקית: 200,000 ש"ח.
 • פיצוי לשברים ולכוויות מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • סיעוד מתאונה: 40,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה: 600 ש"ח.
 • למבוטחים עד גיל 21: כיסוי טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. פיצוי עקב העדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת.

ביטוח תאונות אישיות "מדיכלל הגנה עצמית" קיים במספר מסלולים הנבדלים בסכום הפיצוי המשולם למבוטח. סכומי המסלולים השונים נעים בין 75,000 ש"ח עד 400,000 ש"ח.
₪ 72.00
עלות חודשית


  מגדלמגדל ספורטיבי
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח תאונות אישיות "מגדל ספורטיבי" מיועדת לעוסקים בספורט כתחביב, כולל ילדים. חבילת הביטוח אינה כוללת ספורט אתגרי ובנויה מכמה נספחים ומכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה בגובה 300,000 ש"ח
 • פיצוי נכות צמיתה, מלאה או חלקית, מתאונה בגובה 300,000 ש"ח.
 • החזר הוצאות טיפול שיניים באמצעות רופא שיניים, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • החזר הוצאות טיפול רפואי, כולל אשפוז ואבחון, כתוצאה מתאונה עד 10,000 ש"ח, בכפוף להשתתפות עצמית.
 • כיסוי צד ג' מפגיעת ספורט. עד לגובה של 100,000 ש"ח, כפוף להשתתפות עצמית.
 • פיצוי אבדן כושר, חלקי או מלא, הניתן גם לילדים, בגובה 40,000 ש"ח. עד 12 חודשים.
 • כתב שירות "נקודת זינוק".
חובה לדווח על שינוי עיסוק ועל תחביבים מסוכנים חדשים.

₪ 162.00
עלות חודשית


  הפניקס חברה לביטוחפוליסה לביטוח תאונות אישיות (300,000)
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
פוליסה לביטוח תאונות אישיות של הפניקס, בסכום של 300,000 ש"ח מכסה:
 • פיצוי מוות מתאונה שגובהו 300,000 ש"ח
 • פיצוי לנכות צמיתה מתאונה (מלאה או חלקית) או פיצוי אבדן או פגיעה בתפקוד, שגובהו עד 300,000 ש"ח.
 • פיצוי שברים וכוויות מתאונה, שגבהו עד 60,000 ש"ח.
 • סיעוד כתוצאה מתאונה, שגובהו 60,000 ש"ח.
 • פיצוי יומי לאשפוז עקב תאונה, בגובה של 900 ש"ח.
 • כיסוי למבוטח עד גיל 23: טיפול פסיכולוגי. פיצוי היעדרות מ-2 בחינות מגן או בחינת בגרות אחת. החזר הוצאות מורה פרטי.

ניתן לרכוש ביטוח בסכומי פיצוי בין 50,000 ש"ח עד 500,000 ש"ח. כל מנת ביטוח היא 10,000 ש"ח.
סכומי הביטוח לילדים (עד גיל 23) נעים בין 50,000 ש"ח עד 250,000 ש"ח.
₪ 96.00
עלות חודשיתהמידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח תאונות אישיות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו