מגדל השתלמות מניות - 869

קרן השתלמות מגדל השתלמות מניות של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 16/9/2003
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.67%

יתרות
הפקדות ללא העברות 30.66
משיכת כספים ללא העברות -13.79
העברות בין הקופות 11.74
צבירה נטו 28.61
יתרת נכסים 229

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.53%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 6.57%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.77%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.49%
תשואה מצטברת 3 שנים 31.93%
תשואה מצטברת 5 שנים 33.79%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 9.68%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.99%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.52%
סטיית תקן 60 חודשים 2.68%
אלפא שנתית 2.52%
שארפ ענף 0.39%
שארפ כל הקופות 0.38%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.63%
יחס נזילות 93.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות14.56%33343.35
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות63.38%145143.72
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים16.46%37696.89
קרנות נאמנות3.74%8553.89
נכסים אחרים1.86%4258.48
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.86%226378.98
נכסים לא סחירים1.14%2617.34
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ59.81%136972.07
נכסים בחו"ל ובמט"ח40.19%92024.24

גרף יתרות של מגדל השתלמות מניות

גרף תשואות של מגדל השתלמות מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מגדל השתלמות מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו