השוואת ביטוח בריאות

השוואת ביטוח בריאות בסופרמרקר מאפשר לאתר ולהשוות פוליסות ביטוח בריאות פרטי כולל חישוב המחיר החודשי באמצעות מחשבון ביטוח בריאות מובנה.
סוגי ביטוח בריאות שניתן למצוא כוללים, ביטוח בריאות עבור ניתוחים והשתלות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, וביטוח תרופות מחוץ לסל של חברות הביטוח השונות, כולל הראל ביטוח בריאות, מגדל ביטוח בריאות , כלל ביטוח, הפניקס ביטוח בריאות, איילון ומנורה.מעודכן למאי 2020

מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 67
  הפניקס חברה לביטוחקו ראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
קו ראשון הינה תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • כיסוי טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות

 • הטבה מיוחדת:
  30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
  20% בשנה השניה
  10% בשנה השלישית
 • ההטבה הינה באחריות חברת הביטוח והיא רשאית להפסיק אותה למבוטחים חדשים בכל עת.
 • עם תום ההטבה, המחיר הינו כמפורט בדף הביטוח, בצמוד למדד המחירים לצרכן. הפרמיה משתנה כמפורט בפוליסה.
גיל כניסה - עד גיל 70
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.
מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 39.01
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פוליסה אחידה מהדורת 10/2017
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל, אגב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
הביטוח יתחדש אחת לשנתיים לתקופה של עוד שנתיים.

גיל כניסה לפוליסת ביטוח בריאות: עד גיל 70

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה בת 90 יום
 • תקופת אכשרה בנוגע להריון ולידה היא בת 12 חודשים
קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. בעקבותיו עשויות להתווסף תוספות חיתומיות, בנוסף למחיר המוצג.
ניתן לרכוש תכנית ביטוח בהרכבים שונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תכניות בסיס בודדות ו/או תכניות שיצורפו לתוכנית ביטוח בסיס אחת או יותר.

מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 49.40
פרמיה לחודש


  הראלניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 07/2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
הפוליסה מתחדשת אוטומטית כל שנתיים.

גיל הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות: מלידה ועד גיל 69
עד גיל 20 ומגיל 66 - הפרמיה קבועה. בשאר הגילאים - הפרמיה משתנה ותלויית גיל.
ניתן לרכוש הרחבות לביטוח.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 44.48
פרמיה לחודש


  מנורהניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 02/2016
רשימת הכיסויים בביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
לאחר מכן הביטוח מתחדש אחת לשנתיים לפי התנאים המפורטים בפוליסה.

גיל הצטרפות לביטוח בריאות: ניתן להצטרף עד גיל 69
ילדים יכולים להצטרף לפוליסת בריאות משפחתית עד גיל 20
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה- 12 חודשים
 • תקופת אכשרה בנושאי פריון וטיפולים בעובר - 270 יום (כ- 9 חודשים)
 • לתאונה אין תקופת אכשרה

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח בריאות: 76
₪ 48.10
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 04/2017
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח עם רופא מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
מתחדש אוטומטית כל שנתיים.

גיל הצטרפות לביטוח בריאות:
ניתן להצטרף לביטוח בריאות זה מגיל 0 ועד גיל 85.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה לניתוחים או טיפולים מחליפי ניתוח הקשורים להריון או לידה - 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 59.70
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2017
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017.
כיסויי ביטוח הבריאות כוללים:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. הביטוח מתחדש אוטומטית כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 56.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוח מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב׳ן 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לניתוחים בישראל משלים שב"ן החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל משלים שב"ן- כל סוגי הניתוחים
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח, משלים שב"ן
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
לאחר סיום ביטוח בריאות זה הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, אך ניתן לעבור לביטוח בריאות ניתוחים פרטיים שאינו משלים שב"ן, בהודעה למבטחת תוך 60 יום מסיום הפוליסה.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה במקרים הקשורים להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 35.00
פרמיה לחודש


  איילון פוליסת ניתוחים אחידה - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם רופא מומחה אגב הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. חידוש אוטומטי כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • אכשרה להריון או לידה 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 73
₪ 57.19
פרמיה לחודש


  הראלניתוחים upgrade משלים שב"ן לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות משלים שב"ן לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל, החל מ- 02/2016.
מיועד לבעלי שב"ן.
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל, מעבר לזכאות בשב"ן
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל

ניתן להצטרף לביטוח עד גיל 69

החל מ – 1 ביולי 2016, התגמולים מותנים בכך שההליך בוצע באמצעות רופא או מוסד רפואי בהסכם.
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • להריון ולידה- תקופת אכשרה של 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 31.14
פרמיה לחודש


  ביטוח ישירביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 12/2016
רשימת הכיסויים בביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל, כולל התייעצויות עם רופא מומחה
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. הפוליסה תתחדש אוטומטית מידי שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים


גיל מירבי לרכישת הביטוח הוא 70 שנה
מדד שירות תשלום תביעות: 85
מדד השירות בביטוח בריאות: 81
₪ 44.00
פרמיה לחודש


  הראלביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ של הראל (450), מהדורת אוקטובר 2017:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי במקום החזר הוצאות.

הביטוח מכסה טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
גיל הצטרפות: עד גיל 65
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 6.46
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח להשתלות ולטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות להשתלות החל מפברואר 2016:

ביטוח בריאות להשתלות מכסה:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • לחילופין
 • פיצוי חד פעמי להשתלה בחוץ לארץ שבוצעה ללא השתתפות המבטח.
 • החברה המבטחת תשלם רק אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

הצטרפות מלידה ועד גיל 85
תקופת אכשרה 90 יום

תנתן הנחה של כ- 20% על הפרמיה כאשר רוכשים נספחים נוספים לפוליסה.
מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 18.50
פרמיה לחודש


  הכשרה חברה לביטוחמגן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות שתחילתו מפברואר 2016
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפול מחליף ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח
משך תקופת ביטוח בריאות: שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
תקופות ביטוח בריאות מתחדשות ועוקבות

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה של 90 יום
 • תקופת אכשרה של הריון או לידה עומדת על 12 חודשים
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 59.51
פרמיה לחודש


  מנורההשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים:
 • כיסוי למגוון רחב של השתלות.
 • הכיסוי כולל את כל ההוצאות רפואיות והוצאות נלוות, להשתלה או טיפול מיוחד.
 • ינתן כיסוי שונה לספק בהסכם וספק שאינו בהסכם עם המבטחת.
 • ניתן לבחור מסלול פיצוי חד פעמי במקום החזר הוצאות, כאשר ההשתלה בוצעה ללא מעורבות חברת הביטוח.

הביטוח מכסה טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים. נדרש אישור המבטחת מראש לביצוע ההשתלה או הטיפול המיוחד.
תקופת הביטוח: שנתיים
חידוש ראשון של תקופת ביטוח הוא ב: 01.06.2018

הפרמיה משתנה כל 5 שנים, עם גיל המבוטח ומתקבעת בגיל 75
ניתן לצרף ילדים עד גיל 20 לפוליסת ביטוח בריאות משפחתית

תקופת אכשרה
 • תקופת אכשרה של 90 יום.
 • אין תקופת אכשרה לתאונה
 • אכשרה למקרי הריון, לידה, עקרות, פריון, טיפולים בעובר - 270 יום.

גיל הצטרפות: מ- 15 יום ועד גיל 69
מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח בריאות: 76
₪ 12.10
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה הוצאות רפואיות ונלוות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה.
הצטרפות עד גיל 65

קיימות חבילות ביטוח, המעניקות הנחה על מרכיב ביטוח השתלות: 1. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח ניתוחים בישראל
2. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 10.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

שאלות ותשובות

איזה סוגי ביטוח בריאות קיימים?

ביטוחי הבריאות בישראל מתחלקים לביטוחי הבריאות הניתנים על ידי קופות החולים ולביטוחי בריאות דרך חברות הביטוח.

 • קופות החולים מספקות ללקוחותיהן את השירותים שהמדינה קבעה בסל הבריאות. התשלום עבור סל הבריאות נגבה כ"דמי בריאות" על ידי ביטוח לאומי. בנוסף, קופות החולים מאפשרות ללקוחותיהן לרכוש בתשלום נוסף ביטוח בריאות משלים (שב"ן) וביטוח סיעודי. לכל קופת חולים יש שירותי שב"ן משלה המגיעים בשתי דרגות. למשל: כללית מושלם זהב וכללית פלטינום, מכבי זהב ומכבי שלי וכן הלאה.
 • חברות הביטוח בישראל מאפשרות לכם לרכוש ביטוחי בריאות המכסים סוגים שונים של שירותים המשלימים ומרחיבים את ביטוחי הבריאות של קופות החולים. תוכלו לרכוש ביטוח בריאות פרטי או להצטרף לביטוח בריאות קבוצתי שנרכש על ידי המעסיק שלכם או ארגון צרכנים שאתם משתייכים אליו.

כשאתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי הוא יכול להיות "משלים שב"ן" או "מהשקל הראשון". ביטוח משלים שב"ן הוא ביטוח שתוכלו להפעיל רק אחרי שקיבלתם את מלוא הכיסוי מהשב"ן של קופת החולים שלכם. ביטוח זה זול יותר ואין חשש לכפל ביטוח. ביטוח "מהשקל הראשון" אינו מתייחס לביטוחי השב"ן שלכם ובעת הצורך תוכלו לבחור אם להפעיל אותו או את השב"ן (אי אפשר את שניהם ביחד). אם יש לכם שב"ן בדקו האם הביטוח הפרטי יוצר כפל ביטוח ומה הוא נותן לכם מעבר לכיסוי השב"ן שלכם.

מהו ביטוח בריאות פרטי?

עד 2016 כל חברת ביטוח הנפיקה פוליסות ביטוח בריאות וחבילות ביטוח בריאות הכוללות כתבי שירות ושירותים שונים ומגוונים, המיועדות לקהלי יעד שונים. ב- 2016 משרד האוצר ערך רפורמה בביטוחי הבריאות המשפיעה על ביטוחי הבריאות הפרטיים והקבוצתיים.

הרפורמה פיצלה את ביטוחי הבריאות ל-6 תחומים שונים הנמכרים בנפרד (אך המבוטח יכול לרכוש חבילה הכוללת כמה מהם וגם שירותים נוספים במסגרת כתבי שירות). ביטוחי הבריאות החדשים תקפים לשנתיים ומתחדשים אוטומטית עם סיומם לשנתיים נוספות ללא צורך בהצהרת בריאות או חיתום חדשים. רשות שוק ההון קבעה ברוב ביטוחי הבריאות הנחיות וסעיפי חובה שעליהם חברות הביטוח יכולות להוסיף שירותים ושיפורים, ובמקרה אחד יש גם פוליסה אחידה ומחייבת לכל חברות הביטוח:

 • ביטוח ניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח – פוליסה אחידה
 • ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ – הפוליסה חייבת לכלול מספר כיסויי חובה
 • ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות – הפוליסה חייבת לכלול מספר כיסויי חובה
 • ביטוח מחלות קשות – הפוליסה חייבת לכלול מספר כיסויי חובה
 • ביטוח ניתוחים בחו"ל

בנוסף קיימים כתבי שירות שונים לבדיקות רפואיות ואמבולטוריות ועוד שירותים שונים וכן קיימים ביטוחים רפואיים נוספים המשתייכים למשפחת ביטוחי הבריאות: ביטוח שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח סיעודי, ביטוח תאונות אישיות.

בשביל מה צריך ביטוח בריאות פרטי

המספר הרב של סוגי ביטוח בריאות הקיימים (אותו אתם יכולים לראות בשאלה "מהו ביטוח בריאות פרטי?") מעידה כי מדובר בשירות נדרש בכל גיל ובכל מצב בחיים. ביטוחי הבריאות השונים מכסים מצבים בהם האדם נזקק לטיפול רפואי שעלותו יקרה מאד, כמו ניתוח, השתלה, תרופות מצילות חיים או תרופות וטיפולים למחלה כרונית הנמשכת לאורך כל חיי המבוטח.

ביטוח בריאות השימושי ביותר ושמהווה את ההוצאה הגדולה ביותר הוא ביטוח "ניתוחים בישראל". חלק גדול מהאוכלוסיה יעברו ניתוח קל שאינו ניתוח חירום במהלך חייהם, אם מדובר בניתוח בקע, או תיקון בעיה אורתופדית, בעיה גניקולוגית, ניתוחי עיניים וכן הלאה . זו הסיבה שמשרד האוצר ורשות שוק ההון השקיעו בו במיוחד במהלך הרפורמה של 2016 ויצרו עבורו פוליסה אחידה וגם הגבילו את רשימת הרופאים לבחירה לרופאי ההסדר של כל חברת ביטוח או קופת חולים.

ביטוח "ניתוחים בישראל" זמין לרכישה גם כביטוח בריאות פרטי וגם ניתן על ידי קופות החולים במסגרת תוכניות השב"ן שלהן. שאר ביטוחי הבריאות מטפלים גם הם בבעיות נפוצות פחות או יותר, שהמשותף להן הוא העלות הגבוהה למטופל שאינו מבוטח (השתלות, תרופות מצילות חיים וכו'). כאשר מתלבטים אם כדאי לרכוש ביטוח בריאות פרטי צריך להבין קודם כל מה מכסה אותו ביטוח בריאות, ואם ההסטוריה הרפואית במשפחתכם או אורח החיים שלכם מעלים את הסיכון שתזדקקו לו.

ביטוחי בריאות צריך לרכוש מוקדם ככל האפשר וכשאתם עדיין בריאים, גם כדי להוזיל את הפרמיה וגם כדי שתקופות האכשרה השונות יחלפו כשאתם עדיין לא זקוקים לביטוח.

איך עורכים השוואת ביטוחי בריאות?

כל אחד יכול לבחור בשיטה המתאימה לו ביותר מבין שיטות השוואת ביטוח הקיימות.

 • תוכלו להתקשר לכמה חברות ביטוח וכמה סוכני ביטוח ולקבל מהם הצעות. בדקו גם דרך סוכני ביטוח וגם בחברות ביטוח ישיר. הרבה פעמים סוכן ביטוח יכול לתת הנחות שמתקזזות עם עמלת הסוכן ובכך הם יכולים להציע מחיר נמוך כמו חברות הביטוח הישירות ואפילו זול יותר. סוכן ביטוח טוב ידע לתת שירות גם בהמשך, כשתפעילו את הביטוח ויסייע לכם לקבל את השירות מהר יותר וביעילות.
 • תוכלו לערוך השוואת ביטוחי בריאות באינטרנט, כמו שאנחנו מציעים. לפי פרטים בסיסיים של גיל, מין והאם אתם מעשנים, תוכלו לראות הערכות מחיר לביטוח. בכל נקודת זמן אתם יכולים למלא פרטי התקשרות ואנחנו נעביר אותם לאחת מכמה סוכנויות ביטוח וותיקות, שכל אחת עובדת עם מספר חברות ביטוח ויכולות לבנות עבורכם הצעה שתתאים לכם בדיוק.

כאשר אתם מתבקשים למסור מידע לסוכן הביטוח או במסגרת הצהרת בריאות, חשוב מאד למסור מידע מלא ומדוייק. אחרת חברת הביטוח רשאית לסרב לתביעות או לאשר באופן חלקי, ובכל מקרה תגרום לעיכובים כל עוד נערכים בירורים ודיונים על כך.

מומלץ מאד לקרוא הפוליסה, או לפחות את תקציר הגילוי הנאות כדי לדעת מה כולל ביטוח הבריאות, ולא פחות חשוב, מתי אי אפשר להפעילו.

מומלץ שתתחילו את תהליך הרכישה בהשוואת ביטוחי בריאות והבנת האפשרויות העומדות בפניכם, וכך תבחרו מעמדת ידע וכוח את האפשרות הטובה ביותר.

מה כוללת השוואת ביטוחי בריאות בסופרמרקר?

בהשוואת ביטוח בריאות אתם רואים את הנקודות העיקריות שמציעות חברות הביטוח השונות בפוליסות ביטוח בריאות ואתם יכולים להכנס ל"דף גילוי נאות" מעודכן הכולל את תמצית ביטוח הבריאות כפי שפורסם על ידי חברת הביטוח.

כמו כן מוצגת הערכת מחיר פרמיה המבוססת על גיל, מין ועישון.

הערכת מחיר הפרמיה אינה מחיר סופי ונתונה לשינויים. אתם יכולים למלא פרטי התקשרות ואנו נעביר אותם לאחת מסוכנויות הביטוח שאנו עובדים איתן. אלה סוכנויות ביטוח וותיקות ואמינות המאמינות במתן שירות מקיף ומהיר למבוטחים שלהן. סוכן הביטוח יערוך אתכם שיחה כדי להתאים לכם ביטוח לפי דרישותיכם ובהתאם לנתוניכם האישיים יוכל בחלק מהמקרים להציע הנחות נוספות על המחיר המוצג. המחיר הסופי שתקבלו יהיה לפי כל הפרטים שסוכן הביטוח וחברות הביטוח דורשים, כולל הצהרת הבריאות.

איך לבחור ביטוח בריאות

הצעד הראשון הוא לדעת איזה ביטוחי בריאות כבר יש לכם, ומה הם מכסים. רוב האנשים רוכשים את הביטוח המשלים (שב"ן) של קופת חולים ברמתו הרגילה או המשודרגת, לחלק יש ביטוחי בריאות פרטיים שנרכשו לפני או אחרי רפורמת ביטוחי הבריאות של 2016, וחלק מצורפים לביטוח בריאות קבוצתי מטעם מקום העבודה שלהם בחינם או בתשלום נמוך. לצורך איתור כל הביטוחים, ביטוחים רפואיים ואחרים, ניתן להעזר באתר "הר הביטוח".

אחרי שברור לכם איזה ביטוח בריאות יש לכל אחד מבני המשפחה, צריך להבין מה חסר ומה אתם רוצים להוסיף לכל אחד מהמשפחה – ניתוחים בישראל, תרופות מחוץ לסל, או חבילה הכוללת כמה סוגי ביטוח בריאות. החלטות אלה קשורות יד ביד להחלטה אם לבחור רק ביטוחים שישלימו את הכיסויים שכבר יש לכם, או שאתם מעוניינים גם בכיסויים חופפים כדי להגדיל את יכולת הבחירה שלכם בעת הצורך, למרות העלות הגבוהה יותר שלהם.

השלב הבא – לבחון כמה ביטוחי בריאות ולהשוות את כל מה שחשוב בביטוח בריאות פרטי, כולל הפרמיות בעת ההצטרפות ומחיר הפרמיות במהלך השנים.

הנה כמה נקודות למחשבה כשאתם בוחנים ביטוחי בריאות אפשריים:

 • אם יש לכם שב"ן ואתם מעוניינים להרחיב אותו בלי כיסויים חופפים, הנה כמה אפשרויות:
  ביטוח בריאות משלים שב"ן. קודם מקבלים כיסוי מהשב"ן והביטוח הפרטי משלים את ההפרשים.
  ביטוח מחלות קשות, המעניק פיצוי כספי חד פעמי למבוטח, הוא ביטוח שאינו קיים במסגרת השב"ן. רשות שוק ההון מחייבת לכלול כיסוי למחלות נפוצות כמו מחלות לב, שבץ וסרטן. מעבר לכך, כל ביטוחי מחלות קשות מכסים גם עשרות מחלות נוספות.
  ביטוח תרופות שאינן בסל הבריאות – יש מידה של חפיפה עם שירותי השב"ן, אבל השב"ן אינו מורשה לספק תרופות מצילות ומאריכות חיים למספר מחלות קשות. מדובר בתרופות יקרות מאד שקשה לממן את עלותן לאורך זמן. כמו כן, ההשתתפות העצמית על תרופות במסגרת השב"ן נחשבת לגבוהה.
 • אם חשובה לכם בחירה חופשית ברופאים וספקים – פנו לחברות ביטוח קטנות שרשות שוק ההון לא כבלה אותן לרשימה סגורה של ספקי הסדר. כך תוכלו להרחיב ולהגדיל את טווח הבחירה ברופאים – הרבה מעבר לרשימות ספקי השב"ן שלכם.
 • יש חברות ביטוח המציעות במסגרת ביטוח רפואי גם שירות של הקדמת וזירוז תורים. אם כיסוי זה חשוב לכם, חפשו אותו בפוליסות השונות.
 • מומלץ להצטרף לביטוח בריאות פרטי בגיל מוקדם ככל האפשר, כי בגיל צעיר ומצב בריאות תקין החיתום הרפואי קל ופשוט יותר והפרמיה נמוכה יותר. אל תשכחו לצרף את הילדים לביטוח הבריאות שלכם, אבל אם אתם מצרפים את הילדים לביטוח בריאות בדקו עד איזה גיל מיועד הביטוח. אם הוא מסתיים עם הגיעם לבגרות – באיזה תנאים ניתן להמשיך אותו והאם נדרש חיתום רפואי לשם כך.
 • בחרו בחברת ביטוח אמינה שלא מתנערת מתביעות בטענות שווא, את המידע הזה ניתן לקבל במדד השירות של משרד האוצר וגם להתרשם ממגוון הכתבות והידיעות המתפרסמות בנושא. בסופו של דבר, השאלה אם כדאי לעשות ביטוח בריאות פרטי נקבעת לפי השירות שתקבלו ביום בו תזדקקו להפעלת הביטוח.
 • נהלו משא ומתן עם נציגי חברת הביטוח או סוכן הביטוח על מחיר הצעות ביטוח הבריאות שקיבלתם ובחרו באפשרות שנותנת לכם את מירב הכיסויים במחיר טוב.

הצהרת בריאות: אם אתם סובלים מבעיה בריאותית חשוב שתבדקו עם סוכן הביטוח באיזו חברת ביטוח מקלים יותר בתהליך החיתום הרפואי. יש הצהרות בריאות פחות מפורטות בהן לא יעלה כלל הנושא הבריאותי שאתם סובלים ממנו. יש הצהרות בריאות בהן המצב הבריאותי כן יעלה, אך סוכן הביטוח יוכל להשיג לכם פוליסה ללא החרגה של המצב הרפואי, או ללא עליה של הפרמיה. תמיד תהיו כנים וספקו פרטים מלאים על מצבכם הרפואי.

מה חשוב לבדוק בביטוח בריאות פרטי?

מעוניינים לרכוש ביטוח בריאות פרטי? עיינו בפוליסה, בגילוי הנאות ובכתבי השירות כדי להבין מה תקבלו מכל ביטוח בריאות. אם חסר מידע – שאלו את סוכן הביטוח.

נושאים שכדאי להתמקד בהם:

 1. מחיר הפרמיה, ואם אתם מעוניינים בביטוח לכל המשפחה – מחיר הפרמיה המשפחתית ומה תנאי ההצטרפות לילדים. בדקו גם איך המחיר משתנה לאורך השנים. כאשר בודקים כמה עולה ביטוח בריאות פרטי, צריך לבדוק גם כל כמה שנים הפרמיה עולה ולאיזה סכום. בנוסף לעליית מחיר עם הגיל, חברת הביטוח רשאית להעלות את המחיר מידי שנתיים עם סיום הביטוח, בסכום של 10 ש"ח או 20% ממחיר הביטוח – הגבוה מביניהם.
 2. רשימת הכיסויים. המנעו מכיסויים שכבר יש לכם, או מכיסויים שאינם רלוונטים לכם.
 3. החרגות: באיזה מקרים חברת הביטוח אינה מכסה אתכם.
 4. תקופות אכשרה לשירותים השונים
 5. תקופות המתנה
 6. סכומי השתתפות עצמית
 7. סכומי מקסימום לכיסויים השונים
 8. מספר רופאי וספקי הסדר, מיהם ובאיזה חלק של הארץ הם מרוכזים – אלה משתנים ללא הרף וכדאי להתעדכן באתר האינטרנט של חברת הביטוח. במקרה זה לחברות ביטוח קטנות יש יתרון בביטוחי בריאות כי הן אינן מוגבלות רק לספקי הסדר ומעניקות החזר הוצאות חלקי גם לרופאים שאינם בהסדר.
 9. רמת השירות, ונכונות חברת הביטוח לאשר תביעות. כאן ניתן להעזר במדד השירות של משרד האוצר בתחום ביטוח בריאות.

מה ההבדל בין ביטוח בריאות פרטי לביטוח משלים של קופת חולים (שב"ן)?

 • ביטוח משלים בקופת חולים הוא ביטוח קבוצתי מקיף אחיד לכל חברי קופת החולים. בביטוח בריאות פרטי תוכלו להתמקד בסוגי ביטוח בריאות וכתבי שירות שאתם צריכים.
 • מחיר השב"ן בקופת חולים אחיד לכל המבוטחים ומשתנה לפי קבוצות גיל
 • קופת החולים אינה יכולה לדחות מבוטח או להחריג כיסויים עקב מצבו הרפואי או הגיל שלו. ביטוח בריאות פרטי יכול לעשות זאת וכן יכול לדרוש תעריף שונה עקב המצב הרפואי של המבוטח
 • תקנון ביטוחים משלימים של קופת חולים יכול להשתנות מפעם לפעם בעוד ביטוח בריאות פרטי אינו משתנה כל עוד הוא בתוקף. הרפורמה בביטוחי בריאות מסיימת את ביטוח הבריאות כל שנתיים, והפוליסה החדשה יכולה להיות שונה מהקודמת, כך שבעניין זה ביטוחי הבריאות החדשים דומים למדי לשב"ן.
 • שב"ן אפשר לרכוש רק מקופת החולים שאתם שייכים אליה. לכל קופת חולים יש שתי דרגות ביטוח שב"ן – שב"ן רגיל ושב"ן מורחב (מושלם זהב/מושלם פלטינום, מכבי זהב/מכבי שלי, מאוחדת עדיף/מאוחדת שיא, לאומית כסף/לאומית זהב) – שתוכלו לבחור ביניהן. ביטוח בריאות פרטי גמיש הרבה יותר בבחירת חברת ביטוח ובבחירת הכיסויים.
 • כדאי לבדוק השתתפות עצמית ותקופות אכשרה בכל פוליסה שתרצו – שב"ן או פרטית.

מה היתרונות של ביטוח בריאות פרטי

קופות החולים כפופות לחוק בריאות ממלכתי ולהנחיות ורגולציות יחודיות להן. כתוצאה מכך קיימים שירותים הזמינים רק במסגרת ביטוח בריאות פרטי, או שהפעלת הביטוח הפרטי מגדילה את הזמינות עבורם ומקצרת זמני המתנה. דוגמאות:

 1. תרופות מאריכות חיים – קופות החולים אינן רשאיות לתת תרופות וטיפולים מאריכי חיים למחלת הסרטן ומחלות אחרות.
 2. זמן המתנה להשתלות –קופות החולים כפופות לקריטריונים וחישובים שחברות הביטוח אינן כפופות להם.
 3. זמן המתנה לניתוח ובחירת מנתח – לכל קופת החולים יש רשימת רופאי הסדר משלה ולכל חברת ביטוח יש רשימה אחרת של רופאי הסדר. כך הביטוח הפרטי מגדיל את רשימת המנתחים הזמינים לכם. מעבר לכך, לפעמים מנתח אחד יהיה גם ברשימה של קופת חולים וגם ברשימת חברת הביטוח, אבל דרך חברת הביטוח יש יותר תאריכים פנויים לבחירה. דרך אגב, חברות הביטוח הקטנות אינן מוגבלות לרשימה סגורה של מנתחי וספקי הסדר ויכולות לתת לכם החזר הוצאות (חלקי בדרך כלל) גם עבור תשלום לרופאים וספקים שאינם ברשימות ההסדר שלהן. 
 4. ניתוחים בחו"ל – לכל קופת חולים יש הסדר שונה לניתוחים בחו"ל במסגרת השב"ן שהיא מציעה. בחלק מביטוחי השב"ן ניתוחים בחו"ל לא יכסו עלות מלווה, הטסות לרפואיות. גם סכום הכיסוי לימי אשפוז והתנאים לאישור ניתוחים בחו"ל משתנים בין קופות החולים ובין רמות השב"ן שהן מציעות. אם רמת הכיסוי לניתוחי חו"ל בשב"ן שלכם אינה מיטבית, כדאי לבדוק מה מציעים ביטוחי הבריאות הפרטיים בתחום זה.
 5. בשב"ן תקרות התשלום מוגבלות ויש מצבים שאינם מכוסים בביטוח המשלים. בביטוח פרטי תוכלו למצוא פוליסות המכסות מצבים נוספים. גם בביטוחים פרטיים יש תקרות תשלום והשתתפות עצמית בדומה לביטוחים משלימים, אך כדאי לבדוק את האפשרויות ולמצוא ביטוח בריאות פרטי שמרחיב את שירותי השב"ן ונותן כיסויים נוספים בלי לעלות יותר מידי. למשל, קופות החולים נותנות החזר הוצאות מסויים על ניתוחים בחוץ לארץ, אך ניתן למצוא ביטוחי בריאות פרטיים הנותנים כיסוי והחזר רחבים יותר. דוגמא נוספת – פיצוי למחלה קשה הוא כיסוי הקיים רק בביטוח בריאות פרטי של ביטוח מחלות קשות.

המשבר הכספי הקבוע בו נמצאות קופות החולים משפיע גם הוא על זמינות השירותים ועל אישור בקשות מיוחדות, במקרים אלה הפתרון נמצא בביטוח בריאות פרטי.

ביטוח בריאות פרטי או קולקטיבי דרך מקום העבודה?

מקומות עבודה וארגוני צרכנים במגזרים שונים יכולים להציע לחברים בהם ביטוח בריאות קולקטיבי (קבוצתי) שנרכש עבורם מחברת ביטוח. רוכש הביטוח הוא אותו ארגון והמבוטחים הם העובדים/חברים בו. ביטוחי בריאות קבוצתיים נרכשים בדרך כלל לתקופה של 3 עד 5 שנים, עם אפשרות הארכה. פוליסת ביטוח קבוצתי תכיל הצעה לביטוח פרטי למבוטחים שעוזבים את הארגון, או ליום שבו יסתיים הביטוח הקבוצתי, בדרך כלל ללא צורך בחיתום רפואי חדש. מכל האמור אפשר להבין את החיסרון העיקרי של ביטוח בריאות קבוצתי - הזמניות שלו.

לצד חיסרון זה יש לביטוח בריאות קבוצתי יתרונות רבים – עלות נמוכה יחסית לביטוח פרטי, חיתום רפואי קל יותר (ולפעמים כלל אין צורך בחיתום והצהרת בריאות) וגיבוי מאת נציגי הארגון שלכם ביום בו תגישו תביעה נגד הביטוח.

בקיצור, אם קיבלתם הצעה לביטוח בריאות קבוצתי, כדאי לבחון אותה בחיוב וגם לצרף את בני המשפחה. אם כבר יש לכם ביטוח בריאות פרטי, אל תמהרו לוותר עליו. קודם בחנו את הכיסויים בשני הביטוחים ובדקו באיזה מהם אתם מקבלים כיסויים רבים יותר. אם לביטוח הקבוצתי יש יתרון על הביטוח הפרטי, בדקו מה קורה ביום בו יסתיים ביטוח הבריאות הקבוצתי, ומה קורה אם אתם מחליטים להפסיק אותו (כי עברתם מקום עבודה או כי הוא הפך לפחות משתלם) - איזו הצעה תוכלו לקבל לביטוח פרטי, והאם היא כרוכה בתהליך חיתום חדש. החשש העיקרי הוא שביום בו יסתיים הביטוח הקבוצתי מצבכם הבריאותי לא יהיה טוב כמו ביום בו נכנסתם לביטוח ואז יהיה לכם קשה ויקר יותר לרכוש ביטוח בריאות פרטי. כך היתרונות שזכיתם להם במהלך תקופת הביטוח הקבוצתי נעלמים ואתם נותרים במצב פחות טוב משהייתם. לפני שתקבלו החלטה כדאי להתייעץ עם איש מקצוע ולהחליט האם הפתרון הנכון הוא שני הביטוחים ביחד למרות שמדובר בכפל ביטוח (לעיתים מחיר הפרמיה של ביטוח בריאות קבוצתי מספיק נמוך כדי להצדיק החלטה כזו), או לדבוק רק באחד מהם, ואם כן, מהו הביטוח העדיף.

האם קיים ביטוח בריאות ללא חיתום רפואי?

ביטוח בריאות פרטי דורש מילוי הצהרת בריאות וחיתום. חברת הביטוח רשאית לדחות מבוטח עקב מצבו הבריאותי או לקבלו לביטוח בלי לכסות את המצב הרפואי ממנו סבל ביום הצטרפותו (מצב הנקרא "החרגה") וכן לדרוש פרמיה גבוהה יותר. זו הסיבה העיקרית להמלצה להצטרף לביטוח בריאות מוקדם ככל האפשר ובזמן שבריאותכם תקינה. אם אתם זקוקים לביטוח בריאות ללא חיתום רפואי, קיימים הפתרונות הבאים:

 • להצטרף לשב"ן בקופת חולים. שם אין דרישה לחיתום
 • אם הוצע לכם להצטרף לביטוח בריאות קבוצתי בארגון צרכנות או מקום העבודה שלכם, זה יכול להיות פתרון טוב, אם כי זמני. ביטוחים קבוצתיים אורכים מספר שנים בלבד. בדרך כלל תהליך החיתום בהם קל יותר ולפעמים כלל אינו נדרש

אם אתם מעוניינים בביטוח בריאות פרטי למרות מחלה כרונית או מצב רפואי קיים, כדאי לחפש סוכנות ביטוח שתדע לשכנע את חברת הביטוח לקבל אתכם ואולי גם להפחית את מחיר הפרמיה הנדרשת, ובכל מקרה סביר להניח כי הפוליסה לא תכסה את המחלה הקיימת.

מה זו תקופת אכשרה בביטוח בריאות

תקופת אכשרה היא תקופה המתחילה ביום ההצטרפות לביטוח ומסתיימת לאחר תקופה המוגדרת בפוליסת הביטוח. בתקופה זו המבוטח משלם על ביטוח בריאות, אך הוא אינו יכול להפעיל אותו, גם אם קרה מקרה שביטוח הבריאות מכסה.

בתקנוני שב"ן יש תקופות אכשרה שונות לכיסויים שונים, לצד פטורים מתקופות אכשרה, חלקם דומים בכל קופות החולים וחלקם יחודיים לכל קופה.

בביטוחי הבריאות הפרטיים קיימות תקופות אכשרה, וכדאי לבדוק בכל פוליסה אם יש מקרי פטור ממנה. ברוב המקרים תאונות פטורות מתקופת אכשרה בעוד נושאים הקשורים לטיפולי פוריות, הריון ולידה נוטים לתקופות אכשרה ארוכות יותר.

כאשר מחליפים ביטוח בריאות אחד באחר, הן בשב"ן כאשר עוברים קופת חולים והן במעבר בין ביטוחי בריאות פרטיים – אפשר לבקש ולקבל פטור מתקופת אכשרה.

בביטוחי בריאות פרטיים המסתיימים ומתחדשים אוטומטית מידי שנתיים, תקופת האכשרה מופעלת רק בזמן ההצטרפות הראשונה ולא בזמן החידושים.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות