השוואת פוליסות חיסכון

השוואת חיסכון מנוהל בין חברות הביטוח. המערכת מבוססת על נתונים מביטוח נט, תומכת בכל סוגי הדפדפנים ומאפשרת השוואת פוליסות חיסכון מפורטת כולל השוואת תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
הנתונים מעודכנים נכון לחודש יוני 2020
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
פוליסות חיסכון 1 עד 100 מתוך - 147
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ דמי ניהול יתרת נכסים
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 6.44% 0.57% 189.24
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ- מניות 6.23% 34.95% 0.61 0.91% 69.97
הראל מסלול אג"ח חו"ל 5.19% 14.64% 0.85 0.85% 25.48
מסלול השקעה איילון מסלול חו"ל - מנוהל באמצעות פסגות 4.98% 0.74% 1.60
מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 4.76% 13.35% 0.88 1.05% 804.99
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל 4.58% 12.67% 1.2 0.9% 181.46
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-אג"ח ממשלתיות 3.7% 12.33% 0.82 0.88% 972.47
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 2.56% 0.67% 92.37
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 2.22% 0.76% 61.52
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 2.11% 0.58% 254.52
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל 1.86% 11.49% 0.97 0.86% 201.92
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב דש ניהול תיקים בע"מ - כללי 1.73% 20.68% 0.59 0.88% 398.18
מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח 1.71% 0.9% 95.48
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-כללי 1.65% 24.79% 0.58 0.88% 4476.86
הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי 1.61% 0.84% 27.42
הראל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1.56% 6.45% 0.6 0.93% 484.61
מגדל מסלול חו"ל 1.45% 0.92% 17.11
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלת ישראל צמוד מדד 1.34% 8.87% 0.53 0.99% 114.84
הראל מסלול חו"ל 1.24% 20.33% 0.57 0.83% 217.04
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 1.17% 0.7% 93.75
הראל מסלול אג"ח ללא מניות 1.06% 14.55% 0.74 0.94% 1521.76
מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות 1% 13.77% 0.52 1.02% 3188.39
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -בסט אינווסט-ילין לפידות - אג"ח ממשלת ישראל 0.84% 9.79% 0.54 0.88% 460.07
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.84% 0.92% 85.47
הפניקס מסלול השקעה מתמחה אג"ח למקבלי קצבה 0.58% 0% 9.68
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 0.56% 13.52% 0.43 0.98% 1614.25
איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה 0.43% 1.12% 64.24
הראל מסלול אג"ח עד 10% במניות 0.41% 12.84% 0.54 0.87% 1612.73
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 0.32% 0% 631.45
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה למקבלי קצבה 0.3% 0% 1.45
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שיקלי טווח קצר 0.29% 0.93% -0.26 1.08% 246.79
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.27% 0.6% 2017.64
הפניקס מסלול השקעה מתמחה שיקלי טווח קצר 0.26% 0.59% 679.03
איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.25% 0.9% 55.55
מגדל מסלול שקלי טווח קצר 0.25% 0.93% 271.25
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה שיקלי טווח קצר 0.24% 0.87% 11.28
הראל מסלול שיקלי טווח קצר 0.23% 5.43% 0.59 0.98% 1307.83
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה 0.17% 0.94% 1229.87
הראל מסלול לבני 60 ומעלה 0.16% 0.78% 862.10
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה 0.16% 1.2% 188.63
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.09% 0% 3888.71
מסלול השקעה איילון מסלול פאסיבי כללי - מנוהל באמצעות פסגות 0.06% 12.72% 0.35 0.8% 7.41
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי 0% 0.35% 6423.53
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה -0.01% 0.98% 1751.65
הראל אג"ח עד 20% מניות -0.07% 17.09% 0.56 0.83% 5488.18
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול הלכה -0.2% 1.01% 0.86
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה -0.32% 0.59% 771.19
הראל-קרן י' חדשה -0.38% 20.8% 0.49 1% 521.51
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות -0.46% 0.78% 522.09
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מט"ח -0.52% 5.79% 0.18 0.93% 42.28
מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח - מנוהל באמצעות פסגות -0.6% 8.64% 0.37 0.88% 16.28
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 -0.66% 0.85% 1360.36
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה -0.67% 0% 518.55
מגדל - כללי -0.77% 16.34% 0.4 1.15% 28896.93
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -0.82% 0% 39.05
מגדל-כללי 3 -1.08% 17.59% 0.34 1.1% 427.81
הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60 -1.13% 0.8% 1670.41
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות -1.14% 14.78% 0.34 1.03% 209.67
איילון מסלול לבני 60 ומעלה -1.17% 0.67% 32.23
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.17% 0% 966.29
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 60 ומעלה -1.18% 1.11% 509.33
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 -1.19% 13.37% 0.33 1.03% 278.95
הראל מסלול אג"ח קונצרני -1.28% 14.13% 0.37 0.9% 168.12
איילון מסלול לבני 50 עד 60 -1.37% 0.61% 44.49
הראל מסלול לבני 50 עד 60 -1.39% 0.72% 412.02
הראל מסלול לגילאי 50 עד 60 -1.39% 1.46% 101.14
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.45% 0% 818.32
הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה -1.51% 0.7% 3504.72
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי -1.51% 1% 194.33
הראל מסלול כללי -1.53% 18.23% 0.41 0.94% 19120.89
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 עד 60 -1.6% 0.75% 665.32
מסלול השקעה איילון מסלול אג"ח עד 20% מניות - מנוהל באמצעות פסגות -1.66% 0.71% 28.53
מגדל מסלול לבני 50 ומטה -1.74% 0.73% 3003.34
הפניקס מסלול השקעה מתמחה הלכה -1.76% 0.96% 172.00
מגדל מסלול הלכה -1.83% 10.44% 0.24 1% 503.77
הראל חברה לביטוח בע"מ מסלול לגילאי עד 50 -2.01% 1.53% 50.74
הראל מסלול לבני 50 ומטה -2.01% 0.64% 1380.89
איילון מסלול לבני 50 ומטה -2.07% 0.58% 203.66
מנורה ביטוח מבטחים ביטוח מסלול הלכה -2.11% 10.86% 0.24 0.97% 89.08
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה -2.11% 0% 711.25
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח צמוד מדד -2.2% 10.45% 0.3 0.98% 741.81
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה -2.24% 0.65% 2688.07
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה -2.3% 1.57% 1333.12
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -כללי -2.31% 21.68% 0.4 0.88% 2241.91
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60 -2.5% 1.13% 889.40
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה -2.86% 1.09% 3747.81
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50-60 -2.91% 1.71% 1010.83
מסלול השקעה איילון מסלול פאסיבי מדדי מניות - מנוהל באמצעות פסגות -2.99% 10.56% 0.19 0.74% 7.28
מסלול השקעה איילון מסלול כללי - מנוהל באמצעות פסגות -3.06% 9.79% 0.19 0.74% 163.10
מנורה-קרן י' חדשה -3.2% 15.16% 0.3 1.01% 10283.17
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי כללי -3.2% 0.79% 371.30
מסלול השקעה איילון מסלול הלכה - מנוהל באמצעות פסגות -3.35% 6.44% 0.13 0.84% 12.00
מגדל מסלול מניות -3.55% 18.96% 0.28 1.05% 1659.37
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות -3.64% 0.84% 17.83
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה -3.96% 1.94% 1183.79
הכשרה-בסט אינווסט-אלטשולר שחם-מניות -4.78% 31.37% 0.38 0.86% 676.15
הפניקס מסלול השקעה מתמחה מניות למקבלי קצבה -4.93% 0.98% 4.17
הראל מסלול מניות -5.12% 15.47% 0.2 0.85% 1149.90
הראל מסלול פאסיבי - כללי -5.13% 0.79% 52.56
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות -מניות -6.17% 32.87% 0.35 0.89% 200.99

המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לפוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לפוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

התאם פוליסת חיסכון

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בפוליסות חיסכון

  • בתנאי ריבית אפסיים פוליסות חיסכון יכולות להוות אלטרנטיבה לפיקדונות ותוכניות חיסכון שמעניקים הבנקים
  • פוליסת חיסכון מאפשרת השקעה באמצעות הוראת קבע או תשלום חד פעמי וכן שילוב של שניהם.
  • פוליסת חיסכון נזילה וניתנת למשיכה מלאה או חלקית, ללא הגבלה וללא תלות בתחנות יציאה מוגדרות
  • פוליסת חיסכון אפשרית במגוון מסלולי השקעה לבחירת החוסך ותנאי הפוליסה מאפשרים מעבר חופשי בין מסלול למסלול בכל עת וללא עלויות
  • דמי ניהול קבועים וידועים מראש ללא כל עמלות נוספות. אין דמי משמרת ואין עמלות קניה ומכירה. יש לשאוף לדמי הניהול הטובים ביותר
  • הטבות מיסוי - תשלום מס ריווחי הון מתבצע רק בעת פידיון הפוליסה, כלומר משיכת הכספים בפועל
  • למה כדאי לשאוף? פוליסה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים