מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל - 1409

קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 13/11/2008
התמחות ראשית מניות
דמי ניהול 0.51%

יתרות
הפקדות ללא העברות 10.53
משיכת כספים ללא העברות -2.64
העברות בין הקופות 3.95
צבירה נטו 11.84
יתרת נכסים 65.19

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.32%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.88%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.71%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.51%
תשואה מצטברת 3 שנים 28.88%
תשואה מצטברת 5 שנים 35.45%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.82%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.26%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.51%
סטיית תקן 60 חודשים 2.81%
אלפא שנתית 1.8%
שארפ ענף 0.32%
שארפ כל הקופות 0.32%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.6%
יחס נזילות 96.6%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות0%0
אג"ח קונצרניות לא סחירות0%0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות93.99%61267.12
פיקדונות0%0
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים3.44%2242.47
קרנות נאמנות2.57%1676.45
נכסים אחרים0%-1
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100%65186.04
נכסים לא סחירים0%-1
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ7.34%4781.44
נכסים בחו"ל ובמט"ח92.66%60403.59

גרף יתרות של מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל

גרף תשואות של מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו