ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי - 1162

קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
תאריך הקמה 28/12/2005
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.75%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1541.47
משיכת כספים ללא העברות -540.69
העברות בין הקופות -1094.1
צבירה נטו -93.32
יתרת נכסים 14752.64

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.47%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 5.77%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.43%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.39%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.86%
תשואה מצטברת 5 שנים 26.55%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.33%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.82%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1%
סטיית תקן 60 חודשים 1.09%
אלפא שנתית 2.4%
שארפ ענף 0.96%
שארפ כל הקופות 0.99%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.22%
יחס נזילות 88%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.31%3881852.77
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות17.71%2612300.32
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.44%213064.7
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות15.16%2236809.08
פיקדונות1.38%203954.47
הלוואות6.95%1025244.38
מזומנים ושווי מזומנים29.29%4321423.99
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים1.75%257987.37
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים87.88%12964915.22
נכסים לא סחירים12.12%1787721.85
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ89.68%13229722.25
נכסים בחו"ל ובמט"ח10.32%1522914.82

גרף יתרות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

גרף תשואות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו