השוואת הלוואות

השוואת הלוואות. חיפוש הלוואה לכל מטרה כולל הלוואות לשיפוץ, הלוואות ללימודים, הלוואות לקניית רכב והלוואות לחופשה. ההלוואות של בנקים, הלוואות חוץ בנקאיות, הלוואות של חברות כרטיסי אשראי והלוואות חברתיות כולל הלוואות של בנק הפועלים, בנק לאומי, לאומי קארד, כאל, ,בלנדר, בנק דיסקונט, בנק הבינלאומי, בנק ירושלים ובנק אגוד.


נמצאו 16 הלוואות
מיין לפי:  חברה | ריבית
  לאומי קארדהלוואה מיידית ללקוחות כל הבנקים של לאומי קארד
לאומי קארד הלוואות
הלוואה מיידית לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים:
 • הלוואה מיידית לכל מטרה
 • לבחירתכם עד 60 החזרים חודשיים
 • הריבית מבוססת על ריבית הפריים
 • סכום ההלוואה הינו מ-2,000 ש"ח ועד 50,000 ש"ח. הסכום יועבר לחשבון הבנק תוך 3 ימי עסקים
 • ללא עמלות או עלויות נוספות.
 • ללא בטחונות וערבים.
 • הלוואה חוץ בנקאית, הנותנת מסגרת אשראי נוספת על מסגרת הבנק.
 • תקופת גרייס: לבחירת הלקוח לדחות את תחילת התשלומים ב-2 עד 12 חודשים
 • לקוח לאומי קארד יכול להגיש בקשה דרך אתר לאומי קארד בקלות ונוחות.

  בנק ירושלים קליק והלוואה ללקוחות כל הבנקים
בנק ירושלים הלוואות
 • הלוואה מיידית עד 60,000 ש"ח לכל מטרה
 • הלוואה המיועדת ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה אונליין, בלי להגיע לסניף. הגשת בקשה באתר
 • פריסת החזרים מ-12 ועד 72 תשלומים
 • ללא ביטחונות וללא ערבויות
 • אפשרות פירעון בכל עת ללא קנס

  לאומי קארדהלוואה ללא כרטיסאשראי לאומי קארד
לאומי קארד הלוואות
הלוואה מיידית ללא כרטיס אשראי:
 • ללא צורך בהנפקת כרטיס אשראי. ההלוואה מיועדת למי שאין ברשותו כרטיס חוץ בנקאי של לאומי קארד
 • סכום ההלוואה: מ-4,000 עד 50,000 ש"ח
 • ההלוואה תועבר ישירות לחשבון הבנק תוך 3 ימי עסקים
 • הריבית מבוססת על ריבית הפריים
 • החזר חודשי מ-3 ועד 48 תשלומים, לפי בחירתכם
 • ללא ערבים וללא בטחונות
 • לקוחות לאומי קארד יכולים להגיש בקשה להלוואה אונליין באתר לאומי קארד.

  בנק הבינלאומיהלוואת on-line
בנק הבינלאומי הלוואות
הלוואה דיגיטלית:
 • גובה ההלוואה עד 100,000 ש"ח
 • הלוואה בריבית משתנה
 • החזר חודשי מ- 3 עד 84 תשלומים
 • ללא ערבים, ללא בטחונות וללא דמי טיפול
 • בקשת ההלוואה מוגשת דרך אתר הבנק ודרך האפליקציה
 • קיימים שני מסלולי החזר, שהלקוח רשאי לבחור ביניהם:
  1. ניהול אישי - הלקוח קובע את גובה ההחזר ויכול לשנותו גם במהלך בתקופת ההלוואה, דרך האפליקציה. הלקוח קובע את מועד החיוב. אין עמלות, כולל עמלת פרעון מוקדם. אין ערבים. אפשרות לתקופת גרייס עד 12 חודשים.
  2. החזרים קבועים מראש

  Calהלוואה מיידית לכל מטרה ללקוחות cal
Cal הלוואות
 • ההלוואה מוזרמת ישירות לחשבון הבנק תוך 3 ימי עסקים
 • סכום ההלוואה לבחירתך עד 50,000 ש"ח
 • ניתן להחזיר ב- 3 עד 60 תשלומים
 • הלוואה בריבית קבועה בין 4.6% ועד 16.4% לפי רמת הסיכון של הלקוח
 • אין עמלת פרעון מוקדם, אך יש דמי טיפול בעת פרעון מוקדם

  Calהלוואה ללא כרטיס ללקוחות כל הבנקים
Cal הלוואות
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • סכום הלוואה: עד 28,000 ש"ח
 • ריבית קבועה. הריבית תיקבע בעת מתן ההלוואה ונעה בין 5.35% ועד 11.6% .
 • החזר חודשי מ- 12 ועד 48 תשלומים
 • משאירים פרטים באתר כאל
 • ההלוואה מעניקה מסגרת אשראי נוספת על מסגרת האשראי של הבנק.
 • אפשרות לפרעון מוקדם בתשלום דמי טיפול ולאא עמלת פרעון מוקדם

  בנק הבינלאומיהלוואת סטודנטים לכל מטרה
בנק הבינלאומי הלוואות
הלוואה המיועדת לבעלי חשבון סטודנט:
 • גובה ההלוואה עד 60,000 ש"ח
 • הלוואה בריבית p+1.5% למעבירי משכורת, או p+3.5% ללא העברת משכורת
 • החזר חודשי עד 60 תשלומים
 • הלוואה לניצול חד פעמי

  בנק אגוד הלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים
בנק אגוד הלוואות
 • מיועד ללקוחות כל הבנקים
 • סכום הלוואה: עד 40,000 ש"ח
 • תקופת הלוואה: 12 עד 48 חודשים
 • גובה הריבית נע מ- p+7.5% ועד p+9.2%
 • אין עמלות נוספות
 • הלוואה מהירה - הכסף מועבר לחשבון תוך יום עסקים אחד מחתימת ההלוואה

  בנק יהבהלוואה לשכירים לרכישת רכב
בנק יהב הלוואות
 • מימון 100% מערך הרכב
 • תקופת פרעון עד 60 חודשים
 • בטחונות: שעבוד הרכב
מיועד ללקוחות הבנק

  בנק יהבהלוואה לכל מטרה לרופאים
בנק יהב הלוואות
 • הלוואה לכל מטרה עד 250,000 ש"ח
 • תקופת פרעון עד 15 שנים
מיועד ללקוחות הבנק

  בנק יהבהלוואה לכל מטרה לסוכני ביטוח
בנק יהב הלוואות
בעקבות הסכם עם לשכת סוכני הביטוח:
 • הלוואה לכל מטרה לסוכנים עצמאיים ולבעלי סוכנויות ביטוח
 • סכום הלוואה: עד 200,000 ש"ח
 • תקופת פרעון: עד 10 שנים
ההלוואה מיועדת ללקוחות הבנק- מעבירי פעילות לבנק יהב בהיקף של 12,000 ש"ח ומעלה
בני זוג ועובדי סוכנויות רשאים לקבל הלוואה של עד 100,000 ש"ח בכפוף להעברת משכורת.

  בנק לאומיהלוואת דיגיטל
בנק לאומי הלוואות
 • עד 300,000 ש"ח.
 • ריבית משתנה על בסיס ריבית הפריים.
 • ניתן לקבל את ההלוואה גם באמצעות אפליקצייית לאומי, מוקד טלפוני ועמדות שירות עצמי
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים
 • תקופת גרייס: אפשרות לדחיית התשלום הראשון ל-6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה
 • פטור מעמלת דמי טיפול באשראי ללקוחות הזכאים להלוואת דיגיטל
 • ללא ערבים וללא בטחונות
 • פטור מעמלת פירעון מוקדם: באינטרנט - אפשרות לפירעון מיידי; בסניף - בהודעה מוקדמת של לפחות 3 ימי עסקים לסניף.
מיועד ללקוחות הבנק

  בנק לאומיהלוואה מובחרת
בנק לאומי הלוואות
הלוואה המיועדת ללקוחות פרטיים:
 • סכום הלוואה מ-100,000 ש"ח ועד 200,000 ש"ח.
 • ריבית על בסיס ריבית הפריים.
 • הלקוח בוחר את גובה ההחזר החודשי. ניתן לקבוע עד 3 סכומי החזר שונים
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים חודשיים שווים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות

  בנק לאומיהלוואה בהחזר קבוע
בנק לאומי הלוואות
הלוואה ללקוחות פרטיים
 • סכום הלוואה עד 100,000 ש"ח, בהתאם לסכום ההחזר המבוקש.
 • ריבית קבועה
 • הלקוח קובע את גובה התשלום החודשי- החל מ-99 ש"ח לחודש
 • החזר חודשי עד 84 תשלומים, בקפיצות של שנה: 72,60,48,36,24,12 או 84 תשלומים
 • פטור מעמלת טיפול באשראי ובטחונות

  ישראכרטהלוואה לכל מטרה ללקוחות כל הבנקים של ישראכרט
ישראכרט הלוואות
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • סכום הלוואה: מ- 5,000 עד 50,000 ש"ח
 • ריבית שנתית שתיקבע בעת מתן ההלוואה, בין %P+3 ל- P+9.9% לפי נתוני הלקוח
 • החזר חודשי 18 עד 60 תשלומים
 • תקופת גרייס: ניתן לדחות את התשלום הראשון עד 6 חודשים ממועד העמדת ההלוואה
 • בקשת ההלוואה ואישורה נעשים אונליין דרך האתר
 • החזר ההלוואה מתבצע מחשבון העו"ש
 • הלוואה מיידית ללא ערבים וללא בטחונות

  ישראכרטהלוואה לרכישת רכב חדש
ישראכרט הלוואות
הלוואה לרכישת רכב חדש של ישראכרט ללקוחות כל הבנקים
 • הלוואה ללקוחות כל הבנקים וכל חברות כרטיסי האשראי
 • סכום הלוואה: 100% מימון, עד 300,000 ש"ח
 • ריבית צמודה לפריים. הריבית תיקבע בעת מתן ההלוואה
 • החזר חודשי עד 72 תשלומים
 • מיועד לרכישת רכב חדש מיבואנים וסוכנויות רכב נבחרים
 • בקשת ההלוואה מוגשת על ידי בית העסק וסכום ההלוואה יועבר ישירות לבית העסק

התעריפים נאספו על ידי צוות האתר באמצעות סקר תקופתי ויכולים להשתנות על ידי הבנקים או בתי ההשקעות בכל רגע נתון. התעריפים באינדקס אינם מחייבים את בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה להעמיד את האשראי/ההלוואה. בתי העסק השונים רשאים לשנות או לבטל את תנאי ההלוואה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אין בהגשת הבקשה להלוואה כדי לחייב בית עסק המופיע באינדקס זה להעמיד את ההלוואה באופן מלא או באופן חלקי. לבית העסק יהיה שיקול דעת מוחלט אם להיענות, באופן מלא או חלקי, לבקשה או לדחותה בבקשת הלוואה ייבחן בית העסק את צרכיו של הלווה הפוטנציאלי ויעניק לו, על בסיס דירוג אשראי פנימי משלו, תעריף רלוונטי. לווה בעל דירוג אשראי גבוה יזכה בדרך כלל לתנאים טובים יותר מאשר לווה בעל דירוג אשראי נמוך, כלומר לווה זה יזכה בריבית נמוכה יותר מאשר הלווה המסוכן

קבל הצעה להלוואה מיידית

פרטי ההלוואה

פרטי הלווה

קראתי את

קבלת האישור להלוואה מותנית באישור הגופים המלווים. אין בתהליך הבקשה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להלוואה.