אלמוג - 219

קופת גמל מרכזית לפיצויים אלמוג של כלל פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת כלל פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 1/1/1974
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.87%

יתרות
הפקדות ללא העברות 0
משיכת כספים ללא העברות -8.73
העברות בין הקופות -2.6
צבירה נטו -11.33
יתרת נכסים 17.73

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.17%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -1.98%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.24%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.21%
תשואה מצטברת 3 שנים 9%
תשואה מצטברת 5 שנים 13.41%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.91%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.55%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.23%
סטיית תקן 60 חודשים 1.85%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף 0.08%
שארפ כל הקופות -0.14%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.3%
יחס נזילות 84.1%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות23%4077.02
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות18.91%3352.51
אג"ח קונצרניות לא סחירות6.28%1114.12
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות29.56%5240.55
פיקדונות0%0
הלוואות6.83%1210.28
מזומנים ושווי מזומנים7.02%1244.64
קרנות נאמנות6.82%1208.57
נכסים אחרים1.58%280.54
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.86%14866.55
נכסים לא סחירים16.14%2861.69
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.35%11939.25
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.65%5788.99

גרף יתרות של אלמוג

גרף תשואות של אלמוג
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלמוג

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור