אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני - 1491

קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני של אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
תאריך הקמה 31/1/2010
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.55%

יתרות
הפקדות ללא העברות 1.81
משיכת כספים ללא העברות -6.57
העברות בין הקופות -2.76
צבירה נטו -7.52
יתרת נכסים 21.72

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.08%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.92%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.21%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.16%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.01%
תשואה מצטברת 5 שנים 10.12%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.6%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 1.95%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.85%
סטיית תקן 60 חודשים 1.1%
אלפא שנתית -0.72%
שארפ ענף -0.66%
שארפ כל הקופות -0.66%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.51%
יחס נזילות 76.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0%0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות81.33%17664.11
אג"ח קונצרניות לא סחירות6.42%1393.79
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות0.1%22.03
פיקדונות0%0
הלוואות8.07%1752.56
מזומנים ושווי מזומנים1.97%428.32
קרנות נאמנות0%0
נכסים אחרים2.11%457.33
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים85.34%18534.82
נכסים לא סחירים14.66%3183.32
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ100%21718.13
נכסים בחו"ל ובמט"ח0%0.01

גרף יתרות של אינפיניטי השתלמות  אג"ח קונצרני

גרף תשואות של אינפיניטי השתלמות  אג"ח קונצרני
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אינפיניטי השתלמות  אג"ח קונצרני

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו