הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות - 1203

קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 31/10/2006
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.7%

יתרות
הפקדות ללא העברות 28.46
משיכת כספים ללא העברות -34.32
העברות בין הקופות -29.91
צבירה נטו -35.77
יתרת נכסים 424.5

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.07%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 0.8%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.23%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.19%
תשואה מצטברת 3 שנים 8.5%
תשואה מצטברת 5 שנים 12.1%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.76%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.31%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.18%
סטיית תקן 60 חודשים 0.96%
אלפא שנתית -0.24%
שארפ ענף -0.1%
שארפ כל הקופות -0.1%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.52%
יחס נזילות 85.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות47%199520.69
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.14%115203.93
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.88%20732.03
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות6.46%27408.69
פיקדונות0%0
הלוואות7.06%29968.87
מזומנים ושווי מזומנים1.88%7961.51
קרנות נאמנות2.04%8675.7
נכסים אחרים3.54%15030.5
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים83.59%354842.78
נכסים לא סחירים16.41%69659.13
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ86.05%365275.6
נכסים בחו"ל ובמט"ח13.95%59226.31

גרף יתרות של הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

גרף תשואות של הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור