מבטחים החדשה - 168

פירוט קרן הפנסיה מבטחים החדשה של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 2.75%
דמי ניהול - נכסים 0.24%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.61%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2016

יתרות
הפקדות ללא העברות 9737.71
משיכת כספים ללא העברות -1797.11
העברות בין הקרנות 168.15
צבירה נטו 8108.75
יתרת נכסים 93170.93

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.6%
תשואה מצטברת לתקופה 7.51%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.58%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.57%
תשואה מצטברת 5 שנים 41.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.64%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 7.19%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.67%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.09%
סטיית תקן 60 חודשים 1.02%
אלפא שנתית 3.48%
מדד שארפ 1.62%
יחס נזילות 82.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות4.21%3996749.01
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות5.57%5289760.05
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.38%2258930.08
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות28.1%26697190.53
פיקדונות2.42%2297920.86
הלוואות8.33%7915944.78
מזומנים ושווי מזומנים6.93%6581206.81
קרנות נאמנות6.16%5856422.57
נכסים אחרים6.27%5958036.06
אג"ח מיועדות29.64%28160295.51
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים50.71%48178363.95
נכסים לא סחירים49.29%46834092.3
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.8%67269480.44
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.2%27742975.8

גרף יתרות של מבטחים החדשה

גרף תשואות של מבטחים החדשה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של מבטחים החדשה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו