הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה - 1032

פירוט קרן הפנסיה הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
סוג קרן קרנות חדשות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות 3.35%
דמי ניהול - נכסים 0.27%
עודף גירעון אקטוארי אחרון -0.36%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון 2016

יתרות
הפקדות ללא העברות 86.08
משיכת כספים ללא העברות -15.21
העברות בין הקרנות 30.44
צבירה נטו 101.31
יתרת נכסים 426.27

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.53%
תשואה מצטברת לתקופה 6.51%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.28%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.47%
תשואה מצטברת 3 שנים 10.69%
תשואה מצטברת 5 שנים 32.77%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 3.44%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 5.83%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות -
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות 0.55%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.07%
סטיית תקן 60 חודשים 1.02%
אלפא שנתית 2.4%
מדד שארפ 1.24%
יחס נזילות 85%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות0.71%3196.13
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות23.88%107027.7
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.25%10102.17
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות32.46%145454.4
פיקדונות0%0
הלוואות1.28%5717.84
מזומנים ושווי מזומנים8.22%36815.66
קרנות נאמנות1.09%4897.61
נכסים אחרים1.56%6999.77
אג"ח מיועדות28.54%127886.51
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים63.5%284539.81
נכסים לא סחירים36.5%163557.98
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ85.19%381720.67
נכסים בחו"ל ובמט"ח14.81%66377.13

גרף יתרות של הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה

גרף תשואות של הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקרן פנסיה

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו