קופות גמל בהתמחות כללי

השוואת קופות גמל בהתמחות כללי. המערכת מאפשרת להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
התמחות
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוגוסט 2020
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
קופות גמל 1 עד 164 מתוך - 164
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול יתרת נכסים
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי 5.82% 28.43% 0.73 0.41% 261.96
מנורה מבטחים יותר מסלול ד 1.17% 15.65% 0.47 0.64% 999.57
שובל 3.4% 17.53% 0.47 0.94% 72.80
הלמן-אלדובי השתלמות כללי 3.65% 19.67% 0.59 0.87% 3060.62
פסגות שיא פיצויים כללי 3.06% 18.18% 0.48 0.5% 98.47
כלל ברזל 2.19% 13.03% 0.75 0.68% 335.00
הראל השתלמות כללי 2.94% 21.59% 0.58 0.73% 7937.01
הראל קמ"פ מסלול כללי 3.04% 19.73% 0.53 0.61% 230.63
אלמוג 2.4% 19.03% 0.51 0.87% 18.05
קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 4.26% 22.53% 0.65 0% 5164.48
בל"ד 4.05% 17.37% 0.45 0.24% 1206.75
פסגות פיצויים כללי 3.03% 16.24% 0.46 0.65% 763.63
דיסקונט לפיצויים 2.71% 20.56% 0.56 0.88% 494.60
כלל פיצויים למעסיק 2.68% 18.74% 0.52 0.59% 873.87
אקסלנס מרכזית לפיצויים 3.14% 17.99% 0.46 0.74% 635.73
הלמן-אלדובי גמל כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט) 2.39% 18.51% 0.6 0% 158.44
מנורה מבטחים אמיר כללי 1.63% 19.88% 0.46 0.53% 505.45
הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים כללי 2.08% 17.68% 0.51 0.97% 191.13
בר 3.18% 21.36% 0.58 0.25% 3947.73
מישור 1.25% 14.35% 0.39 0.2% 466.34
מורים וגננות - מסלול כללי 4.19% 17.97% 0.54 0.12% 747.91
מורים תיכוניים - מסלול כללי 4.51% 19.13% 0.57 0.12% 573.82
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי 1.21% 20.6% 0.49 0.58% 2272.55
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי 2.4% 16.87% 0.46 0.22% 2697.05
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 4.57% 20.49% 0.57 0.32% 146.74
הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי 3.69% 18.46% 0.56 0.29% 2012.49
השתלמות משפטנים 2.73% 16.64% 0.46 0.41% 400.03
ק.ס.מ 3.61% 16.9% 0.45 0.41% 328.01
השתלמות שופטים 3.01% 17.22% 0.48 0.45% 276.54
ק.ה.ר 2.38% 14.59% 0.39 0.69% 145.05
מינהל-השתלמות - כללי 8.66% 23.74% 0.82 0.54% 781.41
נייר אמריקאי 5.5% 21.24% 0.66 0.43% 53.05
שיבולת-תגמולים 2.77% 12.87% 0.68 0.17% 898.61
ק.ל.ע מסלול כללי 2.42% 16% 0.44 0.33% 693.90
עובדי מדינה - כללי 2.6% 17.11% 0.48 0.33% 2361.50
אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות 2.54% 15.12% 0.6 0.61% 185.33
רעות-כללי 3.46% 16.31% 0.47 0.49% 2149.57
קרן השתלמות עוצ"מ 4.41% 14.8% 0.41 0.4% 57.75
פסגות שיא השתלמות כללי 2.97% 19.67% 0.52 0.69% 9024.64
רום קרן השתלמות לעובדי רשויות מקומיות - קלאסי כללי 3.05% 17.21% 0.49 0.38% 3597.38
אחים ואחיות - מסלול כללי 4.43% 19.17% 0.59 0.22% 2139.18
השתלמות רופאים כללי 3.87% 16.68% 0.47 0.24% 1309.13
פ.ר.ח - כללי 4.46% 17.51% 0.5 0.49% 179.60
קרן השתלמות עובדי חברת חשמל 0.77% 10.13% 0.28 0.28% 731.21
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי 2.93% 22.53% 0.6 0.3% 4869.35
כלל מרכזית לפיצויים 2.74% 19.12% 0.52 0.75% 75.01
כלל השתלמות כללי 3.19% 20.62% 0.58 0.61% 8584.85
מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי 3.77% 0.43% 52.00
מורים על יסודי 1.51% 14.48% 0.4 0.24% 5256.51
מורים וגננות - מסלול כללי 4.55% 19.66% 0.58 0.14% 16490.74
מורים תיכוניים - מסלול כללי 4.54% 19.99% 0.59 0.14% 5880.18
סוכנות-תגמולים 2.91% 18.64% 0.71 0% 338.06
חקלאים-אחרות 3.82% 15.02% 0.53 2% 76.35
מקפת-אחרות 3.91% 14.68% 0.53 1.96% 36.53
בנין-אחרות 3.58% 16.08% 0.53 0.75% 20.14
מבטחים-אחרות 3.85% 14.41% 0.52 2% 690.48
מחוג מסלול כללי 1.62% 20.69% 0.5 0.19% 375.12
מגדל השתלמות כללי 3.71% 20.75% 0.59 0.68% 11838.66
שיבולת - השתלמות 1.64% 13.23% 0.69 0.17% 201.45
כלל גמל-מסלולית 0.18% 217.19
פסגות מסלולית לפיצויים 0.33% 994.61
הלמן-אלדובי מרכזית לפיצויים רב מסלולית 0.26% 384.65
הדס 0.25% 15.48
מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי 3.69% 20.65% 0.57 0.6% 1002.98
מגדל-מרכזית לפיצויים 4.09% 20.96% 0.58 0.86% 127.56
הראל רבת מסלולים 0% 20.91
מבטחים מרכזית לפיצויים 1.61% 17.24% 0.5 0.55% 126.06
מנורה מבטחים השתלמות כללי 1.44% 18.71% 0.45 0.62% 7046.27
פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 1.68% 11.67% 0.53 0.39% 85.73
הראל דקל 3.11% 19.34% 0.54 0.51% 51.88
פסגות מרפא 3.32% 16.54% 0.47 0.39% 44.88
מיטב דש השתלמות כללי 4.68% 21.99% 0.61 0.63% 7981.86
מיטב דש פיצויים - רבת מסלולים 0.38% 93.73
מיטב דש פיצויים - כללי 3.43% 18.96% 0.51 0.78% 958.90
כלל לדמי מחלה 0.00
מיטב דש בטחון 2.95% 18.19% 0.54 0.32% 17.93
אנליסט השתלמות כללי 3.84% 26.64% 0.6 0.62% 3505.62
אקסלנס השתלמות כללי 4.09% 25.23% 0.62 0.69% 4789.65
אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית 6.19% 23.08% 0.69 0.41% 70.23
הלמן-אלדובי מחלה 0.56% 7.09% 0.27 0.84% 3.26
ילין לפידות מרכזית לפיצויים 2.37% 14.56% 0.6 0.63% 262.43
פסגות שיא השתלמות פאסיבי-כללי 4.57% 18.98% 0.56 0.8% 34.27
אלטשולר שחם השתלמות כללי 5.88% 32.89% 0.85 0.76% 45045.35
אלטשולר שחם פיצויים כללי 6.24% 36.31% 0.92 0.68% 714.20
מנורה מרכזית לפיצויים כללי 2.08% 19.68% 0.49 0.59% 108.73
מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות 1.23% 13.34% 0.53 0.56% 99.01
מבטחים חופשה חגים והבראה 1.36% 15.44% 0.45 1.84% 99.16
מקפת דמי מחלה 4.03% 19.83% 0.56 0.42% 43.71
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 5.64% 28.03% 0.73 0.74% 15216.46
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית 5.88% 22.68% 0.7 0.42% 147.25
לאומי קופה מרכזית לפיצויים 2.18% 19.65% 1 1.12% 152.87
פסגות קמה 0.71% 10.65% 0.53 0.2% 210.36
פסגות פיצויים בטא 2.43% 18.97% 0.43 0.37% 88.10
מיטב דש פיצויים סלע 2.33% 13.23% 0.75 0.68% 21.73
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית 1.13% 15.98% 0.45 0.33% 279.36
מרכזית לפנסיה תקציבית של עובדי עיריית ת"א 0% 0.00
כלל תקציבית 2% 11.33% 0.8 1.59% 4.51
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 6.37% 38.37% 0.81 0.78% 1704.15
הראל קופה לפנסיה תקציבית 3.29% 19.84% 0.56 1.29% 22.43
מקפת תקציבית 2.9% 15.48% 0.6 0.24% 85.30
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות 1.37% 10.12% 0.69 0.33% 465.71
מיטב דש פיצויים - טווח קצר 0.09% 0.53% -3.78 0.57% 2.49
מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות 1.38% 10.65% 0.73 0.63% 35.40
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 0.55% 4.45% 0.47 0.39% 18.49
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי -0.93% 0.84% -0.06 0.51% 3.01
השתלמות משפטנים ללא מניות 1.07% 9.76% 0.56 0.41% 3.50
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות -0.37% 5.25% 0.31 0.22% 34.73
מיטב גמל בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.29% 2774.73
מיטב השתלמות בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.36% 1164.65
הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי 2.44% 13.86% 0.38 0.46% 120.04
הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי 4.84% 20.13% 0.5 0.43% 155.28
פסגות גמל בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.17% 555.09
פסגות השתלמות בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.27% 80.87
אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 0.18% 189.49
אקסלנס תגמולים בניהול אישי -1.5% 1.9% 0.06 0.24% 82.84
אקסלנס השתלמות בניהול אישי 16.21% 10.43% 0.51 0.17% 68.14
פסגות עתיד גמל מרכזית כללי 6.24% 0.1% 24.64
הפניקס גמל בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.18% 1328.17
הפניקס השתלמות בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.22% 402.35
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול עד 10% במניות 0.74% 11.83% 0.46 0.41% 2.25
אי.בי.אי גמל בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.38% 929.86
אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.24% 614.36
אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי -6.71% -6.71% -0.15 0.75% 0.30
אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 0.4% 0.4% 0.01 0.8% 0.94
איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.37% 966.73
איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי 0% 0% -13.58 0.42% 238.04
מגדל השתלמות פאסיבי כללי 1.61% 0.5% 45.94
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 5.79% 0.69% 5090.39
פסגות NEXT גמל להשקעה כללי 3.28% 0.54% 607.86
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 6.46% 0.65% 246.96
אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 4.68% 0.67% 2.88
קל גמל להשקעה כללי כללי 0% 0.00
אקסלנס גמל להשקעה כללי 4.05% 0.57% 438.47
אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי 2.05% 0.55% 27.98
מגדל גמל להשקעה כללי 3.66% 0.67% 206.22
הלמן-אלדובי גמל להשקעה כללי 3.27% 0.57% 152.89
הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי - כללי 2.96% 0.56% 52.84
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 4.25% 0.56% 373.11
מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 3.29% 0.49% 6.24
כלל גמל לעתיד כללי 2.64% 0.65% 343.30
ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב' 4.82% 23.19% 0.68 0.37% 262.90
הראל גמל להשקעה כללי 3.08% 0.66% 246.66
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי 1.96% 16.69% 0.41 0.63% 406.56
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי 1.64% 0.58% 705.89
הראל השתלמות IRA IRA 0% 0.00
אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים 2.06% 17.97% 0.44 0.57% 12.48
מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA 0% 0.23% 18.77
מגדל השתלמות בניהול אישי IRA 0% 0.19% 8.65
אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים 0.13% 218.38
הלמן-אלדובי פנסיה תקציבית 0.12% 0.1% 40.21
מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי 2.53% 0.14% 23.71
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 2.92% 0.5% 25.64
מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים -2.72% 0.38% 3.17
אלפא מור תגמולים מעורב מחקה מדדים -1.48% 0.39% 1.66
הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי 2.87% 0.57% 97.50
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 6.1% 0.7% 554.82
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי 2.18% 0.42% 21.00
קל השתלמות כללי -3.78% 0.32% 0.39
קל השתלמות כללי פאסיבי 0% 0.00
מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי 0% 0.00
מור השתלמות כללי 14.41% 0.47% 1121.91
מור קופות גמל להשקעה כללי 11.61% 0.5% 141.91
אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי 0.00
אינפיניטי השתלמות כללי 0.00
  • 1

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קופות גמל

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קופה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

למד על קופת גמל

קופות גמל לפי חברה

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ
חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
לאומי קמ"פ בע"מ
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מור קופות גמל בע"מ
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
סלייס גמל בע"מ
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
קופת"ג של עובדי עירית חיפה
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ