מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות - 1145

קופת גמל מרכזית לפיצויים מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה מרכזית לפיצויים
שם חברה מנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תאריך הקמה 12/9/2005
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.56%

יתרות
הפקדות ללא העברות -0.01
משיכת כספים ללא העברות -7.02
העברות בין הקופות -6.72
צבירה נטו -13.75
יתרת נכסים 97.09

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה -0.08%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה -0.92%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.19%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.18%
תשואה מצטברת 3 שנים 7.13%
תשואה מצטברת 5 שנים 11.6%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 2.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 2.22%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.4%
סטיית תקן 60 חודשים 1.14%
אלפא שנתית -0.72%
שארפ ענף -0.14%
שארפ כל הקופות -0.23%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.37%
יחס נזילות 88.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות44.05%42766.46
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות26.48%25706.9
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.23%4102.42
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות7.12%6915.56
פיקדונות1.36%1320.73
הלוואות5.66%5495.73
מזומנים ושווי מזומנים5.81%5638.84
קרנות נאמנות3.99%3877.85
נכסים אחרים1.3%1260.89
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים87.47%84916.09
נכסים לא סחירים12.53%12169.3
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ83.66%81224.55
נכסים בחו"ל ובמט"ח16.34%15860.83

גרף יתרות של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

גרף תשואות של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה גמל והשתלמות

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור