פסגות מרפא - 872

קופת גמל פסגות מרפא של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקופת גמל זו.


נתונים כלליים
סוג קופה תגמולים ואישית לפיצויים
שם חברה מנהלת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 21/9/2003
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.39%

יתרות
הפקדות ללא העברות -0.02
משיכת כספים ללא העברות -2.74
העברות בין הקופות 0
צבירה נטו -2.76
יתרת נכסים 68.43

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.49%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.37%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.28%
תשואה מצטברת 3 שנים 14.21%
תשואה מצטברת 5 שנים 18.28%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.53%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.41%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.07%
סטיית תקן 60 חודשים 1.16%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ ענף -1.02%
שארפ כל הקופות -0.88%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.81%
יחס נזילות 91.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות26.57%18184.26
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות25.62%17531.67
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.96%657.95
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.06%22621.48
פיקדונות0.26%175.1
הלוואות0%0
מזומנים ושווי מזומנים7.77%5314.85
קרנות נאמנות5.35%3660.33
נכסים אחרים0.42%284.91
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.45%67366.58
נכסים לא סחירים1.55%1063.97
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.51%48251.96
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.49%20178.59

גרף יתרות של פסגות מרפא

גרף תשואות של פסגות מרפא
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של פסגות מרפא

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו