השוואת קופות גמל

השוואת קופות גמל, קופות גמל להשקעה, קופות גמל להשקעה - חיסכון לכל ילד וקרנות השתלמות של חברות הגמל והפנסיה הקיימות בשוק הפנסיה וחיסכון ארוך הטווח. המערכת מאפשרת להשוות תשואות לפי תקופה, השוואה של סיכון מול תשואה, חלוקה לנכסים, דמי ניהול ויתרת נכסים. ניתן להשוות עד 4 קופות או קרנות בהשוואה מפורטת עם אפשרות יצירת גרפים להשוואה ויזואלית קלה.


שם קופה
חברה מנהלת
התמחות
הנתונים מעודכנים נכון לחודש אוגוסט 2020
מיין לפי:  מדד שארפ | דמי ניהול
קופות גמל 601 עד 726 מתוך - 726
השווה
שם קופהתשואה שנה אחרונהתשואה 5 שניםמדד שארפ שיעור דמי הניהול הממוצע מסך הנכסים שנצברו בקרן בשנה האחרונה דמי ניהול יתרת נכסים
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה 6.54% 0.66% 1531.74
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 5.32% 0.68% 7185.75
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 3.91% 0.66% 1323.88
קופת גמל עמ"י 60 ומעלה 1.9% 0.33% 66.32
קופת גמל עמ"י 50-60 3% 0.33% 1856.98
שדות גמל לבני 50 ומטה 4.15% 0.37% 0.24
שדות גמל לבני 60 ומעלה 1.68% 0.39% 0.68
שדות גמל לבני 50 עד 60 4.36% 0.37% 185.81
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה 6.6% 0.72% 7457.35
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 5.84% 0.71% 27136.14
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 5.96% 0.71% 12348.47
הנדסאים גמל - מסלול עד 50 5.54% 0.36% 21.64
הנדסאים גמל - מסלול 50-60 4.01% 0.38% 757.26
הנדסאים גמל - 60 ומעלה 2.53% 0.36% 50.79
פיצויים עיריית ת"א - לבני 50 ומטה 0% 0.00
פיצויים עיריית ת"א - מסלול לבני 50-60 3.49% 0.45% 140.39
פיצויים עיריית ת"א -מסלול 60 ומעלה 0% 0.00
עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50 ומטה. 4.18% 0.38% 11.49
עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 50-60 2.84% 0.39% 949.01
עירית ת"א תגמולים מסלול לבני 60 ומעלה 1.17% 0.38% 26.15
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 2.63% 0% 237.07
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.86% 0% 42.56
אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 3.65% 0% 42.05
מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה 2.52% 0% 54.34
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.05% 0% 265.06
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.51% 0% 74.30
מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 1.75% 0% 53.87
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 5.94% 0% 491.64
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 5.73% 0% 979.14
אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 8.11% 0% 2322.99
אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה 6.58% 0% 398.29
אקסלנס חיסכון לילד - הלכה 2.81% 0% 15.62
קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 3.13% 0% 222.42
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0.03% 0% 1.45
קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר -0.92% 0.03% 1.57
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0.07% 0% 31.11
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה 1.44% 0% 8.51
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.12% 0% 229.33
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.19% 0% 37.29
הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 5.73% 0% 32.83
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 3.82% 0% 230.50
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 1.96% 0% 74.97
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 17.21% 0% 87.31
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.95% 0% 6.67
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 15.86% 0% 13.88
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.49% 0% 217.93
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.89% 0% 335.81
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.99% 0% 154.56
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 5.85% 0% 142.41
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 1.5% 265.58
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 2.99% 73.94
פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 4.85% 157.92
פסגות חיסכון לילד - הלכה 3.32% 909.78
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 3.37% 0% 261.04
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 3.63% 0% 119.90
מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר 5.16% 0% 77.51
מיטב דש חיסכון לילד - הלכה 3.67% 0% 152.33
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 6.1% 0.7% 554.82
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות 3.68% 0.73% 46.11
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות 4.08% 0.71% 110.09
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות 3.17% 0.66% 32.81
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 8.85% 0.68% 302.71
אינפיניטי גמל להשקעה מניות 5.38% 0.5% 13.30
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי 2.18% 0.42% 21.00
מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות 2.22% 0.46% 18.49
הלמן-אלדובי להשקעה מחקה מדד S&P500 16.3% 0.54% 166.48
עובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית -0.36% 0.09% 2.31
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה 12.04% 0% 8.57
קל השתלמות כללי -3.78% 0.32% 0.39
קל השתלמות כללי פאסיבי 0% 0.00
קל השתלמות אג"ח אג"ח 2.22% 0.18% 31.10
קל השתלמות מניות מניות 0% 0.00
קל השתלמות אג"ח פאסיבי 0% 0.00
קל השתלמות מניות פאסיבי 0% 0.00
קל השתלמות מדד מניות ישראל 0% 0.00
קל השתלמות מדד אג"ח ישראל 0% 0.00
קל השתלמות מדד חו"ל 0.01% 0.43
קל השתלמות אג"ח צמוד מדד בינוני 0% 0.00
קל השתלמות חו"ל חו"ל 0% 0.00
קל השתלמות חו"ל פאסיבי 0% 0.00
מור קופות גמל להשקעה כללי פאסיבי 0% 0.00
קל גמל קופת גמל לחסכון אג"ח אג"ח 2.34% 0.18% 73.43
קל גמל קופת גמל לחסכון מניות מניות 0% 0.00
קל גמל קופת גמל לחסכון חו"ל חו"ל 0% 0.01
קל גמל קופת גמל לחסכון מדד אג"ח 0% 0.00
קל גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות 0% 0.00
קל גמל קופת גמל לחסכון מדד מניות ישראל 0% 0.00
קל גמל קופת גמל לחסכון מדד אג"ח ישראל 0% 0.00
קל גמל קופת גמל לחסכון מדד חו"ל 0% 0.10
קל גמל קופת גמל לחסכון אג"ח צמוד מדד בינוני 0% 0.00
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 3.92% 0.22% 1.77
קל גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50 -3.38% 1.01% 2.44
קל גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60 0% 0.09
קל גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה 0% 0.48
אקסלנס גמל חו"ל 0% 0.00
אלטשולר שחם השתלמות הלכה 6.47% 0.76% 78.09
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה 6.59% 0.72% 65.19
השתלמות רופאים מניות 13.26% 0.24% 0.97
קופת גמל עמ"י מניות מניות -19.53% 0.17% 1.08
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות 3.57% 0.65% 205.21
אלפא מור תגמולים מניות 35.99% 0.47% 288.78
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 18.23% 0.45% 377.04
אלפא מור תגמולים מדרגות 50-60 14.5% 0.47% 1323.86
אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 9.8% 0.44% 847.11
מור השתלמות כללי 14.41% 0.47% 1121.91
מור השתלמות מניות 32.46% 0.46% 313.49
מור קופות גמל להשקעה מניות 28.95% 0.51% 99.55
מור קופות גמל להשקעה כללי 11.61% 0.5% 141.91
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה 11.41% 0.46% 3.39
כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 2.52% 58.15
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות 3.36% 70.98
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות 8.70
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות 29.99
אלפא מור תגמולים אג"ח עד 25% במניות 16.07
שיבולת-תגמולים מניות מניות 0.00
אקסלנס גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 9.19
אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי כללי 0.00
אינפיניטי השתלמות כללי 0.00
רום מסלול הלכה 0.00
מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P500 49.92
מיטב דש גמל מחקה מדד S&P500 38.45
אקסלנס גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 0.74
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0.00
מיטב דש גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500 0.00
אקסלנס גמל מחקה מדד s&p500 0.00
אקסלנס השתלמות מחקה מדד s&p500 0.00

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

קבל הצעה ממשווק פנסיוני בתנאים אופטימליים
סמן עד 4 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים לקבלת הצעות ודיוור

טיפים בהשוואת קופות גמל

  • השוו תשואות לטווח ארוך של 5 שנים
  • השוו מדד שארפ של הקרן, ככל שהמדד גבוה יותר איכות הקרן גבוהה יותר
  • השוו תשואה שנתית ממוצעת של 5 שנים, כל הבדל קטן הוא משמעותי לכמות הכסף שתחסכו
  • השוו בין מסלולי השקעה שונים להבין את משמעות החיסכון לטווח ארוך
  • השוו את דמי הניהול אם אין לכם הסדר דרך העבודה קבלו הצעה מכמה גופים ותשאפו לקבל לפחות את דמי הניהול הממוצעים
  • למה כדאי לשאוף? קופה עם תשואה גבוה לאורך זמן, בעלת מדד שארפ גבוה ודמי ניהול נמוכים

למד על קופת גמל

קופות גמל לפי חברה

אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אנליסט קופות גמל בע"מ
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ
החברה לניהול קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
הראל פנסיה וגמל בע"מ
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ
חברת ב'ת למ'ד דל'ת בע"מ
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
כלל פנסיה וגמל בע"מ
לאומי קמ"פ בע"מ
מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מור קופות גמל בע"מ
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ
מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
סלייס גמל בע"מ
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ
עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ
קופת"ג של עובדי עירית חיפה
קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ
קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ
רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ