הפניקס ביטוח מבנה ותכולה "הבית שלי"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על הפניקס ביטוח מבנה ותכולה "הבית שלי" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


הפניקס ביטוח מבנה ותכולה "הבית שלי"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
תוכנית ביטוח המשלבת ביטוח מבנה ותכולת דירה.
הביטוח כולל הרחבות ללא תשלום נוסף כמו אובדן שכר דירה והוצאות לאחר קרות הנזק וכן כיסויי תכולה לאורחים ותכולה מחוץ לבית.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת:
בפוליסות שנרכשו לפני 3.9.17 הכיסוי ניתן על ידי חברת "אמינות אקספרס בע"מ" על ידי פניה למוקד "אמינות אקספרס בע"מ" מקבוצת שחר, בטלפון 5420*, 1700-70-71-71. המוקד פעיל 24 שעות ביממה.

בפוליסות שנרכשו אחרי 3.9.17 : בדקו בדף פרטי הביטוח האם רכשתם כיסוי "שרברב הסדר" או "שרברב פרטי".
לשרברב הסדר יש לפנות למוקד הפניקס לתיאום ביקור בטלפון 5070* או 1700-50-50-73. תוכלו לאתר שרברבים באתר הפניקס בדף "איתור שרברבים".
השתתפות עצמית מבנה 544 ש"ח.
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 500,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה אפשרות בחירה בין מסלול "מקיף" או מסלול "כל הסיכונים":
מסלול "מקיף" של כל התכולה פרט לשעונים ותכשיטים שיכוסו במסלול "כל הסיכונים" מ- 10% עד 25% מסכום ביטוח התכולה.
כיסוי "כל הסיכונים" של כל התכולה וכן כיסוי "כל הסיכונים" של שעונים ותכשיטים - מ- 10% עד 25% מסכום ביטוח התכולה.
בשני המסלולים ניתנים הכיסויים:
  • כיסוי בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים הנמצאים מחוץ לדירה - 5% מסכום הביטוח
  • כיסוי תכולה הנמצאת בבניין עזר, שירות או מחסן - 5%
  • כיסוי שבר כתוצאה מתאונה לציוד אלקטרוני ביתי
  • כיסוי שבר כתוצאה מתאונה לשמשות, כיורים ומראות - 5%
  • חבות מעביד לעובד משק בית עד 5,250,000 ש"ח לתובע ועד 17,500,000 לכל תקופת הביטוח
השתתפות עצמית תכולה 544 ש"ח.
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 1,000,000 ש"ח למקרה ולכל תקופת הביטוח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית של 10%.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם