הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
ביטוח דירה "דירה פלוס" של הכשרה כולל כיסויים רבים והרחבות שתוכלו להוסיף.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת- לטיפול בכל נזק מים בדירה, הן על ידי שירות שרברב בהסדר והן על ידי שירות שרברב פרטי, עליך ליידע את חברת הכשרה דרך סוכן הביטוח או על ידי פניה למוקד הכשרה 3453*. באתר הכשרה נמצאת רשימת שרברבי הסדר הכוללת מספר חברות שרברבות, ללא דירוג שירות.
השתתפות עצמית מבנה 465 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 1,200,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים כלול בפרמיה. גובה הכיסוי - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, ולמתגוררים בקומות ביניים - עד 20% מביטוח התכולה
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 465 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 1,200,000 ש"ח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית 10%


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם