הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


הכשרה ביטוח מבנה ותכולה "דירה פלוס"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
ביטוח דירה הכולל כיסויים והרחבות רבים.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת- באמצעות חברת ש.כ.ל מקבוצת שגריר או חברת "שחר" או שרברב פרטי הנמצא בהסדר עם הכשרה
השתתפות עצמית מבנה 465 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 1,200,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים כלול בפרמיה. גובה הכיסוי - עד 10% מסכום ביטוח התכולה, ולמתגוררים בקומות ביניים - עד 20% מביטוח התכולה
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 465 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 1,200,000 ש"ח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית 10%


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם