מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
פוליסת ביטוח "רימון לדירה" של מנורה מבטחים מעניקה שיפוי (החזר כספי) במקרה של אובדן או נזק שנגרמו לדירה או תכולתה כתוצאה ישירה ממסיכון אחד או יותר מהמפורטים בפוליסה.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת - בדף פרטי הביטוח מתואר הכיסוי שרכשתם: 1. שרברב של פמי, שחר או ש.כ.ל - יש להתקשר למוקד החברה הרשומה בדף פרטי הביטוח.
חברת שחר - 5420* חברת פמי - 03-9535660 חברת ש.כ.ל - 8888*
או
2. שרברב הסדר. ניתן לבחור מהרשימה באתר (המכילה פרטי שרברבים, ציון שירות ומספר המדרגים) ולתאם ביקור דרך מוקד 9042* או 072-2707779. יש להגיש טופס תביעה
או
3. החזר הוצאות שרברב פרטי. לקבלת החזר יש לתאם ביקור שמאי דרך מוקד 2000*. יש להגיש טופס תביעה
השתתפות עצמית מבנה 588 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 500,000 ש"ח.
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי מקיף של תכשיטים ושעונים שערכם גבוה מ-5,000 ש"ח - יכוסה עד 10% מסכום הביטוח ועד 2% לפריט אחד.
כיסוי כל הסיכונים של תכשיטים - כלול עד 10%. בקומת ביניים - עד 20%.
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 588 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 500,000 ש"ח.
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית של 10%.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם