מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


מנורה ביטוח מבנה ותכולה "רימון לדירה"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
פוליסת ביטוח המעניקה שיפוי (החזר כספי) במקרה של אובדן או נזק שנגרמו לדירה או תכולתה כתוצאה ישירה ממסיכון אחד או יותר מהמפורטים בפוליסה.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת - באמצעות חברת "שחר".
השתתפות עצמית מבנה 588 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 500,000 ש"ח.
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי מקיף של תכשיטים ושעונים שערכם גבוה מ-5,000 ש"ח - יכוסה עד 10% מסכום הביטוח ועד 2% לפריט אחד.
כיסוי כל הסיכונים של תכשיטים - כלול עד 10%. בקומת ביניים - עד 20%.
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 588 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 500,000 ש"ח.
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית של 10%.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם