הראל ביטוח מבנה ותכולה "אדירה - ארד"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על הראל ביטוח מבנה ותכולה "אדירה - ארד" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


הראל ביטוח מבנה ותכולה "אדירה - ארד"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
הפוליסה מאפשרת גמישות בהתאמת הכיסויים
כיסוי ביטוחי מבנה כיסוי נזקים של צנרת - באמצעות חברת ש.ח.ר או חברת אחים יהב או כיסוי שרברב פרטי
השתתפות עצמית מבנה 495 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 600,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי תכשיטים ושעוני יד- עד 10% מביטוח התכולה.
השתתפות עצמית תכולה 495 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 600,000 ש"ח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית 10%


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם