שומרה ביטוח מבנה ותכולה "בונוס לדירה"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על שומרה ביטוח מבנה ותכולה "בונוס לדירה" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


שומרה ביטוח מבנה ותכולה "בונוס לדירה"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
"בונוס לדירה" מכסה נזקים לדירה ותכולה בהתאם לפרקים והכיסויים הנרכשים.
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת - בפוליסות לפני 3 בספטמבר 2017 ינתן השירות באמצעות המוקד של חברת השרברבים הרשומה בדף פרטי הביטוח. מוקד התיקונים של חברת שחר בטלפון: 5420* או מוקד התיקונים של חברת "פריים סרוויס" בטלפון: 1700-500-420.

בפוליסות אחרי 3 בספטמבר 2017 תיאום שירות שרברב הסדר נעשה דרך מוקד שרות נזקי מים: 03-9258012. תוכלו לבחור שרברב מהרשימה באתר שומרה, המכילה פרטי שרברבים, הדירוג שלהם ומספר המדרגים.
השתתפות עצמית מבנה 550 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 500,000 ש"ח למקרה ולתקופה
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי מקיף של תכשיטים - כלול עד 10%.
כיסוי כל הסיכונים של תכשיטים - בתשלום נוסף.
כולל חבות מעבידים בסך 6,000,000 למקרה
השתתפות עצמית תכולה 550 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 500,000 ש"ח למקרה ולתקופה
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית של 10%.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם