מגדל ביטוח מבנה ותכולה "מגדל לבית"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על מגדל ביטוח מבנה ותכולה "מגדל לבית" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


מגדל ביטוח מבנה ותכולה "מגדל לבית"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
פוליסת "מגדל לבית" מציעה כיסויים ביטוחיים סטנדרטיים וכיסויים ייחודיים כמו כיסוי לגינה ותכולתה. אפשר לרכוש הרחבות לסוגי תכולה ומבנה שונים.
כיסוי ביטוחי מבנה כיסוי נזקים של צנרת ומים - בביטוחים שנרכשו לפני 3.9.17 יש לפנות ישירות למוקד החברה הרשומה בדף פרטי הביטוח.
בביטוח שנרכש אחרי 3.9.17: כיסוי מסוג "שרברב הסדר" מפעילים על ידי בחירת שרברב בדף איתור שרברבים באתר החברה המכיל שמות שרברבים ודירוגים שקיבלו ופניה למוקד חברת ניהול תביעות פרוייקטיב כדי לתאם ביקור בטלפון 03-5688523.
לבוחרים כיסוי מסוג "שרברב פרטי" - החזר הוצאות ינתן לאחר ביקור שמאי
השתתפות עצמית מבנה 543 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 750,000 ש"ח למקרה
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי תכשיטים מקיף - עד 10% מביטוח התכולה. ניתן להרחיב את הכיסוי
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 543 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 750,000 ש"ח למקרה
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית 10%


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם