מגדל ביטוח מבנה ותכולה "מגדל לבית"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על מגדל ביטוח מבנה ותכולה "מגדל לבית" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


מגדל ביטוח מבנה ותכולה "מגדל לבית"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
הפוליסה מציעה כיסויים ביטוחיים סטנדרטיים וכיסויים ייחודיים כמו כיסוי לגינה ותכולתה.
כיסוי ביטוחי מבנה כיסוי נזקים של צנרת - באמצעות שרברב פרטי או שרברב בהסדר
השתתפות עצמית מבנה 543 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 750,000 ש"ח למקרה
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי תכשיטים מקיף - עד 10% מביטוח התכולה. ניתן להרחיב את הכיסוי
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 543 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 750,000 ש"ח למקרה
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית 10%


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם