שלמה ביטוח מבנה ותכולה "הום Home"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על שלמה ביטוח מבנה ותכולה "הום Home" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


שלמה ביטוח מבנה ותכולה "הום Home"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת - באמצעות פמי פרמיום או ש.כ.ל מבית שגריר. ניתן לרכוש שירות מורחב
השתתפות עצמית מבנה 470 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 1,000,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי כל הסיכונים של תכשיטים ללא תשלום נוסף עד 20% מסכום הביטוח
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 470 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 1,000,000 ש"ח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית של 10%.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם