שלמה ביטוח מבנה ותכולה "הום Home"

בדף זה תקבלו סקירה מתומצתת על שלמה ביטוח מבנה ותכולה "הום Home" כולל מיגון נדרש לרכב, גבול כיסוי מירבי בנזק לצד ג', השתתפות עצמית, שירותים משפטיים, שירותי גרירה וחילוץ, כיסוי לרדיו ושמשות ואחוז קביעת נזק טוטאלי.


שלמה ביטוח מבנה ותכולה "הום Home"

תיאור מיגון נדרש: כניסה- פלדלת או מנעול רב זרועי או שני מנעולי צילינדר לפחות.
ביטוח "שלמה home" כולל רשימת כיסויים והרחבות גמישה ומציע השתתפות עצמית נמוכה
כיסוי ביטוחי מבנה נזקי צנרת - לפוליסות שנרכשו לפני 3.9.17: הפעלת כיסוי שרברב הסדר נעשה על ידי פניה למוקד חברת ההסדר הרשומה בדף פרטי הביטוח.
לפוליסות שנרכשו אחרי 3.9.17 ולפני 30.11.18: מאתרים שרברב דרך אתר האינטרנט של "שלמה ביטוח", ומתאמים ביקור דרך מוקד שרות הלקוחות בטלפון: 073-2039584
פוליסות שנרכשו מ- 1.12.18 ואילך: בכיסוי "שרברב הסדר" בוחרים אחת מ-4 חברות השרברבים המופיעות בדף השרברבים ומתאמים ביקור דרך מוקד נזקי מים של שלמה במספר 3739*.
בכיסוי "כל שרברב" מתאמים ביקור שמאי דרך מוקד תביעות שלמה בטלפון : 03-7181444 להערכת סכום החזר ההוצאות.
השתתפות עצמית מבנה 470 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' מבנה 1,000,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי תכולה כיסוי כל הסיכונים של תכשיטים ללא תשלום נוסף עד 20% מסכום הביטוח
כולל חבות מעבידים.
השתתפות עצמית תכולה 470 ש"ח
גבול כיסוי מקסימלי צד ג' תכולה 1,000,000 ש"ח
כיסוי לרעידות אדמה השתתפות עצמית של 10%.


מידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה. חברות הביטוח רשאות לקבוע תנאים או תעריפי פרמיה שונים לפי מדיניותן.

קבל הצעה לביטוח דירה

סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם