מגדל מסלול מניות - 76

פירוט ביטוח המנהלים מגדל מסלול מניות של מגדל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת מגדל
דמי ניהול - הפקדות 2.7143%
דמי ניהול - נכסים 1.11%
יתרת נכסים 1518.588

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.52%
תשואה מצטברת לתקופה 6.44%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.76%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.49%
תשואה מצטברת 3 שנים 31.29%
תשואה מצטברת 5 שנים 34.24%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 9.5%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.07%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 2.57%
סטיית תקן 60 חודשים 2.71%
אלפא שנתית 2.04%
שארפ תשואה חציונית ענף 0.26%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.62%
יחס נזילות 94.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים18.25%277.2
אג"ח ממשלתיות סחירות13.88%210.77
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות63.38%962.53
נכסים אחרים0.76%11.61
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים100.03%1518.99
נכסים לא סחירים-0.03%-0.4
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ55.92%849.17
נכסים בחו"ל ובמט"ח44.08%669.42המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו