הראל-קרן י' חדשה - 259013

פירוט ביטוח המנהלים הראל-קרן י' חדשה של הראל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת הראל
דמי ניהול - הפקדות -
דמי ניהול - נכסים 1%
יתרת נכסים 404.2328

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה -0.07%
תשואה מצטברת לתקופה -0.85%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.35%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.37%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.52%
תשואה מצטברת 5 שנים 24.58%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.32%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.49%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.09%
סטיית תקן 60 חודשים 1.21%
אלפא שנתית 1.56%
שארפ תשואה חציונית ענף 0.95%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.7%
יחס נזילות 68.4%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים4.8%19.41
אג"ח ממשלתיות סחירות15.86%64.1
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות10.8%43.64
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות27.46%111.02
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.09%8.44
פיקדונות0.24%0.96
נכסים אחרים14.82%59.91
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים56.26%227.42
נכסים לא סחירים43.74%176.81
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ70.9%286.6
נכסים בחו"ל ובמט"ח29.1%117.63המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו