הראל ביטוח בריאות

חברת הביטוח הראל כוללת תוכניות ביטוח בריאות המתאימות למגוון צרכים וחישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח בריאות מובנה, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח בריאות פרטי שונות ולהתאים את ביטוח הבריאות הטוב ביותר עבורך.
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 1 עד 15 מתוך - 18
  הראלניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 07/2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
הפוליסה מתחדשת אוטומטית כל שנתיים.

גיל הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות: מלידה ועד גיל 69
עד גיל 20 ומגיל 66 - הפרמיה קבועה. בשאר הגילאים - הפרמיה משתנה ותלויית גיל.
ניתן לרכוש הרחבות לביטוח.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 44.48
פרמיה לחודש


  הראלניתוחים upgrade משלים שב"ן לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות משלים שב"ן לניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל, החל מ- 02/2016.
מיועד לבעלי שב"ן.
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל, מעבר לזכאות בשב"ן
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל

ניתן להצטרף לביטוח עד גיל 69

החל מ – 1 ביולי 2016, התגמולים מותנים בכך שההליך בוצע באמצעות רופא או מוסד רפואי בהסכם.
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • להריון ולידה- תקופת אכשרה של 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 31.14
פרמיה לחודש


  הראלביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ של הראל (450), מהדורת אוקטובר 2017:
 • החזר הוצאות רפואיות והחזר הוצאות נלוות, הקשורות להשתלה או טיפול מיוחד.
 • במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי במקום החזר הוצאות.

הביטוח מכסה טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
גיל הצטרפות: עד גיל 65
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 6.46
פרמיה לחודש


  הראלביטוח לתרופות מיוחדות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016, מהדורת 10/2017:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות מיוחדות - 452 של חברת הראל:
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות.
 • תרופות שאינן מכוסות בסל הבריאות בגין התוויה, לפי סוגי תרופות המפורטות בביטוח.
 • תרופות off-label ותרופות יתום
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.
 • החזר סכומי השתתפות עצמית לתרופות שנרכשו דרך ביטוח משלים בקופת חולים.

תקופת הביטוח: שנתיים. הפוליסה מתחדשת אוטומטית.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
גיל הצטרפות: עד 65 שנים
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 5.24
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Preferred Premium
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות ותרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • אבחון פרטי מהיר באסותא רמת החייל
 • הטבה לביטוח נסיעות
 • כיסוי התייעצות עם רופא מומחה בעת אשפוז
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 163.78
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Preferred Platinum
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 133.97
פרמיה לחודש


  הראלתרופות פרימיום - הרחבה לביטוח תרופות מיוחדות למחלת הסרטן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות מיוחדות למחלת הסרטן (453): החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 10/2017
ביטוח בריאות זה אינו עצמאי. הוא מהווה הרחבה לטיפול בסרטן עבור מבוטחי פוליסת "ביטוח תרופות מיוחדות".
כיסויי ביטוח בריאות:
 • כיסוי רחב לתרופות למחלת הסרטן שאינן כלולות בסל הבריאות ועונות על תנאי הפוליסה.
 • הגדלת סכום הביטוח של תוכנית "ביטוח תרופות מיוחדות" עבור תרופות.
 • בדיקה גנטית של הגידול במקרה של סרטן בשלב מתקדם, לרבות בדיקות בחברת "אונקוטסט טבע". חברה המפעילה מערך בדיקות גנטיות לאבחון וטיפול מותאם אישית לפרופיל הגנטי של החולה ושל הגידול.
 • אופציה של ליווי מקצועי על ידי חברת "אונקוטסט טבע".

תקופת הביטוח: שנתיים.
הביטוח יתחדש כל שנתיים, כל עוד למבוטח יש פוליסת ביטוח תרופות מיוחדות פעיל.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום

גיל כניסה מירבי - 65 שנים
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 5.85
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Upgrade Premium
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות משלימת שב"ן המיועדת למבוטחים בביטוח משלים בקופת חולים.
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות ותרופות מיוחדות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
וגם:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • אבחון פרטי מהיר באסותא רמת החייל
 • הטבה לביטוח נסיעות
 • כיסוי התייעצות עם רופא מומחה בעת אשפוז
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 117.51
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Basic
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות המעניקה כיסויים:
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות
 • ייעוץ רפואי למחלה קשה
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 46.83
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ Basic Platinum
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות המעניקה כיסויים:
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות
 • ייעוץ רפואי למחלה קשה
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
 • וגם
 • כיסוי הוצאות לניתוחים שנדרש לבצע בחוץ לארץ
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 55.11
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ UPGRADE
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות משלימת שב"ן המיועדת למבוטחים בביטוח משלים בקופת חולים.
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים .
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 71.16
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. More
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות בעלות מופחתת, הדורשת השתתפות עצמית של 6,000 ש"ח:
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 60.85
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Extra
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי בעלות מופחתת, הדורש השתתפות עצמית של 3,000 ש"ח לניתוחים בישראל
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה
מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 71.08
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ Upgrade Platinum - בריאים ומרוויחים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן בדמי פרמיה קבועים צמודים למדד לכל תקופת הביטוח. בנוסף, במקרה ביטול ניתן לצבור תקופת ביטוח ללא תשלום.
התוכנית מיועדת למבוטחים בביטוח משלים בקופת חולים.
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
 • וגם:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 108.68
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ PREFERRED
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד.
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 86.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות