הראל - הראל ש.ר.פ UPGRADE

תוכנית ביטוח בריאות הראל ש.ר.פ UPGRADE של הראל. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח הבריאות כולל פירוט על הכיסויים הבאים :ניתוחים בארץ ובחול, השתלות וטיפולים מיוחדים בחול, תרופות מחוץ לסל בריאות וכיסויים ושירותים נוספים שחברת הביטוח מעניקה בתוכנית ביטוח בריאות פרטית זו.


הראל - הראל ש.ר.פ UPGRADE
ניתוחים
כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל


כיסוי הוצאות ניתוח חו"ל

השתלות וטיפול מיוחד בחו"ל
תרופות מחוץ לסל בריאות
כיסויים ושירותים נוספים
כיסוי תחליף ניתוח


פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק וטיפול לאחר ניתוחהוצאות שירותי רפואה אמבולטורייםהתייעצות עם רופא מומחהפיצוי הידבקות באיידס או צהבתפיצוי עבור מוות כתוצאה מניתוחפיצוי עבור אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוחפיצוי החלמה או הבראה לאחר ניתוחפיצוי עבור מצב סיעודי לאחר ניתוחהשתתפות עצמיתשירותים נוספים


המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח בריאות

התייעץ עם מומחה חינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם