הפניקס ביטוח בריאות

חברת הביטוח הפניקס כוללת תוכניות ביטוח בריאות המתאימות למגוון צרכים וחישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח בריאות מובנה, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח בריאות פרטי שונות ולהתאים את ביטוח הבריאות הטוב ביותר עבורך.
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 1 עד 10 מתוך - 10
  הפניקס חברה לביטוחקו ראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • כיסוי טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות

 • הטבה מיוחדת:
  30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
  20% בשנה השניה
  10% בשנה השלישית
גיל כניסה - עד גיל 70

מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 39.01
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פוליסה אחידה מהדורת 10/2017
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל, אגב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
הביטוח יתחדש אחת לשנתיים לתקופה של עוד שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל כניסה לפוליסת ביטוח בריאות: עד גיל 70

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה בת 90 יום
 • תקופת אכשרה בנוגע להריון ולידה היא בת 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 49.40
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחביטוח להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח להשתלות וטיפול מיוחד החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח השתלות:
 • החזר הוצאות רפואיות והוצאות נלוות להשתלה או טיפול מיוחד. הכיסוי זהה לנותן שירות בהסדר ונותן שירות שאינו בהסדר עם המבטחת
 • במקרה של השתלה ניתן לבחור מסלול פיצוי חד פעמי, לפני או אחרי ביצוע ההשתלה, במקום זכויות המסלול הרגיל.

ביטוח השתלות מכסה מקרי טיפול מיוחד בחוץ לארץ וכן השתלות בישראל או בחוץ לארץ, העומדות בתנאי חוק השתלת איברים.
תקופת הביטוח: שנתיים

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה

גיל הצטרפות: עד גיל 70
תנתן הנחה על ביטוח השתלות במסגרת חבילת ביטוח הכוללת גם ביטוח תרופות או ביטוח ניתוחים בישראל.
מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 16.15
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחקו הכסף
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי מורחבת המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
 • וגם
 • ניתוחים פרטיים בישראל
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 118.48
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחביטוח לניתוחים מתאונות דרכים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות זה מאפשר לקבל את הטיפולים הנדרשים במסגרות פרטיות, ולא דרך המסגרות הציבוריות. חבילת "ניתוחים מתאונות דרכים" מעניקה לך כיסוי לניתוחים "מהשקל הראשון" ועד לסכומי ביטוח.
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 18.20
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחחבילת קו פיצוי מהיר
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי הנותן פיצוי במקום כיסוי הוצאות, לכל ניתוח שעובר המבוטח.
 • מתן פיצוי גם למקרה מוות בעת ניתוח.
 • ניתן לקנות כביטוח עצמאי, או לצרף לחבילת ביטוח בריאות.
 • גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 106.50
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחקו כסף מרחיב שב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 87.00
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחקו ראשון פלוס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • וגם
 • ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ

 • הטבה מיוחדת:
  30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
  20% בשנה השניה
  10% בשנה השלישית
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה

מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 55.01
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחגנטיקס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי המעניק אבחון גנטי להערכת סיכונים בריאותיים.
 • אבחון וטיפול בעת מחלה
 • ליווי אישי של המבוטח באירוע רפואי
גיל כניסה מקסימלי עומד על 61 שנים.
מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 39.46
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחחבילת קו פיצוי מהיר מצומצם
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי הנותן פיצוי במקום כיסוי הוצאות, לכל ניתוח שעובר המבוטח. .
עלותו נמוכה יותר מ"קו פיצוי מהיר" וגם הפיצוי נמוך יותר .
 • מתן פיצוי גם למקרה מוות בעת ניתוח.
 • ניתן לקנות כביטוח עצמאי, או לצרף לחבילת ביטוח בריאות.
 • גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 62.48
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות