כלל ביטוח בריאות

חברת הביטוח כלל כוללת תוכניות ביטוח בריאות המתאימות למגוון צרכים וחישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח בריאות מובנה, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח בריאות פרטי שונות ולהתאים את ביטוח הבריאות הטוב ביותר עבורך.
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 1 עד 12 מתוך - 12
  כלל חברה לביטוחמדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2017
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017.
כיסויי ביטוח הבריאות כוללים:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. הביטוח מתחדש אוטומטית כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 56.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוח מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב"ן 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לניתוחים בישראל משלים שב"ן החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל משלים שב"ן- כל סוגי הניתוחים
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח, משלים שב"ן
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
לאחר סיום ביטוח בריאות זה הוא מתחדש אוטומטית לשנתיים נוספות, אך ניתן לעבור לביטוח בריאות ניתוחים פרטיים שאינו משלים שב"ן, בהודעה למבטחת תוך 60 יום מסיום הפוליסה.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה במקרים הקשורים להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 35.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה הוצאות רפואיות ונלוות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה.
הצטרפות עד גיל 65

קיימות חבילות ביטוח, המעניקות הנחה על מרכיב ביטוח השתלות: 1. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח ניתוחים בישראל
2. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות.
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 10.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל תרופות 2017
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017.
כיסויי ביטוח בריאות מדיכלל תרופות (2245):
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות .
 • תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות להתוויה רפואית אחרת .
 • תרופה המוגדרת כ-OFF LABEL ותרופה יתומה.
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.

תקופת הביטוח: שנתיים
מתחדש מאליו לשנתיים נוספות.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
לתאונה אין תקופת אכשרה.

ינתנו הנחות על הפרמיה לביטוח תרופות למי שרוכש חבילת ביטוח בריאות הכוללת גם ביטוח ניתוחים בישראל ו/או ביטוח השתלות
מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 9.60
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרפקט - חבילת משלים לשב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי שירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 110.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק ניתוחים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 50.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחנספח הרחבה לתרופות - בדיקת אבחון לסרטן וכיסוי לתרופה נוספת
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
הרחבה לביטוח בריאות לתרופות - בדיקת אבחון לסרטן וכיסוי לתרופה נוספת (2246), מעודכן למהדורת 2017.
ביטוח בריאות זה מרחיב את פוליסת "מדיכלל תרופות 2017" ולא ניתן לרכשו כפוליסה עצמאית.
כיסויי ביטוח בריאות:
 • החזר הוצאות על בדיקות לאבחון וטיפול בסרטן
 • כיסוי עבור "תרופות נוספות" המוגדרות בפוליסה ושאינן מכוסות בביטוח בריאות "מדיכלל תרופות 2017"

תקופת הביטוח: שנתיים.
הביטוח מתחדש מאליו כל שנתיים, כל עוד למבוטח יש פוליסת ביטוח בריאות "מדיכלל תרופות 2017" פעילה.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום
לתאונה אין תקופת אכשרה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 4.70
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק ניתוחים נבחרים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי ל-22 סוגי ניתוחים שברשימה בישראל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 92.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרימיום
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 142.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פירסט
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • תרופות מחוץ לסל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 131.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק - כיסוי להשתלות ותרופות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 39.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרפקט - חבילה בהשתתפות עצמית
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים בהשתתפות עצמית:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל המרחיב את כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 121.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות