כלל ביטוח בריאות

חברת הביטוח כלל כוללת תוכניות ביטוח בריאות המתאימות למגוון צרכים וחישוב העלות החודשית על ידי מחשבון ביטוח בריאות מובנה, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח בריאות פרטי שונות ולהתאים את ביטוח הבריאות הטוב ביותר עבורך.באפשרותכם לשנות את מאפייני החיפוש על מנת לקבל מחיר מתאים לפרופיל האישי. שנו את המין הגיל ומספר ילדים לקבלת מחיר מדוייק יותר
מין גיל מין מבוטח/ת 2 גיל מבוטח/ת 2
ילדים עד גיל 21 חברת ביטוח סוג תוכנית
גיל
מין
חברת ביטוח
סוג תוכנית

מיין לפי:  חברה | מחיר
תוכניות ביטוח 1 עד 11 מתוך - 11
  כלל חברה לביטוחמדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח הבריאות כוללים:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה
₪ 56.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוח מדיכלל ניתוחים בישראל משלים שב"ן 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לניתוחים בישראל משלים שב"ן החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל משלים שב"ן
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל משלים שב"ן
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח, משלים שב"ן
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
לאחר סיום ביטוח בריאות זה ניתן לעבור לביטוח בריאות ניתוחים פרטיים שאינו משלים שב"ן, לפי סע' 6 בפוליסה.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה במקרים הקשורים להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה
₪ 35.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל השתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח השתלות החל מפברואר 2016:
ביטוח בריאות המכסה הוצאות רפואיות ונלוות להשתלות וטיפולים מיוחדים בחוץ לארץ

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
במקרה תאונה אין תקופת אכשרה.
הצטרפות עד גיל 65

קיימות חבילות ביטוח, המעניקות הנחה על מרכיב ביטוח השתלות: 1. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח ניתוחים בישראל
2. ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים + ביטוח תרופות מחוץ לסל הבריאות.
₪ 10.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל תרופות 2016
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות לתרופות החל מפברואר 2016:
כיסויי ביטוח בריאות לתרופות:
 • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי בריאות .
 • תרופה הכלולה בסל שירותי הבריאות להתוויה רפואית אחרת .
 • תרופה המוגדרת כ-OFF LABEL ותרופה יתומה.
 • כיסוי לטיפול הרפואי הכרוך בנטילת התרופות.

תקופת הביטוח: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה 90 יום.
לתאונה אין תקופת אכשרה.

ינתנו הנחות על הפרמיה לביטוח תרופות למי שרוכש חבילת ביטוח בריאות הכוללת גם ביטוח ניתוחים בישראל ו/או ביטוח השתלות
₪ 9.60
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרפקט - חבילת משלים לשב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי שירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 110.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק ניתוחים בחו"ל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
"חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
₪ 50.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק ניתוחים נבחרים
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
וגם
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי ל-22 סוגי ניתוחים שברשימה בישראל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 92.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרימיום
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 142.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פירסט
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • תרופות מחוץ לסל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 131.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק - כיסוי להשתלות ותרופות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
₪ 39.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרפקט - חבילה בהשתתפות עצמית
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים בהשתתפות עצמית:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל המרחיב את כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
₪ 121.00
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

התייעץ עם מומחה חינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות