השוואת ביטוח בריאות

אינדקס השוואת ביטוח בריאות מאפשר לאתר ולהשוות פוליסות ביטוח בריאות פרטי כולל חישוב העלות החודשית באמצעות מחשבון ביטוח בריאות מובנה. סוגי ביטוח בריאות שניתן למצוא באינדקס כוללים, ביטוח בריאות עבור ניתוחים והשתלות, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תרופות מחוץ לסל ועוד מגוון ביטוחים המוצעים ע"י חברות הביטוח השונות, כולל מגדל, כלל ביטוח, הראל ביטוח בריאות ועוד
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 46 עד 60 מתוך - 67
  מגדלנספח הרחבה לתרופות מיוחדות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
נספח זה מעניק כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, גם אם אינן מאושרות לטיפול במצבו הבריאותי של המבוטח, ע"י הרשויות המוסמכות, בכפוף לתנאים בהמשך.
 • למבוטחים הזכאים להצטרף תנתן הנחה בפרמיה בשיעור של 20% למשך 3 שנים.

מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 2.70
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ. Basic
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות המעניקה כיסויים:
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות
 • ייעוץ רפואי למחלה קשה
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 46.83
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחחבילת קו פיצוי מהיר
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי הנותן פיצוי במקום כיסוי הוצאות, לכל ניתוח שעובר המבוטח.
 • מתן פיצוי גם למקרה מוות בעת ניתוח.
 • ניתן לקנות כביטוח עצמאי, או לצרף לחבילת ביטוח בריאות.
 • גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 106.50
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרימיום
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 142.00
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פירסט
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • ניתוחים פרטיים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח
 • תרופות מחוץ לסל
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 131.00
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחקו כסף מרחיב שב"ן
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל או בחוץ לארץ
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 87.00
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ Basic Platinum
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות המעניקה כיסויים:
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות שאינן בסל הבריאות
 • ייעוץ רפואי למחלה קשה
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
 • וגם
 • כיסוי הוצאות לניתוחים שנדרש לבצע בחוץ לארץ
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 55.11
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל בייסיק - כיסוי להשתלות ותרופות
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 39.00
פרמיה לחודש


  הראלהראל ש.ר.פ UPGRADE
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות משלימת שב"ן המיועדת למבוטחים בביטוח משלים בקופת חולים.
 • כיסוי ניתוחים פרטיים בישראל משלים שב"ן – מרחיב את הכיסוי של הביטוח המשלים בקופת חולים .
 • השתלות בחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
 • כיסויים שירותיים וביניהם:
 • ביקור רופא בבית, ייעוץ תזונתי, טיפול בלקויות למידה ועוד
גיל הצטרפות מירבי - 65 שנה שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 71.16
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחקו ראשון פלוס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי המעניקה כיסויים:
 • כיסוי או פיצוי להשתלות בחוץ לארץ – לפי בחירת הלקוח
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל הבריאות
 • וגם
 • ניתוחים פרטיים בחוץ לארץ

 • הטבה מיוחדת:
  30% הנחה מהמחיר המוצג בשנה הראשונה
  20% בשנה השניה
  10% בשנה השלישית
גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה

מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 55.01
פרמיה לחודש


  מגדלמגדל בריאות פרטית
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
חבילת ביטוח בריאות פרטי המעניקה את הכיסויים:
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • כיסוי תרופות
 • הרחבה לנספח תרופות מיוחדות
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 33.36
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחגנטיקס
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי המעניק אבחון גנטי להערכת סיכונים בריאותיים.
 • אבחון וטיפול בעת מחלה
 • ליווי אישי של המבוטח באירוע רפואי
גיל כניסה מקסימלי עומד על 61 שנים.
מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 39.46
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל פרפקט - חבילה בהשתתפות עצמית
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי משלימת שב"ן המעניקה כיסויים בהשתתפות עצמית:
 • השתלות
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • תרופות מחוץ לסל
 • כיסוי לשירותים עד הבית באמצעות פמי פרימיום
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • כיסוי לניתוחים פרטיים בישראל המרחיב את כיסוי הביטוח המשלים של קופת חולים
 • טיפולים מחליפי ניתוח
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 121.00
פרמיה לחודש


  מנורהTop Basic
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
תוכנית ביטוח בריאות פרטי הכוללת:
 • השתלות בישראל ובחוץ לארץ
 • טיפולים מיוחדים בחוץ לארץ
 • ניתוחים בחוץ לארץ
 • תרופות מיוחדות
מדד השירות בביטוח בריאות: 76
₪ 25.13
פרמיה לחודש


  הפניקס חברה לביטוחחבילת קו פיצוי מהיר מצומצם
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פרטי הנותן פיצוי במקום כיסוי הוצאות, לכל ניתוח שעובר המבוטח. .
עלותו נמוכה יותר מ"קו פיצוי מהיר" וגם הפיצוי נמוך יותר .
 • מתן פיצוי גם למקרה מוות בעת ניתוח.
 • ניתן לקנות כביטוח עצמאי, או לצרף לחבילת ביטוח בריאות.
 • גיל כניסה מקסימלי- 70 שנה
שיווק הופסק מ-1.2.16 בעקבות רפורמת ביטוחי בריאות
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 62.48
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות