ביטוח בריאות - ניתוחים בישראל

אינדקס השוואת ביטוחי בריאות זה כולל השוואת של ביטוח בריאות פרטי כולל השוואת כיסויים ומחשבון ביטוח בריאות המחשב עלויות חודשיות, בדף זה תוכל להשוות בין תוכניות ביטוח בריאות פרטי בתחום ניתוחים בישראל ולהתאים את ביטוח הבריאות הטוב ביותר עבורך.
מיין לפי:  חברה | מחיר | מדד שירות
תוכניות ביטוח 1 עד 8 מתוך - 8
  הפניקס חברה לביטוחביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות פוליסה אחידה מהדורת 10/2017
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל באמצעות נותן שירות שבהסכם בלבד
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל, אגב ניתוח או טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
הביטוח יתחדש אחת לשנתיים לתקופה של עוד שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

גיל כניסה לפוליסת ביטוח בריאות: עד גיל 70

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה בת 90 יום
 • תקופת אכשרה בנוגע להריון ולידה היא בת 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 82
מדד השירות בביטוח בריאות: 79
₪ 49.40
פרמיה לחודש


  הראלניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 07/2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
הפוליסה מתחדשת אוטומטית כל שנתיים.

גיל הצטרפות לפוליסת ביטוח בריאות: מלידה ועד גיל 69
עד גיל 20 ומגיל 66 - הפרמיה קבועה. בשאר הגילאים - הפרמיה משתנה ותלויית גיל.
ניתן לרכוש הרחבות לביטוח.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 79
מדד השירות בביטוח בריאות: 70
₪ 44.48
פרמיה לחודש


  מנורהניתוחים בישראל וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 02/2016
רשימת הכיסויים בביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם רופא מומחה בישראל אגב ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
לאחר מכן הביטוח מתחדש אחת לשנתיים לפי התנאים המפורטים בפוליסה.

גיל הצטרפות לביטוח בריאות: ניתן להצטרף עד גיל 69
ילדים יכולים להצטרף לפוליסת בריאות משפחתית עד גיל 20
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה- 12 חודשים
 • תקופת אכשרה בנושאי פריון וטיפולים בעובר - 270 יום (כ- 9 חודשים)
 • לתאונה אין תקופת אכשרה

מדד השירות תשלום תביעות: 78
מדד השירות בביטוח בריאות: 76
₪ 48.10
פרמיה לחודש


  מגדלביטוח לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 04/2017
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח עם רופא מומחה בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
מתחדש אוטומטית כל שנתיים.

גיל הצטרפות לביטוח בריאות:
ניתן להצטרף לביטוח בריאות זה מגיל 0 ועד גיל 85.

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה לניתוחים או טיפולים מחליפי ניתוח הקשורים להריון או לידה - 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 72
₪ 59.70
פרמיה לחודש


  כלל חברה לביטוחמדיכלל ניתוחים בישראל ומחליפי ניתוח 2017
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016, מעודכן למהדורת 2017.
כיסויי ביטוח הבריאות כוללים:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות בישראל אגב ניתוח או אגב טיפול מחליף ניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. הביטוח מתחדש אוטומטית כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים
 • אין תקופת אכשרה במקרה הנובע באופן ישיר מתאונה

מדד השירות תשלום תביעות: 81
מדד השירות בביטוח בריאות: 77
₪ 56.00
פרמיה לחודש


  איילון פוליסת ניתוחים אחידה - מהשקל הראשון
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות החל מפברואר 2016
כיסויי ביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
 • התייעצויות עם רופא מומחה אגב הניתוח או הטיפול מחליף הניתוח
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. חידוש אוטומטי כל שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • אכשרה להריון או לידה 12 חודשים

מדד השירות תשלום תביעות: 74
מדד השירות בביטוח בריאות: 73
₪ 57.19
פרמיה לחודש


  ביטוח ישירביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות מהדורת 12/2016
רשימת הכיסויים בביטוח בריאות:
 • ניתוחים בישראל, כולל התייעצויות עם רופא מומחה
 • טיפולים מחליפי ניתוח בישראל
תקופת ביטוח הבריאות: שנתיים. הפוליסה תתחדש אוטומטית מידי שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה 90 יום
 • תקופת אכשרה להריון ולידה 12 חודשים


גיל מירבי לרכישת הביטוח הוא 70 שנה
מדד שירות תשלום תביעות: 85
מדד השירות בביטוח בריאות: 81
₪ 44.00
פרמיה לחודש


  הכשרה חברה לביטוחמגן לניתוחים ולטיפולים מחליפי ניתוח בישראל
להשוואת תוכניות ביטוח לחץ
ביטוח בריאות שתחילתו מפברואר 2016
ביטוח הבריאות מכסה:
 • ניתוחים בישראל
 • טיפול מחליף ניתוח בישראל
 • התייעצויות אגב ניתוח
משך תקופת ביטוח בריאות: שנתיים.
תאריך חידוש ראשון ב- 01/06/2018
תקופות ביטוח בריאות מתחדשות ועוקבות

תקופת אכשרה:
 • תקופת אכשרה של 90 יום
 • תקופת אכשרה של הריון או לידה עומדת על 12 חודשים
מדד השירות בביטוח בריאות:
₪ 59.51
פרמיה לחודש
המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות. חברות הביטוח אינן מחוייבות לאשר כל בקשה לפוליסה.

קבל הצעה לביטוח בריאות

פרטי הביטוח

פרטי איש קשר

קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
          ואני מסכים להם


קבלת האישור להצטרפות לביטוח מותנית באישור חברות הביטוח. אין בתהליך ההצעה משום התחייבות מצד סופרמרקר להשגת אישור להצטרפות לביטוח.

טיפים בהשוואת ביטוח בריאות

 • שנו את מאפייני החיפוש כגון גיל ומספר ילדים על מנת להשוות את המחיר שמתאים לפרופיל שלכם
 • התאימו את תוכנית הביטוח לצרכים שלכם. כיסוי לניתוחים, טיפולים בחו"ל השתלות ותרופות מהווים את ההגנה הבסיסית לאירועים בריאותיים משמעותיים. שירותים נוספים בעלי חשיבות מישנית בלבד
 • בידקו האם ישנן הטבות לילדים בתוכנית ביטוח הבריאות

הכל על ביטוח בריאות