אולי יש לי ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה ?

מעולם לא התעניינת בביטוח, ולפתע קרה מקרה בחייך שגרם לך לחשוב אם לרכוש ביטוח חיים. לפני הרכישה, בדוק האם יש לך כבר ביטוח חיים במסגרת ביטוח או חיסכון אחר. אם כן, תוכל לחסוך כסף רב בהימנעות מקניית ביטוח מיותר.


לעתים ביטוח חיים מסתתר במקומות בלתי צפויים. האם יש לך ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, פוליסת חיסכון, משכנתא? אם ענית "כן" לאחת או יותר משאלות אלה, כנראה שיש לך גם ביטוח חיים בסכום כלשהו.

איך זה יכול להיות?

זכור, אם אתה שכיר, הרי שחובה על פי חוק להפריש עבורך כספים לקרן פנסיה. הפרשות פנסיה חובה עומדות על 6% משכרך ע"י המעביד, 5.5% משכרך ועוד 6% לפיצויים ע"י המעביד. סה"כ 17.5% מהשכר מכוסה. זהו המינימום המחוייב ע"י החוק. אך יש מקומות עבודה המכסים אף יותר. חוק פנסיה חובה גם מחייב כי קרן הפנסיה תכלול ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח אובדן כושר עבודה של קרן הפנסיה מציב רף גבוה יותר להוכחת אובדן כושר עבודה, וקשה יותר לעמוד בו לעומת ביטוחים אחרים. כמו כן, בקרן הפנסיה ביכולתך לבחור מסלול מוטה שארים או אחר, כלומר לבחור האם רכיב ביטוח החיים יבוא על חשבון רכיב אובדן כושר עבודה או להיפך. כתוצאה מכך, הרכיב מצומצם יכסה אחוז קטן יותר ממשכורתך. למשל, במסלול מוטה שארים, הכיסוי לאובדן כושר עבודה יהיה עשוי להיות רק 37% ממשכורתך, ורכיב ביטוח החיים יכלול אחוז גבוה יותר.

בדומה לכך, גם ביטוח מנהלים כולל רכיב ביטוח חיים ורכיב אובדן כושר עבודה. בדוק עם סוכן הביטוח שלך, או הסתכל בעצמך בדפי הפירוט שחברת הביטוח שולחת אליך, מהו חלק המשכורת המכוסה ע"י ביטוח המנהלים ו/או קרן הפנסיה.

במקצועות ומגזרים שונים נהוג לבטח לפחות 75% מסכום המשכורת. מומלץ כי הביטוח יתחלק בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים, על מנת לנצל את היתרונות של כל אחד מהם וכן כדי לצמצם את הסיכון ששינויי חקיקה יעקרו מתוכן דווקא את כלי החיסכון שאליו הועברו כל הכספים שייעדת לזמן פרישה לגמלאות.

אם כך, יש סיכוי טוב כי 40% ממשכורתך מבוטח בקרן פנסיה ו- 35% בביטוח מנהלים, או להיפך. יש מקומות עבודה המרחיבים את ביטוח אובדן כושר עבודה אף מעבר לכך (זאת על מנת למנוע את תחולת סע' 14 לחוק פיצויי פיטורין על העובד, אך זו סוגיה אחרת ונפרדת שלא נדון בה כאן).

גם אם אינך שכיר, ולא רכשת לעצמך ביטוח מנהלים לעצמאים ולא הפרשת לקרן פנסיה, עדיין יכול להיות לך ביטוח חיים.

אם רכשת פוליסת חיסכון, הרי שאתה מבוטח בביטוח חיים. יש פוליסות חיסכון הכוללות גם ביטוח סיעודי, ביטוח תאונות ועוד מגוון של כיסויים והגדרות למקרה הביטוח. פוליסות אלה בדרך כלל אינן כוללות אובדן כושר עבודה.

אם לקחת משכנתא, אתה חייב לרכוש ביטוח חיים למשכנתא, אך המוטב של ביטוח חיים זה הוא הבנק ולא משפחתך (אם כי הביטוח ישלם לבנק את המשכנתא, בגובה הכיסוי החודשי שנקבע בביטוח). זהו ביטוח חיים למקרה מוות בלבד ואינו מכסה אובדן כושר עבודה. מטרתו להבטיח את תשלומי המשכנתא לבנק ולכן גובה הכיסוי הוא לפי גובה התשלומים העתידיים, ולא לפי צורכי המשפחה.

לכן, לפני שאתה רוכש ביטוח חיים או ביטוח אבדן כושר עבודה פרטי, בדוק האם אין לך כבר כיסוי חלקי או מלא. אם יש לך, כדאי לרכוש ביטוח מצומצם יותר, רק עבור הסכום הנוסף שברצונך להפריש למשפחתך בעת הצורך. חבל לרכוש ביטוח כפול.

קבל הצעה לביטוח חיים

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
סמן עד 3 אפשרויות


קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם