כלל חברה לביטוח - מדיכלל מחלות קשות 32 - פיצוי 200,000 ש"ח

תוכנית ביטוח מחלות קשות מדיכלל מחלות קשות 32 - פיצוי 200,000 ש"ח של כלל חברה לביטוח. בדף זה תקבלו תקציר מפורט של פוליסת ביטוח מחלות קשות כולל פירוט הפיצוי הכספי, תקופת הביטוח, תקופת המתנה ואכשרה ואפשרויות להרחבות וכיסויים נוספים שאפשר להוסיף לפוליסה זו.

כלל חברה לביטוח - מדיכלל מחלות קשות 32 - פיצוי 200,000 ש"ח
כיסוי ביטוחי
הפיצוי ניתן על אבחון מחלה קשה או אירוע, כמפורט בפוליסה. הרשימה כוללת 32 מחלות וכן פיצוי נוסף לסרטן מוקדם.
דוגמאות למחלות מהרשימה, לפי קבוצות (הרשימה המלאה מפורטת בפוליסה) :
 • קבוצה 1: השתלת איברים, אי ספיקת כליות סופנית, אי ספיקת כבד פולמיננטית.
 • קבוצה 2: איבוד גפיים, טרשת נפוצה, תשישות נפש
 • קבוצה 3: מחלות וניתוחי לב, שבץ מוחי.
 • קבוצה 4: סרטן, השתלת מח עצמות.
 • פיצוי למחלות הבאות (סרטן מוקדם) שאינן ברשימת 32 המחלות: גידולי סרטן שד ממאירים מסוג carcinoma in situ וניתוח לטיפול בסרטן הערמונית gleason score עד ל-6 (כולל). ינתן פיצוי אם הסרטן המוקדם אובחן לפני אבחון מחלה קשה ראשונה. גובה הפיצוי הוא בסך 15% מסכום הפיצוי הנרכש ועד תקרה של 50,000 ש"ח.
 • פיצוי למחלת סרטן שניה בגובה 25% מסכום הפיצוי הנרכש. לאחריו תסתיים הפוליסה. כיסוי זה ינתן רק לאחר תקופת האכשרה המיוחדת, ואם המבוטח לא נזקק בתקופה זו לטיפול כלשהו עבור הסרטן, ובדיקותיו היו תקינות.
 • מבוטח עד גיל 18 שאושפז לפחות 30 יום ברציפות, כתוצאה ממחלה שאינה מכוסה בביטוח, יקבל פיצוי חד פעמי עד גובה של 20% מסכום הביטוח ולא יותר מ-50,000 ש"ח.
מידע נוסף:
 • למקרה מחלה שני ינתן 100% מסכום הפיצוי שנרכש, פרט למקרה סרטן שני בו ינתן 25% מהסכום .
 • תקופת אכשרה: 90 יום עבור מחלה ראשונה. 180 יום למחלה שניה.
  לסרטן שני: 5 שנים מתום הטיפול במחלת הסרטן הראשונה.
  אין תקופת אכשרה לתאונה.
תקופת ביטוח
גיל הצטרפות: מגיל 6 חודשים ועד גיל 65.
גיל סיום הביטוח: 75 שנים.
תקופת המתנה ואכשרה
חברת הביטוח פטורה מתשלום במקרים הבאים:
 • פטירת המבוטח תוך 14 יום מאבחון המחלה הקשה הראשונה או השניה
 • פטירת המבוטח תוך 14 יום מאבחון סרטן מוקדם
השתתפות עצמית
הרחבות
מנות ביטוח
פיצוי עד 600,000 ש"ח

המידע נאסף על ידי צוות האתר ולא נמסר מחברות הביטוח, המידע עשוי להשתנות מעת לעת. תעריפי הפרמיה וסכומי הכיסויים והפיצויים צמודים למדד המחירים לצרכן ומשתנים מדי חודש. המידע המלא והמחייב הינו המידע הנמצא בפוליסות הביטוח.

תעריפי הביטוח באינדקס הם לאדם בריא שעבר חיתום רפואי ונמצא בריא לפי תנאי הפוליסה. במהלך החיתום הרפואי עשויים חלקים מסוימים לפוליסה להיות מוחרגים ,תעריפי הפרמיה עשויים לעלות וחברת הביטוח עשויה לדחות קבלת מבוטח לתוכנית הביטוח.

קבל הצעה לביטוח מחלות קשות

השירות ניתן בחינם ללא התחייבות
קראתי את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות
ואני מסכים להם

מנהלת השקעות

בדיקת כיסויים ביטוחיים

הבדיקה הינה ללא עלות וללא התחייבות

בחר את הנושא שתרצה לבדוק