כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה - 9661

פירוט ביטוח המנהלים כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה של כלל כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.


נתונים כלליים
תקופת הקמה פוליסות שהונפקו משנת 2004 ואילך
שם חברה מנהלת כלל חברה לביטוח
דמי ניהול - הפקדות 3.2813%
דמי ניהול - נכסים 0.58%
יתרת נכסים 568.2137

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה 0.37%
תשואה מצטברת לתקופה 4.55%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.33%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים -
תשואה מצטברת 3 שנים 12.57%
תשואה מצטברת 5 שנים -
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.03%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים -

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.83%
סטיית תקן 60 חודשים -
אלפא שנתית -
שארפ תשואה חציונית ענף -
שארפ ריבית חסרת סיכון -
יחס נזילות 90.8%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
מזומנים ושווי מזומנים7.82%44.41
אג"ח ממשלתיות סחירות30.09%170.99
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות39.72%225.71
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.25%98.03
אג"ח קונצרניות לא סחירות0.93%5.29
נכסים אחרים0.69%3.92
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים98.03%557.01
נכסים לא סחירים1.97%11.21
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ82.69%469.88
נכסים בחו"ל ובמט"ח17.31%98.33המידע נאסף על ידי אתר ביטוח-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לביטוח מנהלים או פוליסת חיסכון. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לפוליסת חיסכון

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו